Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

ΚAI της χρωστούσε ο Δήμος Τριφυλίας χιλιάδες ευρώ KAI της δέσμευσε τη φορολογική ενημερότητα…

«Εκεί που μας χρωστούσανε, μας πήραν και το βόδι…» «λέει» η ελληνική παροιμία και κάπως έτσι είναι η αντιμετώπιση της Δημοτικής Αρχής Τριφυλίας απέναντι σε επαγγελματία της Κυπαρισσίας που, ενώ της χρωστούσε χιλιάδες ευρώ, της δέσμευσε τη φορολογική ενημερότητα για τέλη πεζοδρομίου!
Από το 2010 ο Δήμος Κυπαρισσίας και ακολούθως ο Δήμος Τριφυλίας και κατά τα έτη 2011 και 2012 προμηθεύτηκε βενζίνη, πετρέλαιο και διάφορα είδη λαδιών, κατόπιν προφορικής συμφωνιών – συμβάσεων με την επαγγελματία. Το 2010 πετρέλαιο για το ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας» αξίας 4.500 ευρώ, το 2011 πετρέλαιο εσωτερικής καύσης για το ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας» αξίας 4.223,70 ευρώ. Σημειώνεται ότι το ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας» καταργήθηκε δυνάμει του υπ’ αρ. ΦΕΚ 1561/2011 και υπάγεται πλέον στο Δήμο Τριφυλίας.
Το 2011 αγορά διαφόρων τύπων λαδιών, συνολικής ποσότητας 380 λίτρων, αξίας 2.460 ευρώ. Το 2012 αγορά διαφόρων τύπων λαδιών, συνολικής ποσότητας 380 λίτρων, αξίας

2.115,60 ευρώ. Για τις προμήθειες αυτές του Δήμου υπάρχουν τα αντίστοιχα δελτία αποστολής – τιμολόγια. Προς απόδειξη δε της παραλαβής εκ μέρους του Δήμου των προμηθειών αυτών, υπάρχουν αντίστοιχες βεβαιώσεις του πρώην δημάρχου Κυπαρισσίας, Γιώργου Σαμπαζιώτη και του τότε και σήμερα αντιδημάρχου Τριφυλίας, Γιάννη Μερκούρη.
Στις 4 Απριλίου 2013 η πρατηριούχος καυσίμων κατέθεσε στο Δήμο Τριφυλίας δύο αιτήσεις για πληρωμή των απαιτήσεών της που προκύπτουν από τις προφορικές συμφωνίες προμήθειας.
Στις 3 Μαρτίου 2017 και αφού τίποτα δεν είχε γίνει από την πλευρά του Δήμου Τριφυλίας, η πρατηριούχος καυσίμων με αίτηση – δήλωση για εξώδικο συμβιβασμό αιτήθηκε την καταβολή των οφειλομένων σε αυτή ποσών, παραιτούμενη της καταβολής τόκων και λοιπών δικαστικών εξόδων.
Στις 12 Απριλίου 2018, σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομική Επιτροπής Τριφυλίας, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν η «Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Τριφυλίας και της Παναγιωτοπούλου Αγγελικής».
Όπως αναφέρεται στο απόσπασμα από το Πρακτικό 22/12-04-2018 της έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας, αριθ. απόφασης: 68/2018, που αναρτήθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 6ΑΓ3ΩΗΕ-ΖΔΨ, «ομόφωνα αποφασίζει, εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς (εξώδικος συμβιβασμός) μεταξύ του Δήμου Τριφυλίας και της κας Παναγιωτοπούλου Αγγελικής, ως κάτωθι και σύμφωνα πάντα με τα αναφερόμενα στην από 24-11-2017 γνωμοδότηση της νομικού συμβούλου του Δήμου: Να καταβληθεί στην κα Παναγιωτοπούλου Αγγελική, χωρίς άλλη απαίτηση από πλευράς της (ολοσχερή παραίτηση από το σύνολο των τόκων και των δικαστικών εξόδων): - το ποσό των 4.500 ευρώ (αριθ. 0082/8.11.2010 δελτίο αποστολής - τιμολόγιο) - το ποσό των 4.223,70 ευρώ (αριθ. 134/30.4.2011 δελτίο αποστολής - τιμολόγιο) - το ποσό των 2.115,60 ευρώ (αριθ. 1725/16.11.2012 δελτίο αποστολής - τιμολόγιο) - το ποσό των 2.460,00 ευρώ (αριθ. 1723/24.11.2011 δελτίο αποστολής – τιμολόγιο). Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 68/2018».
Στις 24 Απριλίου 2018 συντάχθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης οφειλής – εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς βάσει της υπ’ αρ. 68/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας, στο οποίο αναφέρεται ότι τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και η Παναγιωτοπούλου Αγγελική χα Γεωργίου συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα προαναφερθέντα για τις οφειλές του Δήμου Τριφυλίας προς την πρατηριούχο και συγκεκριμένα ότι ο πρώτος συμβαλλόμενος σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των απαιτήσεων της δεύτερης συμβαλλόμενης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στη δεύτερη συμβαλλόμενη: το ποσό των 4.500 ευρώ – το ποσό των 4.223,70 ευρώ, το ποσό των 2.115,60 ευρώ – το ποσό των 2.460 ευρώ. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 13.299,3 ευρώ, χωρίς τόκους προσαυξήσεων για τους οποίους παραιτήθηκε η πρατηριούχος.
Κι ενώ θα ανέμενε κάποιος ότι το θέμα θα έκλεινε εκεί, η πρατηριούχος ανακάλυψε ότι ο Δήμος τής έχει δεσμεύσει τη φορολογική ενημερότητα για ληξιπρόθεσμες οφειλές της προς τον ίδιο άνω των 300 ευρώ και συγκεκριμένα για τέλη πεζοδρομίων ετών 2014 και 2015, ύψους 364,60 ευρώ συν προσαυξήσεις 102,55 ευρώ, δηλαδή συνολικής αξίας 467,15 ευρώ!
Αυτό, δε, το ανακάλυψε όταν ζήτησε φορολογική ενημερότητα για να προχωρήσει, επιτέλους, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, σύμφωνα και με το ιδιωτικό συμφωνητικό. Δηλαδή, ο δήμος Τριφυλίας χρωστούσε στην πρατηριούχο 13.000 ευρώ συν μερικές ακόμα χιλιάδες για τόκους και της δέσμευσε τη φορολογική ενημερότητα για σχεδόν 300 ευρώ! Πόσο σοβαρή αντιμετώπιση μπορεί να είναι αυτή;

Του Ηλία Γιαννόπουλου tharrosnews


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα