Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

Προς ένταξη στο ΕΣΠΑ το OPEN MALL Κυπαρισσίας!

Την τελική ευθεία στο δρόμο της ένταξης στο ΕΣΠΑ πήρε προχθές το έργο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας» στην Κυπαρισσία μετά την υπογραφή της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΑ, Ευγενίας Φωτονιάτα, και της δημοσίευσης στη Δι@υγεια του οριστικού πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων 2658_1 Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου!
Θυμίζεται ότι με βαθμολογία 52.8 και αύξοντα αριθμό 45 στον προσωρινό πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων για τα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», το Open Mall Κυπαρισσίας βρέθηκε ένα βήμα πριν από την απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης, καθώς στον Πίνακα που δημοσιεύθηκε στις 17 Μαΐου στη Δι@υγεια αναφερόταν ως τίτλος Πράξης: ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ. Κωδ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ (MIS) 5037513. Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ. Δημόσια Δαπάνη: 1.696.000,00. Επιλέξιμη Δαπάνη: 1.696.000,00. Συνολική Βαθμολογία: 52.8.
Προχθές το απόγευμα δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια, με Α.Π.: 4121/1344/Α3 και ΑΔΑ: ΩΛΔΑ465ΧΙ8-Ψ9Ξ, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης αξιολογημένων Προτάσεων και το ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ έχει αύξοντα αριθμό 49 επί συνόλου Πράξεων 68. «Βάσει της διαθέσιμης Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης και του οριστικού Πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων, οι προτάσεις που προτείνονται προς ένταξη στο ΕΠ είναι οι προτάσεις με α/α 1 έως 67. Η δημόσια δαπάνη, βάσει της με αρ. πρωτ. 4101/1467/A1/25-06-2019 (ΑΔΑ: 6Μ09465ΧΙ8-ΥΕΣ) απόφασης της εγκεκριμένης εξειδίκευσης, ανέρχεται στο ποσό των 101.000.000,00 ευρώ και δεν μπορεί να υπερβεί την εγκεκριμένη υπερδέσμευση των αξόνων 1, 1Σ όπως αποφασίστηκε κατά τους όρους του Νόμου 4314/2014 αρ. 33 παρ 1 (ΦΕΚ 265/A/23-12-2014)», αναφέρεται συγκεκριμένα.
Σε χθεσινό δελτίο Τύπου του Δήμου Τριφυλίας, που απεστάλη στα ΜΜΕ από το γραφείο δημάρχου Τριφυλίας, Παναγιώτη Κατσίβελα, με θέμα «OPEN MALL Δήμου Τριφυλίας», αναφέρεται: «Με χαρά ενημερώνουμε τους κατοίκους του Δήμου Τριφυλίας και ιδιαίτερα τους κατοίκους της Κυπαρισσίας, ότι μετά όλες τις αξιολογήσεις το έργο “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας”, επιλέξιμης δαπάνης 1.696.000,00 ευρώ, που αφορά στο Δήμο και 200.000 ευρώ, που αφορά τον ιδιωτικό τομέα, αξιολογήθηκε επιτυχώς και επιλέχθηκε για ένταξη στο ΕΣΠΑ. Ένα έργο πνοής για την αναμόρφωση της αγοράς της πόλης της Κυπαρισσίας υλοποιείται έπειτα από επίπονες και επίμονες προσπάθειες και την οργάνωση και το συντονισμό του Δήμου σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Κυπαρισσίας. 
Οι μελέτες έγιναν αποκλειστικά από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας, ο οποίος και ανέλαβε σημαντικές υποχρεώσεις του άλλου εταίρου. 
Ευχαριστούμε θερμά το διατελέσαντα υπουργό Εσωτερικών, κ. Αλέξη Χαρίτση για την αμέριστη και καταλυτική βοήθεια του για την επίτευξη του στόχου μας. Θέσαμε σε προτεραιότητα τις υποδομές του Δήμου μας και είμαστε υπερήφανοι για την επίτευξη των στόχων μας». Σημειώνεται πως με την υπ’ αριθ. 307/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας έγινε η έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Τριφυλίας στο πρόγραμμα “Ανοικτά κέντρα Εμπορίου” του Ε.Π.Αν.Ε.Κ για την Κυπαρισσία, με Δικαιούχο το Δήμο Τριφυλίας και Συνδικαιούχο το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, η έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τριφυλίας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας για την υλοποίηση του έργου, ορίστηκε η Ομάδα Έργου του Δήμου για την υλοποίηση της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ», ορίστηκαν τα μέλη στην Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του εν λόγω Έργου και εξουσιοδοτήθηκε ο δήμαρχος Τριφυλίας να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που ήθελε απαιτηθεί προκειμένου να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση.
Του Ηλία Γιαννόπουλου, Το Θάρρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα