Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011

Κατάργηση 100 επιδομάτων στο δημόσιο προβλέπει το νέο μισθολόγιο

Την κατάργηση 100 επιδομάτων που ισχύουν στο δημόσιο τομέα και την ενσωμάτωσή τους σε ένα, το οποίο θα ονομάζεται επίδομα θέσης, προβλέπει το νέο μισθολόγιο για τους δημόσιους υπαλλήλους.
Από τα 104 βασικά, ειδικά και κλαδικά επιδόματα που λαμβάνουν οι σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα παραμείνουν μόνο η οικογενειακή παροχή, τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών και αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και τα επιδόματα εορτών και αδείας, τα οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ενσωματωθούν στο βασικό μισθολόγιο.
Το επίδομα θέσης, θα διαφοροποιείται με κριτήρια την εκπαιδευτική βαθμίδα κάθε υπαλλήλου (Υποχρεωτική, Δευτεροβάθμια, Τεχνολογική ή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση), το μισθολογικό κλιμάκιο και ενδεχομένως και τον βαθμό κάθε εργαζομένου.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, τα επιδόματα που διατηρούνται αλλά και το νέο που θεσπίζεται διαμορφώνονται ως εξής:

1. Οικογενειακής παροχής. Το επίδομα αυτό ισχύει με τον ίδιο τρόπο για το γενικό και τα ειδικά μισθολόγια και περιλαμβάνει:
- Επίδομα γάμου 35 ευρώ.
- Επίδομα τέκνων 18-73 ευρώ ανά τέκνο.
Επίσης, το επίδομα γάμου προβλέπεται από τη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ανέρχεται σε 10% επί του βασικού μισθού (74 ευρώ στην ΕΓΣΣΕ), ενώ σε κάποιες συλλογικές συμβάσεις προβλέπεται και επίδομα τέκνων. Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει τη διατήρηση του επιδόματος, με πιθανή αναμόρφωση του ύψους της παροχής. Επίσης, προτείνεται η όποια μεταβολή γίνει να είναι οριζόντια σε γενικό και ειδικά μισθολόγια.
2. Επίδομα Μεταπτυχιακού και Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Το επίδομα αυτό, σήμερα ανέρχεται σε 75 ευρώ για διδακτορικό, 45 ευρώ για μεταπτυχιακό και 40 ευρώ για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Ισχύει με τον ίδιο τρόπο για το γενικό και τα ειδικά μισθολόγια, στα οποία επίσης αμείβεται με το ίδιο ποσό. Για το επίδομα αυτό το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τρεις λύσεις:
- Παραμένει ως έχει, με πιθανή αναμόρφωση ποσού.
- Αμείβεται μόνον εφ’ όσον απαιτείται για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης, αλλά όχι για όλες τις θέσεις του ίδιου βαθμού.
- Δεν αμείβεται, αλλά λαμβάνεται υπόψη σε κάθε αξιολόγηση για προαγωγή με συγκεκριμένο αριθμό μορίων, οπότε δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα προαγωγής - καριέρας.
3. Επίδομα εορτών αδείας. Σήμερα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ετησίως για το σύνολο των επιδομάτων αυτών και καταβάλλεται εφ’ όσον οι αποδοχές σε δωδεκάμηνη βάση δεν υπερβαίνουν τις 3.000 ευρώ ανά μήνα. Προς το παρόν δεν υπάρχει σκέψη για αλλαγή του υφιστάμενου επιδόματος.
4. Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών. Σήμερα το επίδομα κυμαίνεται από 40 έως 50 ευρώ για τις προβληματικές, ενώ εάν πρόκειται για προβληματική και παραμεθόρια περιοχή, το επίδομα αυξάνεται στα 120 ευρώ. Προτείνεται το επίδομα να παραμείνει μόνο για νησιωτικές και ορεινές περιοχές με συγκεκριμένα πληθυσμιακά κριτήρια. Επίσης, θα εξεταστεί αν πρέπει να παραμείνει για παραμεθόριες περιοχές. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η διατήρηση για τις παραμεθόριες, θα παρέχεται μόνον εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι εντοπιότητας. Αντίθετα, η εντοπιότητα θα μοριοδοτείται στον διορισμό.
5. Επίδομα θέσης. Προτείνεται η θέσπιση επιδόματος θέσης, το οποίο θα αντικαταστήσει το σύνολο των υφιστάμενων επιδομάτων (θέσης ευθύνης, υπουργείου/φορέα, αντικειμένου εργασίας) και ενδεχομένως και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εφ’ όσον δεν παραμείνει διακριτό. Η ύπαρξή του, όπως αναφέρεται στο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, είναι επιβεβλημένη, ιδίως στην περίπτωση που η μετάβαση στο νέο μισθολόγιο θα γίνει με κριτήρια την εκπαιδευτική βαθμίδα, το μισθολογικό κλιμάκιο και ίσως τον βαθμό του υπαλλήλου. Το επίδομα θα καλύψει τυχόν απαιτούμενη διαφοροποίηση αμοιβής μεταξύ του ίδιου βαθμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα