Σάββατο 29 Απριλίου 2017

Ο λογαριασμός από τα νέα «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά


Ο λογαριασμός από τα νέα «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά
Για πρώτη φορά σε πλήρη εφαρμογή οι επαχθείς αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων που ψήφισε τον Μάιο του 2016 η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ
Σημαντικά αυξημένα ποσά φορολογικών επιβαρύνσεων θα αναγράφουν φέτος τα εκκαθαριστικά σημειώματα που θα λάβουν σε ηλεκτρονική μορφή εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι, ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων και φορολογούμενοι με εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αμέσως μόλις υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στο TAXISnet.
Κερδισμένοι από τις αλλαγές είναι οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι με ετήσια εισοδήματα μέχρι 44.000 ευρώ και από τους υπόλοιπους όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα μεταξύ 28.000 και 44.000 ευρώ.
Ειδικότερα, οι αλλαγές στις κλίμακες και τις λοιπές παραμέτρους υπολογισμού του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που περιγράψαμε στις προηγούμενες σελίδες, έχουν τις ακόλουθες συνέπειες στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους:
1) Μισθωτοί-συνταξιούχοι χωρίς προστατευόμενα τέκνα: 
α) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.637 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ υποχρεώνονται πλέον να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος έως και 200 ευρώ το χρόνο, ενώ μέχρι πρότινος δεν πλήρωναν καθόλου φόρο! 
β) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 28.000 ευρώ καλούνται να πληρώνουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα οποία κυμαίνονται από 24 έως και 276 ευρώ το χρόνο. 
γ) Οι έχοντες ετήσιες αποδοχές πάνω από 28.000 ευρώ και μέχρι 42.000 ευρώ ωφελούνται, καθώς βλέπουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους (από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης) να μειώνονται κατά 60 έως και 319 ευρώ το χρόνο. 
δ) Όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές πάνω από 42.000 ευρώ υφίστανται πρόσθετες επιβαρύνσεις, που κυμαίνονται από 11 έως 3.951 ευρώ το χρόνο για όσους λαμβάνουν από 43.000 έως 100.000 ευρώ το χρόνο. 
2) Μισθωτοί-συνταξιούχοι με ένα προστατευόμενο τέκνο: 
α) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.864 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ υποχρεώνονται να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος έως και 150 ευρώ το χρόνο, ενώ πριν δεν πλήρωναν καθόλου φόρο! β) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 27.000 ευρώ καλούνται να πληρώνουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα οποία κυμαίνονται από 58 έως και 226 ευρώ το χρόνο. 
γ) Οι έχοντες ετήσιες αποδοχές πάνω από 27.000 ευρώ και μέχρι 43.000 ευρώ βλέπουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται κατά 26 έως και 369 ευρώ το χρόνο. 
δ) Όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές πάνω από 43.000 ευρώ υφίστανται πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι οποίες κυμαίνονται από 56 έως 3.901 ευρώ το χρόνο για όσους αποκτούν ετήσια εισοδήματα από 44.000 έως και 100.000 ευρώ. 
3) Μισθωτοί-συνταξιούχοι με δύο προστατευόμενα τέκνα: 
α) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.090 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ υποχρεώνονται να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος έως και 100 ευρώ το χρόνο, ενώ πριν δεν πλήρωναν καθόλου φόρο! β) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 27.000 ευρώ καλούνται να πληρώσουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα οποία κυμαίνονται από 8 έως και 176 ευρώ το χρόνο. 
γ) Οι έχοντες ετήσιες αποδοχές πάνω από 27.000 ευρώ και μέχρι 43.000 ευρώ βλέπουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται κατά 76 έως και 399 ευρώ το χρόνο. 
δ) Όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές πάνω από 40.000 ευρώ υφίστανται πρόσθετες επιβαρύνσεις από 101 έως 3.851 ευρώ το χρόνο. 
4) Μισθωτοί-συνταξιούχοι με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα:
α) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ δεν πληρώνουν πλέον καθόλου φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης. 
β) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ και μέχρι 17.000 ευρώ βλέπουν τις συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται κατά … 9 έως και 69 ευρώ το χρόνο! 
γ) Οι έχοντες ετήσιες αποδοχές πάνω από 17.000 ευρώ και μέχρι 25.000 ευρώ βλέπουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους να αυξάνονται κατά 21 έως και 76 ευρώ το χρόνο. 
δ) Όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές πάνω από 25.000 ευρώ και μέχρι 44.000 ευρώ έχουν όφελος καθώς οι συνολικές ετήσιες φορολογικές επιβαρύνσεις τους μειώνονται από 8 έως και 519 ευρώ το χρόνο! ε) Όσοι λαμβάνουν πάνω από 44.000 ευρώ το χρόνο υφίστανται πρόσθετες επιβαρύνσεις (βλ. σχετικό πίνακα). 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι παραπάνω μεταβολές (αυξήσεις ή μειώσεις) των φορολογικών επιβαρύνσεων είναι σε εξέλιξη, δηλαδή έχουν αρχίσει ήδη να επηρεάζουν τα εισοδήματα των μισθωτών και των συνταξιούχων. 
Κι αυτό διότι οι νέες κλίμακες υπολογισμού του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης εφαρμόζονται ήδη από τον Ιούνιο του 2016 στον υπολογισμό της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης επί των μισθών και των συντάξεων. Συνεπώς, οι παραπάνω περιγραφείσες μεταβολές στο ύψος των ετήσιων φορολογικών επιβαρύνσεων θα ολοκληρωθούν με την εκκαθάριση των δηλώσεων που θα υποβάλουν τις επόμενες εβδομάδες οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. 
Δεδομένου δε ότι οι νέες κλίμακες εφαρμόστηκαν κατά τον υπολογισμό της μηνιαίας παρακράτησης φόρων στους 7 από τους 12 μήνες του 2016, η εκκαθάριση του φόρου με τις νέες κλίμακες για το σύνολο των 12 μηνών του 2016 θα έχει ως συνέπεια, σε όσες περιπτώσεις μισθωτών και συνταξιούχων προκύπτουν αυξήσεις ετησίων επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε παραπάνω, τα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που θα εκδοθούν να είναι χρεωστικά, δηλαδή να αναγράφουν πρόσθετα ποσά φόρων προς πληρωμή.   
pinakasmetav1.jpg

EKKA2.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα