Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

Οι νέοι φορολογικοί συντελεστές για τις επιχειρήσεις που προβλέπει η τροπολογία

Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικων με την οποία μειώνονται μεσοσταθμικά οι φορολογικοί συντελεστές των επιχειρήσεων και διαμορφώνονται ως εξής: 29% για εισοδήματα του 2018,28% για εισοδήματα του 2019, 27% για εισοδήματα του 2020, 26% για εισοδήματα του 2021,25% για εισοδήματα του 2022.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους από τις συγκεκριμένες διατάξεις επέρχεται αίτηση απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού από το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής ύψους τέσσερα 450 εκατομμυρίων ευρώ περίπου η οποία ανέρχεται σε 142 εκατομμύρια ευρώ για το 2019 σε 247 εκατομμύρια το 2020 σε τρακόσια 71

εκατομμύρια το 2021 και σε 515 εκατομμύρια το 2022.
Με την τροπολογία που προβλέπει τους νέους φορολογικούς συνταλεστές για την επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουμένων των οριζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και οι αναφερόμενοι υπόχρεοι του άρθρου 45 του ν.4172/2013 που τηρούν απλογραφικά βιβλία προβλέπεται ότι επανακαθορίζεται ο φορολογικός συντελεστής των ανωτέρω κερδών και διαμορφώνεται κατ' έτος ως ακολούθως:
- είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018,
- είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%), για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019,
- είκοσι επτά τοις εκατό (27%), για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020,
- είκοσι έξι τοις εκατό (26%), για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και ν) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022 και των επόμενων ετών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα