Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

Δήμος Τριφυλίας: Ανάθεση & σύμβαση για παροχή υπηρεσίας σε μόλις 2 ημέρες


Απευθείας ανάθεση συνολικού ποσού 24.800 ευρώ στην εταιρεία «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», υπέγραψε χθες ο δήμαρχος Τριφυλίας για «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Θεωρητικής & Πρακτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού για την Εφαρμογή Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου». Επίσης χθες, υπεγράφη και δημοσιεύθηκε η σύμβαση με χρόνο ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσίας έως 31 Δεκεμβρίου 2020.
Με την απόφαση του δημάρχου 2168/2020, στις 28 Δεκεμβρίου, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και το σύνολο της αριθμ. 19/2020 μελέτης του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για την ως άνω παροχή και η απόφαση δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 9Θ7ΗΩΗΕ-ΟΜΝ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 28 Δεκεμβρίου δημοσιεύθηκε η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ.17019/23.12.2020, α/α 508, με ΑΔΑ: 6Φ7ΧΩΗΕ-ΝΣ5, & ΑΔΑΜ: 20REQ007939161, η οποία αναγράφεται στην προαναφερθείσα απόφαση δημάρχου για «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Θεωρητικής & Πρακτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού για την Εφαρμογή Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου» και στην Α.Α.Υ. αναγράφεται «ΕΝΤΕΛΛΕΣΘΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ».
Στην απόφαση του δημάρχου Τριφυλίας 2195/2020, με ημερομηνία 29 Δεκεμβρίου, που δημοσιεύθηκε χθες το μεσημέρι στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 9ΗΒΗΩΗΕ-ΗΤ3, αναγράφεται ότι «ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την απ΄ ευθείας ανάθεση για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» στην εταιρεία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε… σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. «17174/29.12.2020» προσφορά της, καθώς και την 19/2020 μελέτη του ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, αντί συνολικού ποσού 24.800,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)».
Χθες το μεσημέρι και ώρα 14:53:18 δημοσιεύθηκε και η σύμβαση υπηρεσίας για την ως άνω υπηρεσία μεταξύ του δημάρχου Τριφυλίας και εκπροσώπου της εταιρείας. Η ΕΝΟΤΗΤΑ Α περιλαμβάνει «Συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την ύπαρξη συστήματος διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας στο Δήμο Τριφυλίας» με δαπάνη 8.000 ευρώ. Η ΕΝΟΤΗΤΑ Β περιλαμβάνει «Εκπαίδευση, κατάρτιση, υλικοτεχνική υποδομή και καθοδήγηση του προσωπικού του Δήμου Τριφυλίας, το οποίο θα στελεχώσει στο μέλλον το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Ανθρωποώρες», με Μ.Μ. ανθρωποώρες, ποσότητα 40, τιμή μονάδα 75 ευρώ και δαπάνη 3.000 ευρώ. Η ΕΝΟΤΗΤΑ Γ περιλαμβάνει «Σύνταξη εγχειριδίου πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας του Δήμου Τριφυλίας» με δαπάνη 9.000 ευρώ. Σύνολο δαπάνης 20.000 ευρώ. ΦΠΑ 24%: 4.800 ευρώ. Γενικό Σύνολο: 24.800 ευρώ. Στη σύμβαση αναγράφεται και ρητά ορίζεται ότι «Η παροχή υπηρεσίας θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2020».  tharros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα