Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ    ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦ.  Δ/ΝΣΗ  ΠΡΩΤ.  &  ΔΕΥΤ.  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
…………………………………………………………..
1ο    1/Θ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ  2  -  ΦΙΛΙΑΤΡΑ  243 00


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Δικαίωμα εγγραφής στα Νηπιαγωγεία για το Σχολικό Έτος 2014 – 2015 έχουν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2010 (προνήπια) και αυτά που έχουν γεννηθεί το 2009 (νήπια).

Οι  διαδικασίες που αφορούν την εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Τμήμα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί  έως τις 20-6-2014.  Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής, μετά τις 20 Ιουνίου 2014, απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε.  (Φ.50/107 /83799/Γ1/28-5-2014).
Σύμφωνα με τις διατάξεις της §2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014)  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:


α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης. To πιστοποιητικό γέννησης πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο.

β. Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση  της Προϊσταμένης του νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.

ε. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα