Σάββατο 16 Ιουλίου 2011

Έως το τέλος του 2015 η εγγύηση για καταθέσεις μέχρι 100000 ευρώ

Επεκτείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 η προστασία των τραπεζικών καταθέσεων με εγγύηση του κράτους ύστερα από απόφαση (23384/27.5/2011) του υπουργείου Οικονομικών, να παραταθεί η ισχύς του νόμου η οποία έληγε στα τέλη του 2011.  
Η εγγύηση του κράτους δίνεται μέσω του (ΤΕΚΕ) Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και αφορά μέχρι το ποσό των 100.000 ευρώ ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο τηρείται η κατάθεση.
Επιπλέον το ΤΕΚΕ καλύπτει και όλους τους επενδυτές - πελάτες των συμμετεχόντων στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων για τις επενδυτικές υπηρεσίες, έως ποσού 30.000 ευρώ και για το σύνολο των απαιτήσεων επενδυτή - πελάτη, ανεξάρτητα από τις επενδυτικές υπηρεσίες, αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της υπηρεσίας.

Ο νόμος προβλέπει ότι το ΤΕΚΕ προχωρά σε αποζημιώσεις σε περίπτωση που υπάρξει οικονομικό πρόβλημα, κάνοντας χρήση των άμεσα ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων του, τα οποία στο τέλος του 2010 ανέρχονταν σε 1,4 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά, οι πόροι που διαχειρίζεται ανέρχονται σε 2,97 δισ. ευρώ.
Αν τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΤΕΚΕ, που προέρχονται από τακτικούς πόρους, δεν επαρκούν για την καταβολή αποζημιώσεων στους καταθέτες πιστωτικού ιδρύματος που τελεί σε αδυναμία να επιστρέψει τις καταθέσεις, οι εκάστοτε τράπεζες υποχρεούνται να καταβάλουν συμπληρωματική εισφορά, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΤΕΚΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα