Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση για 24η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2019

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 4η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:
1. Παρουσίαση της πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ: «Μελέτες ωρίμανσης έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας κατά την οδηγία 91/271 ΕΟΚ».
-Δυνητικός δικαιούχος Δήμος Τριφυλίας για τον Βιολογικό Γαργαλιάνων.
-Η παρουσίαση θα γίνει από την κ. Θλιμμένου Αμαλία εξωτερικό συνεργάτη ΕΕΤΑΑ και
μέλος του «Δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και των φορέων του, ως δυνητικών δικαιούχων του τομέα περιβάλλοντος του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΕΑ 2014-2020.
2. Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη για τον Δήμο Τριφυλίας(3η φάση).
3. Έγκριση του με αριθ.2/2019 πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και

παραχώρησης θέσεων της Κυριακάτικης Αγοράς Κοπανακίου.
4. Έγκριση των αριθ.24/2019 και 31/2019 Αποφάσεων του Δ.Σ του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας- Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας με θέμα: «Δ΄και Ε΄ Τροποποίηση Προυπολογισμού οικ. έτους 2019».
5. Τροποποίηση της με αριθ.278/2018 Απόφασης του Δ.Σ Τριφυλίας «Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ
ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ» ως προς την αντικατάσταση του μέλους του ΔΣ.
6. Έγκριση Μελέτης του έργου: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.
7. Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ».
8. Λήψη Απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης, στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», της πράξης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Τριφυλίας.
9. Συγκρότηση Σχολικών Συμβουλίων Δήμου Τριφυλίας.
10. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση VI του προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «τοπική ανάπτυξη και προστασία του
περιβάλλοντος» με τίτλο: «σύνταξη/επικαιροποίηση γενικών σχεδίων ύδρευσης (masterplan) και σύνταξη /επικαιροποίηση σχεδίων ασφαλείας νερού»-Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με ΔΕΥΑ Τριφυλίας.
11. Έγκριση Δαπάνης για την μετατόπιση παροχής στην πλατεία Αγ. Ανδρέα Φιλιατρών-έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ».
 12. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ».
13. Έγκριση δαπάνης για την σύνδεση ΙΝΤΕΡΝΕΤ στο Κοιν. Γραφείο Ελαίας σε υπάρχουσα τηλεφωνική Γραμμή με αριθ.2761091367.
14. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπάιδευσης (Γυμνάσια- Λύκεια)Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για το σχολικό έτος 2020-2021.
15. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του Έργου: «Επισκευή Αποθήκης Γυμνασίου Κυπαρισσίας».
16. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ».
17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικών Οδών ΔΕ Φιλιατρών Α.Μ 99/2017».
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΕΤΟΥ Α.Μ 17/2014».
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικών Οδών ΔΕ Κυπαρισσίας» Α.Μ. 103/2017.
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικών Οδών ΔΕ Αυλώνος » Α.Μ. 98/2017.
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικών Οδών ΔΕ Γαργαλιάνων» Α.Μ. 97/2017.
22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις Δημοτικών οδών Αετού» Α.Μ 106/2016.
23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Τριπύλης» Α.Μ 102/2017.
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικών Οδών ΔΕ Αετού» Α.Μ. 104/2017.
25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικών Οδών ΔΕ Τριπύλης» Α.Μ. 101/2017.
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οδού Βιολογικού καθαρισμού».
27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας: «ΞΥΛΙΝΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ(ΠΑΡΚΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ».
28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και εκκαθάρισης του έργου:«Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Πύργου».
29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων ΔΕ.Φιλιατρών».
30. Έγκριση παρατασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΈΡΓΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ».
31. Ίδρυση Σχολείου Δεύτερης ευκαιρίας στον Δήμο Τριφυλίας.
32. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τριφυλίας για το «Δύκτιο Μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας περιόδου 1940-1945»ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα