Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

Νέοι Επιχειρηματίες: Επιδοτήσεις 150 εκατ. ευρώ για επενδύσεις

Έρχονται από τον επενδυτικό νόμο ενισχύσεις συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ για τους νέους που θέλουν να ιδρύσουν επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες της "H OnLine" την ερχόμενη εβδομάδα ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης Μ. Χρυσοχοϊδης θα ανακοινώσει την προκήρυξη του ειδικού καθεστώτος του επενδυτικού νόμου που είναι η "νεανική επιχειρηματικότητα".
Η προκήρυξη αφορά επιχειρήσεις νέων, 20 μέχρι 40 ετών και προβλέπει ενίσχυση για το σύνολο σχεδόν των δαπανών (και των λειτουργικών) για πέντε χρόνια από την έναρξη λειτουργίας. Η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει μέχρι 1 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει άμεσες ενισχύσεις αλλά κι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Στην κατηγορία της νεανικής επιχειρηματικότητας ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος.

Η παραπάνω ενίσχυση παρέχεται κατά τα πρώτα πέντε, μετά την ίδρυσή της, έτη λειτουργίας της επιχείρησης και μέχρι του ποσού του 1 εκ. ευρώ συνολικά, σε περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, παρέχεται επιχορήγηση, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ συνολικά. Το κατά έτος χορηγούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης.

Η ενίσχυση αυτή παρέχεται για δαπάνες που αφορούν αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, καθώς και δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη

μετά την ίδρυση της επιχείρησης και αφορούν:

1. τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς,

2. δαπάνες για μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής και δαπάνες χρησιμοποίησης τεχνολογικών υποδομών που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση,

3. δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους (εκτός του Φ.Π.Α.και των εταιρικών φόρων),

4. δαπάνες για χρηματοδοτική μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής,

5. δαπάνες για μισθοδοσία, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με την προϋ πόθεση ότι γιʼ αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.
Χρήστος Κολώνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα