Δευτέρα 30 Μαΐου 2011

Εγγυημένες οι καταθέσεις των Ελλήνων στις τράπεζες

Κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει για τις καταθέσεις των Ελλήνων, οι οποίοι τις τελευταίες μέρες υπό το κράτος πανικού σπεύδουν να αποσύρουν τις αποταμιεύσεις τους Οι ελληνικές τράπεζες μέχρι σήμερα έχουν κερδίσει το στοίχημα παρά τη συντονισμένη επίθεση που δέχεται η ελληνική οικονομία. Παρά τις αντίξοες συνθήκες έχουν με επιτυχία ολοκληρώσει σημαντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου έχουν προχωρήσει (Εθνική, Πειραιώς, Κύπρου, Marfin και τώρα η ΑΤΕ), ενώ έχουν αντλήσει κεφάλαια και από τη διεθνή αγορά.
. Mάλιστα στη φημολογία ότι κινδυνεύουν οι καταθέσεις των αποταμιευτών, οι Ελληνες τραπεζίτες είναι κατηγορηματικοί: Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.


Στο πρακτικό δε θέμα, τι θα συμβεί δηλαδή στις καταθέσεις αν «σκάσει» κάποια τράπεζα, οι Ελληνες αποταμιευτές θα πρέπει αν γνωρίζουν ότι υπάρχει το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

Το ΤΕΚΕ εγγυάται την αποζημίωση του καταθέτη που φτάνει κατ΄ ανώτατο όριο στις 100.000 ευρώ (άρθρο 9 παρ 2(α) του ν. 3746/2009- ΦΕΚ 27 Α΄ 16/02/2009).
Μάλιστα με την Οδηγία 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου το όριο αυτό έχει καταστεί υποχρεωτικό μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2010 για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών που έχουν δηλαδή ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων, το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού θεωρείται ως χωριστή κατάθεση. Και συνυπολογιζομένων και των λοιπών καταθέσεών του, καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους δεν υπόκεινται σε κανενός είδους φόρο, τέλος ή εισφορά.

Στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εξαιρείται καθώς εποπτεύεται απ΄ ευθείας από το υπουργείο Οικονομικών.

ΟΔΗΓΙΑ

Η ελληνική κυβέρνηση στα τέλη του 2008 με την κατάρρευση της Lehman Brothers αύξησε το κατώτατο όριο εγγύησης των καταθέσεων από τις 20.000 στις 100.000 ευρώ.

Σήμερα αυτό ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην Οδηγία 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου το όριο των 100.000 ευρώ έχει καταστεί υποχρεωτικό μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2010 γι όλες τις χώρες της ΕΕ.

Μάλιστα στην Οδηγία (Μάρτιος 2009) αναφέρεται χαρακτηριστικά:

Προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταθετών και να επιτευχθεί μεγαλύτερη σταθερότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, το κατώτατο ύψος κάλυψης θα πρέπει να αυξηθεί στα 50000 EUR. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, η κάλυψη των συνολικών καταθέσεων κάθε καταθέτη θα πρέπει να καθοριστεί σε 100.000 EUR, εκτός εάν η αξιολόγηση επιπτώσεων που θα υποβάλει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω αύξηση και εναρμόνιση δεν είναι κατάλληλες και οικονομικά βιώσιμες για όλα τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Κοινότητα καθώς και να αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Εάν κατά την αξιολόγηση διαπιστωθεί ότι η αύξηση αυτή και η εναρμόνιση δεν ενδείκνυνται, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Και ακόμα σημείωνε ότι:

Το ίδιο επίπεδο κάλυψης θα πρέπει να ισχύει για όλους τους καταθέτες,

ανεξαρτήτως του αν το νόμισμα του κράτους μέλους είναι το ευρώ. Ωστόσο, τα

κράτη μέλη εκτός της ευρωζώνης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να

στρογγυλοποιούν τα ποσά που προκύπτουν από τη μετατροπή, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ισοδύναμη προστασία των καταθετών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα