Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

ΟΠΕΚΑ: Απαντήσεις σε 14 ερωτήματα για το Α21 και το επίδομα παιδιού 2018

Λίστα με 14 ερωτήσεις – απαντήσεις σχετικά με την υποβολή της αίτησης Α21 και γενικότερα, με τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού, δημοσίευσε νωρίτερα ο ΟΠΕΚΑ.
Στη λίστα κωδικοποιούνται οι περισσότερες απορίες που έχουν εκφραστεί από τους πολίτες προς τις υπηρεσίες του Οργανισμού. Δημιουργείται έτσι ένας ιδιότυπος «οδηγός» για την εξυπηρέτηση όσων επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν το συγκεκριμένο επίδομα. Πιο αναλυτικά οι ερωτήσεις – απαντήσεις για το επίδομα παιδιού είναι οι εξής:
1) Είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για την υποβολή της αίτησης Α21 για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού;

Ναι. Μόνο τότε καθίσταται δυνατή η ένταξη του δικαιούχου σε μια από τις τρεις εισοδηματικές κατηγορίες και ο υπολογισμός των δικαιούμενων ποσών.

2) Ποιο είναι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού?

Λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που προκύπτουν από το Ε1 φορολογικού έτους 2017. Το ποσό που εμφανίζεται στην πλατφόρμα είναι το άθροισμα των εισοδημάτων όλων των μελών της οικογένειας, άμεσων και εξαρτώμενων, τα οποία αναφέρονται στο Α21 και πληρούν τα κριτήρια, έχουν δηλαδή τις προϋποθέσεις να επιδοτηθούν. Επιπρόσθετα, όπως παγίως συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια, λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό εισόδημα, όταν το πραγματικό δηλωθέν υπολείπεται του τεκμαρτού.

3) Δεν αναγνωρίζονται προστατευόμενα μέλη, επειδή δεν ταυτοποιείται το επώνυμο με τον ΑΜΚΑ τους.

Το επώνυμο του τέκνου που καταχωρεί ο ενδιαφερόμενος, όταν κάνει αναζήτηση ενός τέκνου για να το προσθέσει στην Αίτηση-Δήλωση Α21 πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που αναγράφεται στο Μητρώο ΑΜΚΑ . Οι δικαιούχοι μπορούν να ελέγξουν τα ακριβή στοιχεία του επωνύμου από την ιστοσελίδα www.amka.gr ή από τη βεβαίωση ΑΜΚΑ . Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο επώνυμα πρέπει να καταχωρηθούν και τα δύο.

4) Πώς ελέγχεται η πενταετής διαμονή των δικαιούχων στην Ελλάδα;

Η πενταετής διαμονή ελέγχεται αποκλειστικά από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1) των αιτούντων ή των συζύγων τους ή των γονέων τους τα έτη 2014 έως και 2018. Δικαιολογητικά δεν γίνονται αποδεκτά για την απόδειξη της πενταετίας. Επισημαίνεται πως το κριτήριο της 5ετούς διαμονής ικανοποιείται αυτόματα για τους δικαιούχους του Ενιαίου Επίδομα Επιδόματος Στήριξης Τέκνων ή/και του Ειδικού Επιίδόματος Τριτέκνων Πολυτέκνων του έτους 2017, εφόσον έχουν επίσης υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2018.

5) Ζητείται ΑΦΜ παιδιού, ενώ δεν αφήνει τους ενδιαφερόμενους να το εισάγουν και τους παραπέμπει στα ΚΕΠ.

Τα παιδιά που είναι γεννημένα από το 1999 και πριν, υποχρεωτικά χρειάζεται ο ΑΦΜ. Αν ο ΑΦΜ του παιδιού , δεν βρεθεί στο μητρώο του ΑΜΚΑ, τότε οι πολίτες παραπέμπονται σε ΚΕΠ για να ενημερώσουν το μητρώο ΑΜΚΑ με το αντίστοιχο ΑΦΜ, καθώς δεν μπορεί να γίνεται ενημέρωση του μητρώου ΑΜΚΑ μέσω της αίτησης Α21. Στη συνέχεια η επίμαχη αίτηση Α21 πρέπει να ακυρωθεί και να υποβληθεί νέα ώστε να αντληθούν εκ νέου τα διορθωμένα στοιχεία από το μητρώο του ΑΜΚΑ.

6) Τα ΚΕΠ αρνούνται να καταχωρήσουν τον αριθμό της άδειας διαμονής, επειδή στην φόρμα του ΑΜΚΑ δεν υπάρχει σχετικό πεδίο.

O αριθμός της άδειας διαμονής δεν καταχωρείται στο μητρώο του ΑΜΚΑ, παρά μόνο ο αριθμός διαβατηρίου και κατά συνέπεια τα στοιχεία ταυτότητας όπως εμφανίζονται στο διαβατήριο. Αντίστοιχα, η άδεια διαμονής εκδίδεται κατά κανόνα με βάση τα στοιχεία του διαβατηρίου. Τα στοιχεία που πρέπει να συμφωνούν, όπως προκύπτει από τους ελέγχους που διενεργεί η εφαρμογή, ανάμεσα στο μητρώο του ΑΜΚΑ και στην άδεια διαμονής (και κατ’ επέκταση και του διαβατηρίου) είναι: το όνομα και, το επώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες, το φύλο, και η ημερομηνία γέννησης . Στην περίπτωση κατά την οποία εμφανίζονται διαφορετικά στοιχεία σε σχέση με τα στοιχεία ταυτότητας του διαβατηρίου, οι πολίτες πρέπει να ενημερώσουν το Μητρώο του ΑΜΚΑ στα ΚΕΠ σε ότι αφορά τα συγκεκριμένα στοιχεία. Στη συνέχεια, ο δικαιούχος πρέπει να ακυρώσει την αίτηση και να υποβάλλει νέα ώστε να αντληθούν εκ νέου τα διορθωμένα στοιχεία από το μητρώο του ΑΜΚΑ. Ήδη από την Πέμπτη 13/6 η διαδικασία ταυτοποίησης έχει απλοποιηθεί με την αυτόματη ανάκτηση του αριθμού διαβατηρίου από το μητρώο του ΑΜΚΑ κατά τη δημιουργία της αίτησης και την ανάκτηση και επαλήθευση της άδειας διαμονής.

7) Ενώ το ΑΦΜ του παιδιού του ενδιαφερόμενου έχει καταχωρηθεί από σήμερα, στο μητρώο του ΑΜΚΑ η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί ακόμη και το αναφέρει ως επισήμανση. Πρέπει να κάνει κάτι άλλο;

Η ενημέρωση του ΑΜΚΑ με το ΑΦΜ είναι άμεση. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακυρώσουν την αίτηση και να υποβάλλουν νέα ώστε να αντληθεί εκ νέου το ΑΦΜ για τον ΑΜΚΑ του παιδιού τους.

8) Δεν δέχεται το σύστημα επισύναψη δικαιολογητικών.

Στις περιπτώσεις, για τις οποίες απαιτείται η επισύναψη δικαιολογητικών το σύστημα προβάλει ειδική επισήμανση. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν απαιτείται να γίνει επισύναψη δικαιολογητικών.

9) Εντοπίστηκαν περιπτώσεις ενδιαφερόμενων με ΑΦΜ με άδεια διαμονής σε ισχύ αλλά δεν προχωρά η διαδικασία υποβολής του Α21.

Λειτουργεί ήδη ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής, η οποία διορθώνει προβλήματα στην επιβεβαίωση του ονόματος στις άδειες διαμονής. Σε κάθε περίπτωση ελέγχονται το όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, το φύλο του αιτούντα (λατινικοί χαρακτήρες) ανάμεσα στο Μητρώο του ΑΜΚΑ και το Μητρώο των αδειών διαμονής. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ανάμεσα στα δύο Μητρώα θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να διορθώσουν τη λάθος καταχώρηση στο αντίστοιχο Μητρώο.

10) Ενδιαφερόμενοι προσπαθούν να υποβάλλουν την αίτηση Α21 δηλώνοντας το παιδί τους (19 ετών) που είναι φοιτητής και πραγματοποίησε μετεγγραφή. Καταχωρώντας είτε την μία (ακυρωθείσα ) ή την νεοεκδοθείσα (ενεργή) ακαδημαϊκή ταυτότητα , το παιδί εμφανίζεται να μην είναι εξαρτώμενο.

Έχει ενημερωθεί η εφαρμογή και πλέον γίνονται δεκτές, μέχρι την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους οι νεοεκδοθείσες ακαδημαϊκές ταυτότητες.

11) Ενδιαφερόμενοι είναι σε διάσταση και έχουν αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών τους με δικαστική απόφαση. Όταν προσπαθούν να υποβάλουν την Αίτηση Α21 τους ζητείται η συναίνεση του εν διαστάσει συζύγου με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

Σύντομα θα τους δοθεί η δυνατότητα να επισυνάπτουν τη δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή το ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης επιμέλειας και θα μπορούν να οριστικοποιήσουν τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης Α21. Επίσης θα υπάρχει εναλλακτικά η δυνατότητα, όταν το τέκνο είναι ενήλικο, να δηλώνει το ίδιο υπεύθυνα ότι ποιος έχει την κύρια ευθύνη διατροφής του, με τη διαδικασία της συναίνεσης με χρήση των προσωπικών του κωδικών taxisnet.

12) Τα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων δεν εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην αίτηση Α21.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πατήσουν «προσθήκη τέκνου» και αναγράψουν τον ΑΜΚΑ και το επώνυμο του τέκνου που θέλουν να καταχωρήσουν.

13) Υποβλήθηκε αίτηση η οποία εγκρίθηκε και εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι καταχωρήθηκαν στοιχεία που πρέπει να αλλάξουν. Τι πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος, θα δημιουργηθεί πρόβλημα;

Πρέπει να ακυρωθεί η υποβληθείσα αίτηση Α21 και να υποβληθεί νέα αίτηση. Δεν δημιουργείται πρόβλημα.

14) Ο αριθμός της ακαδημαϊκής ταυτότητας είναι σωστός και η ταυτότητα είναι σε ισχύ, όμως το ονοματεπώνυμο του τέκνου στην ακαδημαϊκή ταυτότητα δεν είναι ακριβώς ίδιο με το ονοματεπώνυμο του τέκνου.

Εφόσον η ταυτοποίηση εξακολουθεί να μην είναι εφικτή μετά από τις πρόσφατες αλλαγές στον έλεγχο των στοιχείων που έχουν ενσωματωθεί στην εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να απευθυνθούν στη Γραμματεία της σχολής για τη διόρθωση των στοιχείων ταυτότητας του τέκνου στην ακαδημαϊκή ταυτότητα. Στη συνέχεια πρέπει να καταχωρηθεί η νέα ταυτότητα στην αίτηση Α21 και να πατηθεί έλεγχος και καταχώρηση. dikaiologitika

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα