Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014

21η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας έτους 2014"


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Κυπαρισσία 14 /11 /2014
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ                                                            Αριθ. Πρωτ. 27012
Ταχ. Δ/νση : Δημαρχείου 2
Ταχ. Κώδικας : 245.00
Αρμόδιος : Π. Λαμπρόπουλος
Τηλέφωνο : 2761360724
Fax : 2761025561
E-mail : ds@trifylias.gr
                                                                                           Προς:
                                                                  Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους,                                                                                  Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών                                                                                   Κοινοτήτων  και  Εκπροσώπους Τοπικών                                                                         Κοινοτήτων Δήμου Τριφυλίας.                                                                           
            ΘΕΜΑ: "21η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας  έτους 2014"

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 19η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα :
1.  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  και Προυπολογισμού έτους 2014 Δήμου Τριφυλίας
2.  Υποβολή Αιτήσεων χρηματοδότησης Πράξεων στο Πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
   ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ2007-2013)
3.  Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για τις ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ –ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ  Α.Μ.81/2011.
4.  Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για τις ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
     ΕΡΓΑΣΙΕΣ –ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
     Δ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ  Α.Μ.471/2009.
5.  Απόδοση εντάλματος Προπληρωμής, ποσού 310,00 €,  του υπολόγου Αθανασίου Μπουγά.
6.  Απόδοση εντάλματος Προπληρωμής, ποσού 10.000,00 €,  της υπολόγου Φράγκου Μαρίας.
7.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
    ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ. Ε ΑΕΤΟΥ.
9.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε.  ΚΥΠ/ΣΙΑΣ.
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και εκκαθάρισης του έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Τ.Κ.      ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ.
11. Περί αιτήσεως κ Γαρδέλη Απόστολου του Γεωργίου, σχετικά με τοποθέτηση μεταλλικών
     Εμποδίων  (αριθ.61/2014  απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
12.Περί αιτήσεως ταχυδρομείου Κυπαρισσίας για παραχώρηση θέσης στάθμευσης (αριθ.60/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
13. Περί Τροποποίησης Ο.Τ. 34 ρυμοτομικού σχεδίου Τ.Κ. Πύργου Δ.Ε. Γαργαλιάνων
      αριθ.63/2014   απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
14.Έγκριση 1ου  ΑΠΕ του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
      και χορήγηση παράτασης.
15. Αλλαγή χρήσης του καταργημένου Δημοτικού Σχολείου Καρυών σε κέντρο Περιβαλλοντικής
      ενημέρωσης.
16.Κατανομή ποσού 76.444,35 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων και για
     δαπάνη σχολικού  τροχονόμου.
17.Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
    ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ (Α.Μ.17/2011).
18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
     ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ  (Α.Μ.8/2012).
19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Δημοτική Οδοποιία Γαργαλιάνων»
20. Καθορισμός τέλους για την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
21. Αίτημα για παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. στον Πολιτιστικό
      Σύλλογο Απανταχού Κατσιμπαλαίων
22.Αίτημα Αγροτικού Συνεταιρισμού Πύργου Τριφυλίας για ανανέωση της παραχώρησης χρήσης
     γραφείου στο Δημητροπούλειο Μέγαρο  της Τ.Κ. Πύργου Τριφυλίας.

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                        ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα