Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014

Ταμεία: Πως θα ρυθμίσετε τα χρέη σας

Οκτώ παραδείγματα που δείχνουν βήμα προς βήμα την διαδικασία καθορισμού των δόσεων. Η ηλεκτρονική εφαρμογή του ΙΚΑ για να βρείτε ποια είναι η πλέον συμφέρουσα λύση για την τσέπη σας. Ως η πλέον βασική και καθοριστική προϋπόθεση για την ένταξη χιλιάδων οφειλετών προς τα ασφαλιστικά ταμεία στη νέα ρύθμιση χρεών, είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών, από την 1η Οκτωβρίου και μετά.

Ταμεία: Πως θα ρυθμίσετε τα χρέη σας - Αναλυτικά παραδείγματαΤο υπουργείο Εργασίας ξεκαθαρίζει μάλιστα, ότι δεν είναι δυνατή η παράλληλη ρύθμιση των μη καταβαλλόμενων εισφορών από την έναρξη του νόμου καιμέχρι τη λήξη της ρύθμισης, στις 31 Μαρτίου 2015, 
με βάση την Πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Σε αντίθεση με τα όσα ισχύουν για τα χρέη προς την εφορία, και με προφανή στόχο την άμεση ρευστότητα στα ασφαλιστικά ταμεία, στη ρύθμιση θα ενταχθούν μόνο όσοι πληρώνουν τις τρέχουσες εισφορές (εισφορές Σεπτεμβρίου που καταβάλλονται από τον Οκτώβριο και μετά).
Μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης Παναγιώτης Κοκκόρης, ξεκαθάρισε χθες, ότι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών παράλληλα με τις δόσεις, καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμιση είναι βασική προϋπόθεση παραμονής της σε αυτήν. Επίσης, διευκρίνισε ότι για τους οφειλέτες όλων των ασφαλιστικών ταμείων που ήδη βρίσκονται σε ρύθμιση την οποία εξυπηρετούν, οι λεπτομέρειες εφαρμογής της μετάπτωσης από την παλιά ρύθμιση στη νέα, εφόσον το επιθυμούν, θα ρυθμιστούν με Υπουργική Απόφαση εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου.
Την ίδια στιγμή, το ΙΚΑ δημιούργησε μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, που απευθύνεται τόσο στους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όσο και στους οφειλέτες των λοιπών Φορέων που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο.. Είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr).
Πρόκειται για την ηλεκτρονική υπηρεσία "Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης", μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να εξετάσουν εναλλακτικά σενάρια ρύθμισης των οφειλών τους, ανάλογα με τις διατάξεις στις οποίες εμπίπτουν αυτές. Ειδικότερα, επιλέγοντας κάθε εναλλακτικό τρόπο ρύθμισης, καθορίζουν τον αριθμό των δόσεων που επιθυμούν και προβαίνουν σε υπολογισμό του ύψους αυτών, καθώς και των τυχόν εκπτώσεων που δικαιούνται.
Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία προϋποθέτει την πιστοποίηση του οφειλέτη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την απόκτηση μοναδικού κωδικού χρήστη και συνθηματικού.
Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση που θα επιλέξουν οι οφειλέτες θα υποβάλλεται υποχρεωτικά στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ή στην Ταμειακή Υπηρεσία Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ανήκει ο οφειλέτης και συνεπάγεται την ταυτόχρονη καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής και την έκδοση της απόφασης ρύθμισης.
Σημειώνεται, επίσης, ότι σε συνδυασμό με την ήδη ενεργοποιημένη υπηρεσία για την άντληση των στοιχείων του "Πίνακα Χρεών Οφειλέτη", καθώς και τη δυνατότητα "Ηλεκτρονικής Συναλλαγής μέσω Τράπεζας", η οποία θα ενεργοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, πρόκειται να δημιουργηθεί μία ολοκληρωμένη ηλεκτρονική διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει την υποβολή της αίτησης ρύθμισης, τη λήψη της απόφασης ρύθμισης και την πληρωμή των δόσεων μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής, χωρίς να είναι πλέον υποχρεωτική η προσέλευση των οφειλετών στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Κ.Ε.Α.Ο.
Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παναγιώτης Κοκκόρης προχώρησε μάλιστα στην παρουσίαση 8 ενδεικτικών παραδειγμάτων, που φαίνεται βήμα προς βήμα η διαδικασία καθορισμού της δόσης.
Αναλυτικά:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Έστω οφειλέτης με συνολική οφειλή 11.000 (κύρια οφειλή 10.000 ευρώ και πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις 1.000 ευρώ).
Εάν η ανωτέρω, ρυθμιστεί σε 100 δόσεις ακολουθούνται τα εξής βήματα:
1ο βήμα: Ξεχωρίζουμε από τη συνολική οφειλή τα πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις – 1.000 ευρώ.
2ο βήμα: Υπολογίζουμε την έκπτωση στο συνολικό ποσό των προστίμων κλπ που αντιστοιχεί στις 100 δόσεις.
Δηλαδή 1000 ευρώ Χ 20% = 200 ευρώ.
Οπότε τα πρόστιμα κλπ ανέρχονται πλέον στα 800 ευρώ.
3ο βήμα: Αθροίζουμε το ποσό της κύριας οφειλής με το υπόλοιπο των προστίμων προκειμένου να κεφαλαιοποιήσουμε την οφειλή.
Δηλαδή 10.000 ευρώ + 800 ευρώ = 10.800 (κεφαλαιοποιημένη οφειλή).
*4ο βήμα: Υπολογίζουμε το νέο επιτόκιο ύψους 4,56% επί της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, προκειμένου να βρούμε το προς ρύθμιση ποσό.
Δηλαδή το προς ρύθμιση ποσό ανέρχεται σε:
11.292,48 [10.800 Χ 4,56% = 492,48 + 10.800].
5ο βήμα: Διαιρούμε το προς ρύθμιση ποσό 11.292,48 με τον αριθμό των δόσεων (100).
Οπότε το ποσό της κάθε δόσης ανέρχεται σε 112,92 ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι:
Στο Παράδειγμα αποτυπώνεται ο μηχανισμός υπολογισμού της ρύθμισης και δεν υπολογίζεται με πραγματικά δεδομένα το ποσό του τόκου το οποίο εξευρίσκεται με μαθηματικό τύπο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Έστω οφειλέτης με συνολική οφειλή 11.000 (κύρια οφειλή 10.000 ευρώ και πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις 1.000 ευρώ).
Εάν η ανωτέρω, ρυθμιστεί σε 72 δόσεις ακολουθούνται τα εξής βήματα:
1ο βήμα: Ξεχωρίζουμε από τη συνολική οφειλή τα πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις – 1.000 ευρώ.
2ο βήμα: Υπολογίζουμε την έκπτωση στο συνολικό ποσό των προστίμων κλπ που αντιστοιχεί στις 72 δόσεις.
Δηλαδή 1000 ευρώ Χ 30% = 300 ευρώ.
Οπότε τα πρόστιμα κλπ ανέρχονται πλέον στα 700 ευρώ.
3ο βήμα: Αθροίζουμε το ποσό της κύριας οφειλής με το υπόλοιπο των προστίμων προκειμένου να κεφαλαιοποιήσουμε την οφειλή.
Δηλαδή 10.000 ευρώ + 700 ευρώ = 10.700 (κεφαλαιοποιημένη οφειλή).
*4ο βήμα: Υπολογίζουμε το νέο επιτόκιο ύψους 4,56% επί της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, προκειμένου να βρούμε το προς ρύθμιση ποσό.
Δηλαδή το προς ρύθμιση ποσό ανέρχεται σε:
11.187,92 [10.700 Χ 4,56% = 487,92 + 10.700].
5ο βήμα: Διαιρούμε το προς ρύθμιση ποσό 11.187,92 με τον αριθμό των δόσεων (72).
Οπότε το ποσό της κάθε δόσης ανέρχεται σε 155,38 ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι:
Στο Παράδειγμα αποτυπώνονται τα βήματα υπολογισμού της ρύθμισης και δεν υπολογίζεται με πραγματικά δεδομένα το ποσό του τόκου το οποίο εξευρίσκεται με πολύπλοκο μαθηματικό τύπο

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

Έστω οφειλέτης με συνολική οφειλή 11.000 (κύρια οφειλή 10.000 ευρώ και πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις 1.000 ευρώ).
Εάν η ανωτέρω, ρυθμιστεί σε 60 δόσεις ακολουθούνται τα εξής βήματα:
1ο βήμα: Ξεχωρίζουμε από τη συνολική οφειλή τα πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις – 1.000 ευρώ.
2ο βήμα: Υπολογίζουμε την έκπτωση στο συνολικό ποσό των προστίμων κλπ που αντιστοιχεί στις 60 δόσεις.
Δηλαδή 1000 ευρώ Χ 50% = 500 ευρώ.
Οπότε τα πρόστιμα κλπ ανέρχονται πλέον στα 500 ευρώ.
3ο βήμα: Αθροίζουμε το ποσό της κύριας οφειλής με το υπόλοιπο των προστίμων προκειμένου να κεφαλαιοποιήσουμε την οφειλή.
Δηλαδή 10.000 ευρώ + 500 ευρώ = 10.500 (κεφαλαιοποιημένη οφειλή).
*4ο βήμα: Υπολογίζουμε το νέο επιτόκιο ύψους 4,56% επί της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, προκειμένου να βρούμε το προς ρύθμιση ποσό.
Δηλαδή το προς ρύθμιση ποσό ανέρχεται σε:
11.187,92 [10.500 Χ 4,56% = 478,80 + 10.500].
5ο βήμα: Διαιρούμε το προς ρύθμιση ποσό 10.978,80 με τον αριθμό των δόσεων (60).
Οπότε το ποσό της κάθε δόσης ανέρχεται σε 182,98 ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι:
Στο Παράδειγμα αποτυπώνονται τα βήματα υπολογισμού της ρύθμισης και δεν υπολογίζεται με πραγματικά δεδομένα το ποσό του τόκου το οποίο εξευρίσκεται με πολύπλοκο μαθηματικό τύπο

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4

Έστω οφειλέτης με συνολική οφειλή 11.000 (κύρια οφειλή 10.000 ευρώ και πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις 1.000 ευρώ).
Εάν η ανωτέρω, ρυθμιστεί σε 48 δόσεις ακολουθούνται τα εξής βήματα:
1ο βήμα: Ξεχωρίζουμε από τη συνολική οφειλή τα πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις – 1.000 ευρώ.
2ο βήμα: Υπολογίζουμε την έκπτωση στο συνολικό ποσό των προστίμων κλπ που αντιστοιχεί στις 48 δόσεις.
Δηλαδή 1000 ευρώ Χ 60% = 600 ευρώ.
Οπότε τα πρόστιμα κλπ ανέρχονται πλέον στα 400 ευρώ.
3ο βήμα: Αθροίζουμε το ποσό της κύριας οφειλής με το υπόλοιπο των προστίμων προκειμένου να κεφαλαιοποιήσουμε την οφειλή.
Δηλαδή 10.000 ευρώ + 400 ευρώ = 10.400 (κεφαλαιοποιημένη οφειλή).
*4ο βήμα: Υπολογίζουμε το νέο επιτόκιο ύψους 4,56% επί της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, προκειμένου να βρούμε το προς ρύθμιση ποσό.
Δηλαδή το προς ρύθμιση ποσό ανέρχεται σε:
10.874,24 [10.400 Χ 4,56% = 474,24 + 10.400].
5ο βήμα: Διαιρούμε το προς ρύθμιση ποσό 10.874,24 με τον αριθμό των δόσεων (48).
Οπότε το ποσό της κάθε δόσης ανέρχεται σε 226,55 ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι:
Στο Παράδειγμα αποτυπώνονται τα βήματα υπολογισμού της ρύθμισης και δεν υπολογίζεται με πραγματικά δεδομένα το ποσό του τόκου το οποίο εξευρίσκεται με πολύπλοκο μαθηματικό τύπο

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5

Έστω οφειλέτης με συνολική οφειλή 11.000 (κύρια οφειλή 10.000 ευρώ και πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις 1.000 ευρώ).
Εάν η ανωτέρω, ρυθμιστεί σε 36 δόσεις ακολουθούνται τα εξής βήματα:
1ο βήμα: Ξεχωρίζουμε από τη συνολική οφειλή τα πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις – 1.000 ευρώ.
2ο βήμα: Υπολογίζουμε την έκπτωση στο συνολικό ποσό των προστίμων κλπ που αντιστοιχεί στις 36 δόσεις.
Δηλαδή 1000 ευρώ Χ 70% = 700 ευρώ.
Οπότε τα πρόστιμα κλπ ανέρχονται πλέον στα 300 ευρώ.
3ο βήμα: Αθροίζουμε το ποσό της κύριας οφειλής με το υπόλοιπο των προστίμων προκειμένου να κεφαλαιοποιήσουμε την οφειλή.
Δηλαδή 10.000 ευρώ + 300 ευρώ = 10.300 (κεφαλαιοποιημένη οφειλή).
*4ο βήμα: Υπολογίζουμε το νέο επιτόκιο ύψους 4,56% επί της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, προκειμένου να βρούμε το προς ρύθμιση ποσό.
Δηλαδή το προς ρύθμιση ποσό ανέρχεται σε:
10.769,68 [10.300 Χ 4,56% = 469,68 + 10.300].
5ο βήμα: Διαιρούμε το προς ρύθμιση ποσό 10.769,68 με τον αριθμό των δόσεων (36).
Οπότε το ποσό της κάθε δόσης ανέρχεται σε 299,16 ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι:
Στο Παράδειγμα αποτυπώνονται τα βήματα υπολογισμού της ρύθμισης και δεν υπολογίζεται με πραγματικά δεδομένα το ποσό του τόκου το οποίο εξευρίσκεται με πολύπλοκο μαθηματικό τύπο

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6

Έστω οφειλέτης με συνολική οφειλή 11.000 (κύρια οφειλή 10.000 ευρώ και πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις 1.000 ευρώ).
Εάν η ανωτέρω, ρυθμιστεί σε 24 δόσεις ακολουθούνται τα εξής βήματα:
1ο βήμα: Ξεχωρίζουμε από τη συνολική οφειλή τα πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις – 1.000 ευρώ.
2ο βήμα: Υπολογίζουμε την έκπτωση στο συνολικό ποσό των προστίμων κλπ που αντιστοιχεί στις 24 δόσεις.
Δηλαδή 1000 ευρώ Χ 80% = 800 ευρώ.
Οπότε τα πρόστιμα κλπ ανέρχονται πλέον στα 200 ευρώ.
3ο βήμα: Αθροίζουμε το ποσό της κύριας οφειλής με το υπόλοιπο των προστίμων προκειμένου να κεφαλαιοποιήσουμε την οφειλή.
Δηλαδή 10.000 ευρώ + 200 ευρώ = 10.200 (κεφαλαιοποιημένη οφειλή).
*4ο βήμα: Υπολογίζουμε το νέο επιτόκιο ύψους 4,56% επί της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, προκειμένου να βρούμε το προς ρύθμιση ποσό.
Δηλαδή το προς ρύθμιση ποσό ανέρχεται σε:
10.665,12 [10.200 Χ 4,56% = 465,12 + 10.200].
5ο βήμα: Διαιρούμε το προς ρύθμιση ποσό 10.665,12 με τον αριθμό των δόσεων (24).
Οπότε το ποσό της κάθε δόσης ανέρχεται σε 444,38 ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι:
Στο Παράδειγμα αποτυπώνονται τα βήματα υπολογισμού της ρύθμισης και δεν υπολογίζεται με πραγματικά δεδομένα το ποσό του τόκου το οποίο εξευρίσκεται με πολύπλοκο μαθηματικό τύπο

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 7

Έστω οφειλέτης με συνολική οφειλή 11.000 (κύρια οφειλή 10.000 ευρώ και πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις 1.000 ευρώ).
Εάν η ανωτέρω, ρυθμιστεί σε 12 δόσεις ακολουθούνται τα εξής βήματα:
1ο βήμα: Ξεχωρίζουμε από τη συνολική οφειλή τα πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις – 1.000 ευρώ.
2ο βήμα: Υπολογίζουμε την έκπτωση στο συνολικό ποσό των προστίμων κλπ που αντιστοιχεί στις 12 δόσεις.
Δηλαδή 1000 ευρώ Χ 90% = 900 ευρώ.
Οπότε τα πρόστιμα κλπ ανέρχονται πλέον στα 100 ευρώ.
3ο βήμα: Αθροίζουμε το ποσό της κύριας οφειλής με το υπόλοιπο των προστίμων προκειμένου να κεφαλαιοποιήσουμε την οφειλή.
Δηλαδή 10.000 ευρώ + 100 ευρώ = 10.100 (κεφαλαιοποιημένη οφειλή).
*4ο βήμα: Υπολογίζουμε το νέο επιτόκιο ύψους 4,56% επί της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, προκειμένου να βρούμε το προς ρύθμιση ποσό.
Δηλαδή το προς ρύθμιση ποσό ανέρχεται σε:
10.560,56 [10.100 Χ 4,56% = 460,56 + 10.100].
5ο βήμα: Διαιρούμε το προς ρύθμιση ποσό 10.560,56 με τον αριθμό των δόσεων (12).
Οπότε το ποσό της κάθε δόσης ανέρχεται σε 880,05 ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι:
Στο Παράδειγμα αποτυπώνονται τα βήματα υπολογισμού της ρύθμισης και δεν υπολογίζεται με πραγματικά δεδομένα το ποσό του τόκου το οποίο εξευρίσκεται με πολύπλοκο μαθηματικό τύπο

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 8

Έστω οφειλέτης με συνολική οφειλή 11.000 (κύρια οφειλή 10.000 ευρώ και πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις 1.000 ευρώ).
Εάν η ανωτέρω, ρυθμιστεί ΕΦΑΠΑΞ ακολουθούνται τα εξής βήματα:
1ο βήμα: Ξεχωρίζουμε από τη συνολική οφειλή τα πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις – 1.000 ευρώ.
2ο βήμα: Υπολογίζουμε την έκπτωση στο συνολικό ποσό των προστίμων κλπ που αντιστοιχεί στην ΕΦΑΠΑΞ καταβολή.
Δηλαδή 1000 ευρώ Χ 100% = 1.000 ευρώ.
Οπότε τα πρόστιμα κλπ ανέρχονται πλέον στα 0,00 ευρώ.
3ο βήμα: ΕΦΑΠΑΞ καταβολή 10.000 ευρώ.
* Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα