Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας για τη ΔΕΥΑΤ

Μια σειρά εγγράφων και αιτήσεων κατέθεσε χθες ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας στη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης - Αποχέτευσης Τριφυλίας, που αφορούν τόσο τη λειτουργία της όσο και την προώθηση σημαντικών έργων.
Ο σύλλογος ζητά ενημέρωση για τις πηγές που τροφοδοτούν την πόλη με νερό και την καταλληλότητα των δικτύων, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την αγωνία του για την κατάστασή τους.
Καταρχήν, με αίτησή του ο Εμπορικός Σύλλογος ζητά τη σύγκληση έκτακτου διοικητικού συμβουλίου με θέμα τη μελέτη αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Κυπαρισσίας.
Στην συνέχεια με άλλο αίτημα ζητά ενημέρωση «γιατί δεν έχει απαντηθεί το έγγραφο με θέμα: Ενημέρωση για υφιστάμενα και αναγκαία νέα έργα υποδομής στην πόλη της Κυπαρισσίας, από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας προς την υπηρεσία σας με αριθμό πρωτοκόλλου: 7870, με την ένδειξη εξαιρετικά επείγον και αφορά γενικευμένες

παρεμβάσεις ανάπλασης / αναβάθμισης μέσω του Προγράμματος Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου». Εγγραφο το οποίο επισυνάπτει και έχει αποσταλεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στο οποίο αναφέρεται:
«Σας ενημερώνουμε ότι στην πόλη της Κυπαρισσίας και στο εμπορικό κέντρο αυτής, όπως οριοθετείται από το συνημμένο σχέδιο, επίκεινται γενικευμένες παρεμβάσεις ανάπλασης / αναβάθμισης του δικτύου των κοινόχρηστων χώρων. Μεταξύ των άλλων θα ανακατασκευαστούν και θα διαπλατυνθούν τα πεζοδρόμια και το οδόστρωμα, θα ρυθμιστεί η στάθμευση με χώρους τροφοδοσίας και εκτός αυτού θα γίνουν φυτεύσεις και ηλεκτροφωτισμός.
Επειδή ο σχεδιασμός έχει στόχο την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στην πρόσκληση με τίτλο Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου παρακαλούμε όπως άμεσα μας γνωρίσετε τα κάτωθι:
Τα υφιστάμενα δίκτυα στην σχεδιαζόμενη περιοχή παρέμβασης, ήτοι α. δίκτυο ύδρευσης (βάθος αγωγού, διατομή και υλικό, αριθμός συνδέσεων και λοιπός εξοπλισμός), β. δίκτυο ομβρίων (αγωγοί, διατομές, βάθη τοποθέτησης, φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης) και γ. δίκτυο λυμάτων (αγωγοί, διατομές, βάθη τοποθέτησης, αριθμός συνδέσεων και θέσεις φρεατίων).
Τις αναγκαίες παρεμβάσεις αναβάθμισης / αντικατάστασης των άνω δικτύων π.χ. αν προβλέπονται νέες συνδέσεις στο δίκτυο λυμάτων, αν χρειάζεται εμπλουτισμό το δίκτυο ομβρίων, αν υπάρχει χωριστικό δίκτυο ομβρίων / λυμάτων ή είναι παντοροϊκό κλπ.
Τέλος σας κάνουμε γνωστό ότι αν το σχεδιαζόμενο έργο ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ο Δήμος αναλαμβάνει γραπτή ανάληψη υποχρέωσης να μην τροποποιήσει ή να μεταβάλλει το εκτελεσθέν έργο για μια 5ετία.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργεις και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία».
Τα αιτήματα του Εμπορικού Συλλόγου δε σταματούν εδώ, αφού με άλλη αίτηση ζητά «τη μαγνητοφώνηση καθώς και την απομαγνητοφώνηση των επόμενων Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΥΑΤ με σκοπό την ορθή αποτύπωση των πρακτικών των συμβουλίων όπως επίσης και την ενημέρωση της κοινωνίας για τα πεπραγμένα του συμβουλίου αν και όταν αυτό χρειαστεί». Αφήνει έτσι εμμέσως αιχμές για την ορθή αποτύπωση των πρακτικών.
Τέλος, με άλλη αίτηση ζητά πλήρη ενημέρωση για τις ενεργές πηγές υδροδότησης της πόλης της Κυπαρισσίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά:
«Πιο συγκεκριμένα παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την κατάσταση των πηγών στην θέση Βρύσες καθώς επίσης και για την ποιότητα του αγωγού μεταφοράς στο υδραγωγείο της πόλης και αν αυτός είναι κατάλληλος για την μεταφορά πόσιμου νερού. Για την κατάσταση των πηγών στην θέση Τζιβιδιά όπως επίσης και για την κατάσταση του αγωγού μεταφοράς του νερού στην πόλη της Κυπαρισσίας και αν ο αγωγός είναι κατάλληλος για την ανθρώπινη υγεία. Τέλος παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την κατάσταση της γεώτρησης στην θέση Βράχος καθώς επίσης και για την κατάσταση του αγωγού μεταφοράς του νερού και αν αυτός είναι κατάλληλος για την ανθρώπινη υγεία».
Κ.Μπ. eleftheriaonline

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα