Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

Ευθύνες στη διοίκηση για επισφάλειες και "φέσια" επιρρίπτει το πόρισμα της οικονομικής επιθεωρήτριας για το έλλειμμα στην ΕΑΣ

Ευθύνες στη διοίκηση για επισφάλειες και Παρατυπίες, διακινούμενες ποσότητες ελαιολάδου που δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικά παραγωγικά στοιχεία, σοβαρές παραλείψεις για τη σφράγιση επιταγών που είχαν λήξει χωρίς να σφραγιστούν και πρόσληψη υπερβολικού αριθμού εποχικών υπαλλήλων, που επιδείνωσαν την οικονομική κατάσταση της ΕΑΣ Μεσσηνίας. Αυτά είναι μερικά από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα των πορισμάτων της οικονομικής επιθεωρήτριας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Αννας Αγγιστριώτη, η οποία διενήργησε ελέγχους στην Ενωση. Η επιθεωρήτρια αναφέρει παρατυπίες του προέδρου Βασίλη Κοζομπόλη και του Ηλία Ντονά, μέλους του Δ.Σ. - ελαιοτριβέα και κάνει λόγο για ευθύνες του προέδρου και του γενικού διευθυντή για τις επισφάλειες και τα "φέσια", καθώς και της διοίκησης της ΕΑΣ.
Μεταξύ άλλων στα συμπεράσματα σημειώνει:
«- Η ποσότητα 4.733 κιλών επί του σχετικού δελτίου ποσοτικής παραλαβής της ΕΑΣ Ν. Μεσσηνίας παραγωγού κ. Κοζομπόλη Βασιλείου δεν καλύπτεται από την παραχθείσα ποσότητα ελαιόλαδου "ΠΟΠ Καλαμάτας" εσοδείας 2009 - 2010 του παραγωγού. Ο παραγωγός έλαβε επιστροφή ΦΠΑ 1.171,41 ευρώ για τα αντιστοιχούντα στην ανωτέρω ποσότητα τιμολογίων της ΕΑΣ 309/8-3-2010 αξίας 9.466 ευρώ και 310/8-3-2010 αξίας 1.183,25 ευρώ.
- Οι ποσότητες ελαιολάδου παραγωγών περιοχής Μεσσηνίας (Διαβολίτσι - Αγριλόβουνο - Μάνδρα - Κάτω Μέλπεια), οι οποίες διακινήθηκαν προς πώληση στην ΕΑΣ μεμονωμένα, μέσω του ελαιοτριβείου Ντονά ή μέσω πώλησής των στον Α.Σ. "Ηλέκτρα" συμπεριλαμβανομένων και όσων διακινήθηκαν προς πώληση σε λοιπούς εμπόρους και όσων παρέμειναν για ίδια χρήση, δεν ανταποκρίνονται στην παραγωγική βάση, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία ΟΣΔΕ, επιστροφής του ΦΠΑ και το μέσο όρο απόδοσης ελαιολάδου ανά δέντρο.
- Η ποσότητα των 10.576 κιλών ελαιολάδου διαφόρων παραγωγών, η οποία διακινήθηκε την 11-2-2010 μέσω του ελαιοτριβείου Ντονά στην ΕΑΣ προς πώληση, σύμφωνα με το ΔΑ 136/11-2-2010 (με συνημμένη χειρόγραφη κατάσταση ποσοτήτων- παραγωγών) δύναται να αμφισβητηθεί ως προς την πραγματική απεικόνιση των διακινηθέντων ποσοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη: Την έλλειψη ζυγολογίου. Τις αποκλίσεις της εμφανιζόμενης παραγωγής από την προσδιοριζόμενη παραγωγική βάση. Το έλλειμμα της αποθήκης ελαιολάδου (εργοστάσιο Θουρίας) την 31-12-2010. Και την ταυτόχρονη παρουσία του οδηγού της ΕΑΣ την 11-2-12010 στο Διαβολίτσι (άφιξη 12 μ.) με το μεταφορικό μέσο ΡΗ 5698 για τη φόρτωση και μεταφορά 10.576 κιλών ελαιολάδου και στους Δολούς (αναχώρηση 11.35 π.μ.) με το μεταφορικό μέσο ΚΜΝ 6070 (ήδη φορτωμένο) για τη μεταφορά 26.790 κιλών ελαιολάδου».
Παρατηρεί, επίσης, πως «η ευθύνη για την άσκηση της ειδικότερης πιστωτικής πολιτικής για τις πωλήσεις της ΕΑΣ, σύμφωνα με την 53/22-12-2004 απόφαση του Δ.Σ. θα έχουν οι διευθυντές των υποκαταστημάτων συμμορφούμενοι πιστά με σχετική εγκύκλιο του προέδρου του έτους 2001 και κατ’ επέκταση στο κεντρικό κατάστημα ο εκάστοτε γενικός διευθυντής».
Για τις επισφάλειες και τα "φέσια" επισημαίνει:
«Ο πελάτης ... εμφανίζει την 5/9/2011 οφειλόμενο υπόλοιπο 361.538,39 ευρώ. Αφορά πωλήσεις έτους 2008, το οποίο αναλύεται σε ανοικτό υπόλοιπο 11.538,59 ευρώ και 7 ισόποσα γραμμάτια (συναλλαγματικές) των 50.000 ευρώ το καθένα, λήξεως 30-6-2011 έως 30-12-2011, δηλ. συνολικής αξίας 350.000 ευρώ. Οι εν λόγω συναλλαγματικές προέρχονται από την εξέλιξη ανείσπρακτων επιταγών ύψους 344.677,49 ευρώ οι οποίες δεν πληρώθηκαν στη λήξη τους, στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν με άλλες επιταγές με λήξη εντός του 2010, οι οποίες και αυτές δεν πληρώθηκαν και δε σφραγίστηκαν και την 15-12-2010 αντικαταστάθηκαν με 7 ισόποσα γραμμάτια ύψους 350.000 ευρώ.
Ο πελάτης ... εμφανίζει την 5/9/2011 οφειλόμενο υπόλοιπο 291.634,17 ευρώ, προερχόμενο από τιμολόγια αγοράς ελαιόλαδου χρονικής περιόδου 20/3/2008 - 26/9/2009.
Και εδώ επιταγές που δεν εισπράχθηκαν στη λήξη τους, αντικαταστάθηκαν με νέες που ούτε αυτές εισπράχθηκαν και δε σφραγίστηκαν».
Αλλος πελάτης οφείλει 194.766,42 ευρώ και ένας ακόμα 192.549,70 ευρώ.
Παρατηρεί, ακόμα, ότι «η ΕΑΣ δεν είχε διασφαλίσει τις τυχόν απαιτήσεις της από τους 3 αυτούς πελάτες της (τους αναφέρει ονομαστικά), είτε με την υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ της ιδίας και των πελατών της, η οποία θα προέβλεπε συγκεκριμένους όρους συνεργασίας, είτε με τη ζήτηση εγγυήσεων».
Για την εξυγίανση και τις προσλήψεις αναφέρει:
«Η διοίκηση της ΕΑΣ, κατά την άποψή μας, ουσιαστικά δεν πέτυχε το στόχο της οικονομικής εξυγίανσης του οργανισμού και επιπλέον δεν προέβη στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για την απασχόληση του προσωπικού της οργάνωσης».
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «το σύνολο ωφέλειας τετραετίας 2009 - 2012 στο κόστος μισθοδοσίας της ΕΑΣ είναι περίπου 2.261.639,96 ευρώ. Η εν λόγω ωφέλεια όμως επιβαρύνεται από το κόστος της απασχόλησης υψηλού αριθμού εποχιακού προσωπικού (ΟΣΔΕ, εργατοτεχνικό και προσωπικό με αποδείξεις δαπάνης) με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται ουσιαστικά ο στόχος της οικονομικής εξυγίανσης του οργανισμού. Αναφορικά με το έτος 2010 η προσδιοριζόμενη ωφέλεια ποσού 411.642,40 ευρώ επιβαρύνεται από το κόστος της απασχόλησης εποχιακού προσωπικού συνολικού ποσού περίπου 1.109.025 ευρώ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα