Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

Εφαρμόζεται η κυκλοφοριακή μελέτη στην Κυπαρισσία και «φουντώνουν» οι αντιδράσεις...

Ερωτηματικά για «πλαστογραφία και παράβαση καθήκοντος» σε σχέση με την 106/2009 ΑΔΣ Κυπαρισσίας
Από σήμερα ξεκινά η τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Κυπαρισσία και από την ίδια στιγμή τίθενται σε εφαρμογή. Παράλληλα, πληθαίνουν τα ερωτηματικά και «φουντώνουν» οι αντιδράσεις, καθώς κανένας δε γνωρίζει ποιες είναι αυτές οι ρυθμίσεις, ούτε καν δημοτικοί σύμβουλοι που «φέρεται» να τις έχουν ψηφίσει!
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ερωτηματικών και αντιδράσεων είναι η ρύθμιση ως μονόδρομου της Αθ. Ιωαννίδη («Κόντρα») με κατεύθυνση καθόδου από την Πάνω Πόλη και συνέχιση από την 25η Μαρτίου (πριν από το Δικαστικό Μέγαρο) μέχρι το τέλος αυτής στου «Γενναίου», για τους παλιότερους, ή το πρώην «Βρωμερό Σκουλήκι», καθώς και η μονοδρόμηση της Γεωργακοπούλου (στροφές

από Άγιο Αντώνιο) από τη Λαϊκή Αγορά έως το Μεταγωγών ως άνοδος!
Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι στο Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ. Κυπαρισσίας στις 10 Απριλίου 2009 ρητά αναφέρεται ότι (όπως είπε και ο τότε δήμαρχος Κυπαρισσίας Γ. Σαμπαζιώτης) «η εξαίρεση των δρόμων που παραμένουν διπλής κυκλοφορίας είναι πρώτα πρώτα οι δύο βασικοί άξονες που οδηγούν στην Πάνω Πόλη…
[…] Οι δύο άξονες που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν στην Πάνω Πόλη, από τις στροφές δηλαδή και την Κόντρα, παραμένουν διπλής κατεύθυνσης…».
Θυμίζουμε πως το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας έλαβε τη με αριθμό 117/2015 απόφαση για την κυκλοφοριακή μελέτη της Κυπαρισσίας, σε συνεδρίασή του την 28η Απριλίου 2015, χωρίς σε αυτή να αναφέρονται ποιες είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παρά μόνο ότι «εγκρίνει την με αριθ. 27/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριφυλίας, ώστε να εφαρμοστεί η κυκλοφοριακή μελέτη για την πόλη της Κυπαρισσίας ως έχει». Απόφαση η οποία, όπως αναφέρεται στο απόσπασμα του πρακτικού του Δ.Σ. Τριφυλίας, είναι ομόφωνη!
Η, δε, 27/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παρά τα όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής της και τα οποία έχουμε γράψει σε ρεπορτάζ στο "Θ", αναφέρει: «1. Εισηγείται την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης με τυχόν τροποποιήσεις που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και 2. Η παρούσα απόφαση να διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση»!
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης συζήτησης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου 2015, τόσο ο ίδιος ο δήμαρχος Παναγιώτης Κατσίβελας (αφήνοντας σοβαρές αιχμές για τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές που, ενώ μέχρι και τα σήματα ρύθμισης της κυκλοφορίας είχαν παραγγείλει και υπάρχουν στο Δημαρχείο Κυπαρισσίας, ποτέ δεν εφάρμοσαν την απόφαση του Δ.Σ. Κυπαρισσίας) όσο και η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας, Σταματία Αλεξοπούλου, ανέφεραν ότι για το θέμα της μελέτης του κυκλοφοριακού υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας του έτους 2009, την οποία και θα εφαρμόσουν - υλοποιήσουν!
Ωστόσο, όπως από τότε στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέραμε, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης ως έχει, από την απόφαση με αριθμό 106/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας με θέμα « Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης του έργου: Υπεραστικών Οδών και Αστικών Αρτηριών δήμου Κυπαρισσίας».
Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι η μελέτη όπως αυτή «εισήχθη» προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κυπαρισσίας στις 10 Απριλίου 2009, δεν ήταν εκείνη όπως θεωρήθηκε στις 3-12-2008 από την ΤΥΔΚ, αλλά περιείχε αλλαγές και τροποποιήσεις, ακόμα ίσως «και της τελευταίας στιγμής», γεγονός που τότε επισήμανε με καυστικό τρόπο ο επικεφαλής της Α.ΔΗ.Κ. Θανάσης Πετρόπουλος.
Με την απόφαση του Δ.Σ. Κυπαρισσίας στις 8 Απριλίου 2009, θυμίζουμε, το Σώμα (σ.σ. όπως αναφέρεται στο απόσπασμα του πρακτικού εκείνης της συνεδρίασης): «αποφασίζει και εγκρίνει την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης του έργου: Υπεραστικών Οδών και Αστικών Αρτηριών Δήμου Κυπαρισσίας, με τις εξής αλλαγές:
Α) Ομόφωνα εγκρίνει η οδός Ν. Καλαντζάκου να γίνει διπλής κυκλοφορίας από Μελίου έως Σ. Σταθμό.
Β) Κατά πλειοψηφία: Αποφασίζει να υπάρχει διπλή κυκλοφορία στην οδό Γ. Καλαντζάκου από Αλεξοπούλου έως την Εθνική Οδό. Μειοψηφούντων των κ.κ Γκότση Γρηγορίου, Φωτεινόπουλου, Κωνσταντέλου, Τσίγγανου Σ., Σταθόπουλου, Γκότση Γεωργίου. Να επιτρέπεται η αριστερή στροφή στη Μελίου προς την Ελ. Βενιζέλου. Να επιτρέπεται το διπλό παρκάρισμα στην Ελ. Βενιζέλου από την οδό Μελίου έως την οδό Αναστασοπούλου. Μειοψηφούντων των κ.κ. Αγγελινά, Χρονόπουλου, Βασιλοπούλου, Κανελλόπουλου, Πετρόπουλου, Κατσαργύρη, Γιαννόπουλου, που προτείνουν διπλή κυκλοφορία της Ελ. Βενιζέλου από τη Μελίου έως την οδό Αναστασοπούλου.
Γ) Κατά πλειοψηφία απορρίπτει: την πρόταση των Χρονόπουλου, Σταθόπουλου, Κατσαργύρη, Πετρόπουλου και Γκότση Γεωργίου για μονοδρόμηση της Πονηροπούλου από Ελ. Βενιζέλου έως Αλεξοπούλου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 106/2009».
Άραγε, ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνουν; Θα εφαρμοστεί - υλοποιηθεί η μελέτη όπως την είχε καταθέσει ο μελετητής και είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και προβληματισμό στην κοινωνία και την αγορά ή θα εφαρμοστεί - υλοποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2009, που είχε αλλαγές και τροποποιήσεις σε επιμέρους προτάσεις της μελέτης; Γιατί στην απόφαση του 2015, παρά τα όσα ανέφερε και ο δήμαρχος και η πρόεδρος της Δ.Κ. Κυπαρισσίας, δεν έγινε καθόλου μνεία στην απόφαση του Δ.Σ. Κυπαρισσίας το 2009; Τελικά, άλλα είπαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, άλλα γράφτηκαν στην απόφαση και τι, άραγε, θα υλοποιηθεί για το κυκλοφοριακό που περιλαμβάνεται στη μελέτη; Υπάρχει έστω και ένας δημοτικός σύμβουλος, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης και δη από τους επτά (7) της Δ.Ε. Κυπαρισσίας που να γνωρίζει ποιες είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία οδεύει προς έγκριση και εφαρμογή;
Αν, πράγματι, υπάρχει, ίσως να πρόκειται και για… «θαύμα»! Ή, μήπως, τώρα που τίθεται σε εφαρμογή η κυκλοφοριακή μελέτη θα κάνουν όλοι ή σχεδόν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι τους ανήξερους;
Κάτοικοι και επαγγελματίες της Κυπαρισσίας, όπως έχουμε σημειώσει και σε προηγούμενο ρεπορτάζ του «Θ», σε περίπτωση που διαπιστώσουν στην πράξη ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τίθενται σε εφαρμογή είναι διαφορετικές από εκείνες που έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Κυπαρισσίας, στη με αριθμό 106/2009 απόφαση, όπως αυτές αναφέρονται συγκεκριμένα στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, φέρονται αποφασισμένοι να ασκήσουν κάθε ένδικο μέσο, όπως αγωγές, ασφαλιστικά μέτρα, ακόμα και μηνυτήριες αναφορές για πλαστογραφία, παραποίηση πρακτικού, απάτη, απιστία στην υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος και άλλα αδικήματα του Ποινικού Κώδικα…
Του Ηλία Γιαννόπουλου  tharrosnews


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα