Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Πότε πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις οι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές

Προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ
Στο διάστημα από τις 2 έως τις 20 Μαΐου θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους , οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.
Φέτος η υποβολή της αίτησης θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής που βρίσκεται στην τοποθεσία https://www.asei-assy.mil.gr. Συνίσταται στους μαθητές να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έγκαιρα, προκειμένου να έχουν περισσότερο χρόνο για τη διόρθωση ή συμπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών, που θα τους ζητήσουν τα εξεταστικά κέντρα.
Η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ,είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr και καλό θα ήταν οι ενδιαφερόμενοι να την μελετήσουν άμεσα.
Όλοι οι υποψήφιοι για τα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, που µετέχουν στις εξετάσεις του υπουργείου Παιδείας για πρόσβαση στα ΑΕΙ , πρέπει επιπλέον να έχουν κριθεί κατάλληλοι σε

ιδιαίτερες εξετάσεις -Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)- Ψυχοµετρικές δοκιµασίες, Υγειονοµικές εξετάσεις, Αθλητικές δοκιµασίες)- του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ)
Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων για κάθε Στρατιωτική Σχολή γίνεται από το υπουργείο Παιδείας.
Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ είναι τα εξής: α. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι οµογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όµως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, µε την εισαγωγή τους (την ηµέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ –ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας β. Να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση, γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συµµετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας. δ. Οι υποψήφιοι της Σχολής Ικάρων (όλων των τµηµάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσοµάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται µε το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος.  ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα