Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019

Δ.Σ. Τριφυλίας: Επικαιροποίησαν απόφαση του 2015 που έχει ακυρωθεί;Απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων, καθώς και στάθμευσης στην κεντρική οδό της Πάνω Πόλης Κυπαρισσίας, κατά τις βραδινές ώρες, μέχρι και τα τέλη Αυγούστου, έλαβε ομόφωνα σε συνεδρίασή του στις 13 Ιουλίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας (Αριθ. Απόφασης 205/2015 με ΑΔΑ: 7Χ0ΩΩΗΕ-7ΨΕ) και την απόφαση αυτή επικαιροποίησε ομόφωνα το Δ.Σ. Τριφυλίας, για το έτος 2019, στην τελευταία συνεδρίασή του στις 2 Ιουλίου, όπως αναφέρεται και στο Απόσπασμα από το πρακτικό της εν λόγω συνεδρίασης που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 61Σ7ΩΗΕ-ΤΙ1 και θέμα «Επικαιροποίηση της αριθ.205/2015 ΑΔΣ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας».
Το 2015 το δημοτικό συμβούλιο Τριφυλίας αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του αντιδημάρχου και προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Γιάννη Αδρακτά, τη με αριθ. 48/2015 ΑΕΠΖ, τις τοποθετήσεις της προέδρου της Δ.Κ. Κυπαρισσίας, Σταματίας Αλεξοπούλου και του (τότε) αντιδημάρχου Δ.Ε. Κυπαρισσίας, Παναγιώτη Τσίγγανου, την ανάγκη επιβολής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την Άνω Πόλη Κυπαρισσίας λόγω της αύξησης της κυκλοφορίας κατά την Τουριστική Περίοδο 2015 (Ιούλιο Αύγουστο), καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων 3463/2006 και 3852/2010, έπειτα από συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κυκλοφορίας για την Άνω Πόλη Κυπαρισσίας από εκείνη την ημέρα έως 31 Αυγούστου.
Η με αριθ.205/2015 ΑΔΣ
(σ.σ. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) όμως είχε κριθεί νόμιμη ή είχε ακυρωθεί; Στον έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή ακυρώθηκε; Η απάντηση υπάρχει δημοσιευμένη στη Δι@υγεια από τις 16 Σεπτεμβρίου 2015! Στη Δι@υγεια, λοιπόν, δημοσιεύθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2015 η απόφαση του γενικού γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με ΑΔΑ: ΩΠΙ5ΟΡ1Φ-ΒΛΟ, θέμα
«Έλεγχος νοµιµότητας της υπ’ αρ. 205/2015 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Τριφυλίας», ημερομηνία 08/09/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 65059/2840, με την οποία ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ η υπ’ αριθµ. 205/2015 απόφαση του Δ.Σ. Τριφυλίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας με απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων, καθώς και της στάθμευσης στην κεντρική οδό της Πάνω Πόλης Κυπαρισσίας. Υπάρχει νεώτερη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που να κρίνει νόμιμη την 205/2015 απόφαση του Δ.Σ. Τριφυλίας ή όχι;
Κι αν όχι, πως στην τελευταία του συνεδρίαση, στις 2 Ιουλίου, το Δ.Σ. Τριφυλίας έλαβε ομόφωνη απόφαση για επικαιροποίηση της απόφασης του 2015 την οποία η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έχει ακυρώσει; Εκτός κι αν υπάρχει άλλη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που να αναιρεί τη δική της απόφαση ακύρωσης και, μετά, την κρίνει νόμιμη. Υπάρχει τέτοια απόφαση ή όχι;
tharros Του Ηλία Γιαννόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα