Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

Χρέη Εφορίας: Οι 18 απαντήσεις για τη ρύθμιση των 100 δόσεωνΈλενα Λάσκαρη
e.laskari@euro2day.gr

Περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι μπορούν να ενταχθούν. Ποιες οφειλές περιλαμβάνονται, ποιες εξαιρούνται. Οι προσαυξήσεις και το κατώτατο όριο δόσεων. Η δυνατότητα «μεταπήδησης» από άλλη ρύθμιση. Τι ισχύει για τον ΕΝΦΙΑ.
Η απόφαση της Γενικής Γραμματέως Κατερίνας Σαββαΐδου δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εργάζεται πυρετωδώς ώστε έως το τέλος της εβδομάδας (ιδανικά την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου) να ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή στη ΓΓΠΣ (www.gsis.gr) ώστε περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι με βεβαιωμένες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές να μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση των 100 δόσεων εφόσον η οφειλή τους δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ ή σε έως 72 δόσεις για χρέη άνω των 15.000 ευρώ.

Στην απόφαση περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, οι εξαιρέσεις από αυτήν, αλλά και τα «ευεργετήματα» για όσους υπαχθούν στις νέες ευνοϊκές διατάξεις εξόφλησης ληξιπρόθεσμων ή απλώς βεβαιωμένων οφειλών έως την 1η Οκτωβρίου.

Το Euro2day.gr, μέσα από 18 ερωτήσεις - απαντήσεις κωδικοποιεί τη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών μετά και την απόφαση Σαββαΐδου.

1. Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής η οποία θα ανοίξει εντός των ημερών στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr).

Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, κι εξετάζει την αίτηση και τις προϋποθέσεις υπαγωγής. Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι να έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των προηγουμένων ετών. Αν ο φορολογούμενος δηλώσει ψευδώς ότι έχει υποβάλει τις φορολογικές του δηλώσεις και από τις διασταυρώσεις προκύψει ότι χρωστά δηλώσεις, θα πρέπει πρώτα να τις υποβάλει και μετά να υπαχθεί στη ρύθμιση.

2. Ποιες οφειλές μπαίνουν στη ρύθμιση;

Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά:

* Το σύνολο των βεβαιωμένων έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 και ληξιπρόθεσμων έως και την ημερομηνία της αίτησης οφειλών, που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή με άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών.

Μετά από επιλογή του οφειλέτη στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν:

* Βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής.

* Βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής.

* Βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται. Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής χρεών.

3. Μπορώ να βάλω στη ρύθμιση και δόσεις ΕΝΦΙΑ οι οποίες δεν είναι ληξιπρόθεσμες;

Ναι. Οι φορολογούμενοι μπορούν να επιλέξουν να πληρώσουν σε πολλές δόσεις -το πλήθος των οποίων οι ίδιοι αποφασίζουν- ακόμα και χρέη τα οποία δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα. Αρκεί να είναι βεβαιωμένα, έως την 1η Οκτωβρίου 2014.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας φορολογούμενος ο οποίος δεν θα πληρώσει, για παράδειγμα, στο τέλος Νοεμβρίου τη δόση του ΕΝΦΙΑ ή του φόρου εισοδήματος, θα μπορεί το Δεκέμβριο να εντάξει στη ρύθμιση και αυτές του τις οφειλές, όπως άλλωστε και τις υπόλοιπες δόσεις του φόρου ακινήτων έως τον Φεβρουάριο.

Ο δρόμος για ρύθμιση σε πολλές δόσεις είναι ανοιχτός διότι τόσο ο ΕΝΦΙΑ όσο και ο φόρος εισοδήματος έχουν βεβαιωθεί στο τέλος Ιουλίου και η απόφαση ορίζει ότι εντάσσεται υποχρεωτικά στη ρύθμιση «το σύνολο των βεβαιωμένων έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 και ληξιπρόθεσμων έως και την ημερομηνία της αίτησης οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών».

4. Υπάρχει όριο οφειλής για υπαγωγή στη ρύθμιση;

Ναι. Δεν μπορούν να ενταχθούν σε ρύθμιση φορολογούμενοι των οποίων η βασική οφειλή ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ. Αν όμως, εξοφλήσουν το υπερβάλλον ποσό του 1 εκατ. ευρώ, μπορούν να εντάξουν το υπόλοιπο της οφειλής τους σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις.

5. Ποιες οφειλές εξαιρούνται από τη ρύθμιση;

Σύμφωνα με την απόφαση δεν υπάγονται οφειλές που σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις δεν δύνανται να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών. Ομοίως δεν υπάγονται οφειλές η αποπληρωμή των οποίων έχει ρυθμιστεί από συμφωνία που επικυρώθηκε με δικαστική απόφαση κατ΄άρθρο 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, 44 ν. 1892/90 ή άλλες διατάξεις, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη συμφωνία.

6. Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση;

Μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

7. Πού πληρώνονται οι δόσεις;

Στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ μέσω Ταυτότητας Οφειλής ή στην κατά περίπτωση υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Η καταβολή της οφειλής δύναται να πραγματοποιείται μέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης.

8. Υπάρχει κατώτατο όριο μηνιαίας δόσης;

Ναι. Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ.

9. Πόσες δόσεις μπορώ να πάρω;

Έως 72 για αρχική βασική οφειλή υψηλότερη των 15.000 ευρώ, έως 100 για αρχική βασική οφειλή έως 15.000 ευρώ.

10. Τι γίνεται με τις προσαυξήσεις;

Όσο αυξάνονται οι δόσεις, τόσο μειώνονται οι προσαυξήσεις που διαγράφονται. Ο νόμος ορίζει ότι για εφάπαξ εξόφληση διαγράφεται το 100% των προσαυξήσεων, για 12 μηνιαίες δόσεις διαγράφεται το 90% των προσαυξήσεων, για 24 δόσεις ποσοστό 80%, για 36 δόσεις 70%, για 48 δόσεις 60%, για 60 δόσεις 50%, για 72 δόσεις 30%, ενώ για τις 100 δόσεις η διαγραφή των προσαυξήσεων περιορίζεται σε 20%.

11. Εντός ρύθμισης τι τόκος τρέχει;

Το επιτόκιο περιορίζεται σε 4,56% σε ετήσια βάση, από 8,5% που ισχύει κανονικά, ενώ δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα 10%, 20% και 30% που ισχύουν για ληξιπρόθεσμα χρέη εκτός ρύθμισης ανάλογα με τον χρόνο (στο δίμηνο, στον χρόνο και στη διετία).

12. Έχω ενταχθεί στη ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας». Μπορώ να ρυθμίσω εκ νέου τις οφειλές μου για να πάρω περισσότερες δόσεις;

Ναι. Σε αυτήν την περίπτωση, έως τις 31 Μαρτίου 2015 -καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση- θα πρέπει να υποβληθεί νέα ηλεκτρονική αίτηση.

13. Κερδίζω κάτι αν παραμείνω στη ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας»;

Όσοι φορολογούμενοι έχουν ήδη ενταχθεί και τηρούν τη ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας» που ενεργοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2013, θα έχουν διπλό κέρδος αν δεν εγκαταλείψουν τη ρύθμιση για να κερδίσουν περισσότερες δόσεις. Οι προσαυξήσεις θα υπολογιστούν από την αρχή με βάση τα νέα δεδομένα και έξτρα μείωση 20%. Με τη μείωση της οφειλής που θα προκύψει θα εξοφληθεί μέρος των επόμενων δόσεων.

14. Έχω ενταχθεί στην «πάγια ρύθμιση» των 12 δόσεων. Έχω και εγώ κίνητρο παραμονής στην πάγια ρύθμιση;

Όχι. Το κίνητρο ισχύει μόνο για τη ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας». Μπορείτε όμως να μπείτε στη νέα ρύθμιση με τις περισσότερες δόσεις.

15. Πότε χάνεται η ρύθμιση;

Ο φορολογούμενος χάνει τη ρύθμιση εάν:

* Δεν είναι φορολογικά ενήμερος από την ημερομηνία υπαγωγής και καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ή

* Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της ρύθμισης ή

* Δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή

* Δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες ή

* Εχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση

16. Αν πιάσω το... λαχείο και ξοφλήσω ενώ έχω ενταχθεί στη ρύθμιση, κερδίζω κάτι;

Η απόφαση Σαββαΐδου ορίζει ότι εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, ή σε περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της οφειλής με οποιοδήποτε τρόπο, τότε θα έχει απαλλαγή επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης, που τελικά διαμορφώνεται. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως αν ένας φορολογούμενος έχει επιλέξει την εξόφληση της οφειλής του σε 72 δόσεις (με διαγραφή προσαυξήσεων 30%) αλλά μετά την πληρωμή πέντε δόσεων έχει τη δυνατότητα και επιλέξει να ξοφλήσει το σύνολο της οφειλής του, τότε αυτόματα θα κερδίσει μείωση προσαυξήσεων 90% που αντιστοιχεί στην εξόφληση της οφειλής σε 12 δόσεις.

17. Με τις κατασχέσεις τι γίνεται;

Ατύπως, με εντολή Σαββαΐδου, έως τα Χριστούγεννα οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων για όσους χρωστούν έως 300.000 ευρώ έχουν παγώσει ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους να ρυθμίσουν τις οφειλές τους χωρίς να φοβούνται ότι η εφορία θα βάλει χέρι σε καταθέσεις, μισθούς ή συντάξεις (με τα ακατάσχετα όρια που ισχύουν). Όσοι χάσουν τη ρύθμιση ή δεν ενταχθούν απειλούνται άμεσα με κατασχέσεις. Ακόμα και εντός ρύθμισης πάντως η εφορία μπορεί να εγγράφει υποθήκη, να μπλοκάρει μεταβιβάσεις ακινήτων αν δεν είναι «ασφαλισμένη» η οφειλή ή να παρακρατά το 1/7 της υπολειπόμενης ρυθμισμένης οφειλής από χρηματική απαίτηση του οφειλέτη κατά τρίτων.

18. Αν πληρώνω κανονικά τις δόσεις μου και δικαιούμαι επιστροφή φόρου θα γίνει συμψηφισμός;

Ναι. Για επιστροφές φόρων εισοδήματος ή ΦΠΑ γίνεται αυτόματος συμψηφισμός με ποσό που αντιστοιχεί στο 1/7 των δόσεων που απομένουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα