Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ ΤΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ Ανενεργός εδώ και 13 μήνες ο εντοπισμός 600.000 ανασφάλιστων αυτοκινήτων!


Ανενεργός εδώ και 13 μήνες ο εντοπισμός 600.000 ανασφάλιστων αυτοκινήτων!

Η Α.Α.Δ.Ε. δεν προχώρησε στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τον εντοπισμό και την αυτόματη επιβολή προστίμων, όπως αυτές καθορίστηκαν από τον Μάρτιο του 2016 με απόφαση του τότε αναπληρωτή υπουργού Τρύφωνα Αλεξιάδη

Ανενεργός παραμένει εδώ και 13 μήνες η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για τον εντοπισμό 600.000 ανασφάλιστων αυτοκινήτων. Η διαδικασία εντοπισμού καθορίστηκε με την απόφαση Αλεξιάδη τον Μάρτιο του 2016 αλλά δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει τίποτα με το μείζον αυτό θέμα.
Με απόφαση που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 από τον τότε αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδη και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 17 Μαρτίου 2016, προβλεπεται ότι δύο φορές το χρόνο η πρώην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και νυν Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υποχρεούται να προχωρεί στην επεξεργασία, τη ζεύξη και τη διασταύρωση των στοιχείων από:
- το αρχείο της όπως αυτό ενημερώνεται με τα στοιχεία για τις μεταβολές και τις νέες άδειες κυκλοφορίας που εκδίδονται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων καθώς και με τα στοιχεία για τις δηλώσεις ακινησίας που έχουν υποβληθεί στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.,
- το αρχείο του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, για τα αυτοκίνητα οχήματα που είναι ασφαλισμένα και
- τα αρχεία οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Υπουργείου που νομιμοποιείται σύμφωνα με την νομοθεσία να εκδίδει άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, στα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των οχημάτων αυτών.

Ειδικότερα, βάσει της διαδικασίας εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων που προέβλεπε η απόφαση Αλεξιάδη:
* Η Α.Α.Δ.Ε. θα έπρεπε να είχε υποβάλει αίτημα στο Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης Αυτοκινήτων προκειμένου αυτό να αποστείλει αρχείο ασφαλισμένων οχημάτων, για συγκεκριμένη ημερομηνία.
* Η Α.Α.Δ.Ε. με βάση τα διαθέσιμα και τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία και το αρχείο του Κέντρου Πληροφοριών θα εντόπιζε με διασταύρωση τα οχήματα που είναι σε κυκλοφορία στη συγκεκριμένη ημερομηνία και θα παρήγαγε αρχείο πιθανών ανασφάλιστων οχημάτων.
* Η Α.Α.Δ.Ε. με επιστολή προς τους ιδιοκτήτες των πιθανώς ανασφάλιστων οχημάτων, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση, θα τους καλούσε να προβούν άμεσα στην ασφάλιση των οχημάτων τους.

Η υπουργική απόφαση προέβλεπε επίσης ότι σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης ιδιοκτήτη οχήματος με τα οριζόμενα από την υπουργική απόφαση, η Α.Α.Δ.Ε. σε χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο των δύο μηνών από τη διενέργεια της διασταύρωσης και σε συγκεκριμένη ημερομηνία, θα έπρεπε να στείλει τα στοιχεία του οχήματος (για το οποίο θα διαπιστωνόταν ότι δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη) καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του, στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, για την σε βάρος του επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και ποινών. Οι κυρώσεις αυτές είναι:
-Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για δέκα μέρες.
-Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου 500 ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Απρίλιο του 2016 ο τότε αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης διαπίστωσε ότι παρά την έκδοση της παραπάνω απόφασης για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων, οι διαδικασίες που αυτή προέβλεπε δεν προχωρούσαν. Έτσι στο τέλος Απριλίου απέστειλε στην τότε Γ.Γ.Δ.Ε. επιστολή με την οποία επεσήμαινε ότι, αν και έχει περάσει ένας και πλέον μήνας από την έκδοση της απόφασης, δεν έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων. Ζητούσε δε η διαδικασία αυτή να προχωρήσει άμεσα. Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη επιστολή δεν απαντήθηκε από την τότε Γ.Γ.Δ.Ε., ενώ η διαδικασία δεν προχώρησε μέχρι σήμερα από την Α.Α.Δ.Ε., που από την 1η-1-2017 αντικατέστησε την Γ.Γ.Δ.Ε., με αποτέλεσμα να χαθεί το 2016 χωρίς να γίνει τίποτα στο μείζον θέμα των ανασφάλιστων οχημάτων.
Η μη εφαρμογή της σημαντικής αυτής απόφασης από την Γ.Γ.Δ.Ε. και την Α.Α.Δ.Ε., έχει ως συνέπεια να εξακολουθούν να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στους δρόμους 600.000 ανασφάλιστα οχήματα, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα τόσο στους νομιμόφρονες οδηγούς που εμπλέκονται σε ατυχήματα με αυτά, όσο και στις ασφαλιστικές εταιρίες που αναγκάζονται να δεσμεύουν κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν περιστατικά συγκρούσεων με τέτοια οχήματα. Επιπλέον, η μη εφαρμογή της απόφασης αυτής έχει συνέπειες και στα έσοδα του Δημοσίου, καθώς δεν εισπράττονται σημαντικού ύψους ποσά προστίμων και έσοδα από φόρους στα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη των ασφαλιστικών εταιριών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα