Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

Δήμος Τριφυλίας: Το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος

Τα 9 εκατομμύρια ευρώ θα αγγίξει το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Τριφυλίας, το σχέδιο του οποίου αναρτήθηκε στο portal του (www.trifylias.gr), που ωστόσο βρίσκεται υπό ανακατασκευή. Συγκεκριμένα, το σχέδιο περιλαμβάνει έργα ύψους 8.855.013,4 ευρώ. Ακόμη, αναρτήθηκαν εισαγωγικό σημείωμα, ανάλυση κατά Δημοτική Ενότητα, καθώς και ανάλυση κατά τομέα.
Εισαγωγικό σημείωμα
Σύμφωνα με το εισαγωγικό σημείωμα: «Το τεχνικό πρόγραμμα του 2011 αποτελεί τον “οδικό χάρτη” για το σύνολο των έργων στο Δήμο μας το συγκεκριμένο χρόνο. Αποτελεί συνδυασμό δύο βασικών παραγόντων: Των πραγματικών αναγκών του καλλικράτειου Δήμου μας αφενός και αφετέρου της δεδομένης οικονομικής του κατάστασης. Οι ανάγκες του Δήμου μας (με το συγκεκριμένο εύρος και χαρακτήρα) και πολλές είναι και μεγάλες. Όπως είναι φυσικό, αίτημα των πολιτών αλλά και φιλοδοξία κάθε Δημοτικής Αρχής είναι η πραγματοποίηση περισσότερων έργων. Όμως, βασικός παράγοντας για τη σύνταξη ενός ρεαλιστικού τεχνικού προγράμματος είναι η ύπαρξη των

απαιτούμενων οικονομικών πόρων, χωρίς τους οποίους το πρόγραμμα δε θα είναι παρά ασκήσεις επί χάρτου. Στην περίπτωση και του δικού μας Δήμου, η οικονομική κατάσταση είναι δεδομένη: Η μεγάλη οικονομική κρίση στην οποία έχει βυθισθεί η χώρα μας έχει προκαλέσει τεράστια οικονομικά προβλήματα και στο Δήμο Τριφυλίας, τα οποία δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο. Και ακριβώς μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε με υπευθυνότητα, με ρεαλισμό, με ειλικρίνεια. Επιλέξαμε να μη συντάξουμε ένα πρόγραμμα πλουσιοπάροχο μόνο και μόνο για να “χαϊδέψουμε αφτιά”. Επιλέξαμε να συντάξουμε ένα πρόγραμμα προτεραιοτήτων. Ένα πρόγραμμα “υποχρεωτικής λιτότητας”, που το πρόσημο της υλοποίησής του θα μπορεί να είναι θετικό. Θα έχει, δηλαδή, καλές προοπτικές να υλοποιηθεί. Οι πηγές χρηματοδότησης του Δήμου μας είναι συγκεκριμένες: Οι λεγόμενοι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) κατά πολύ μειωμένοι σε σχέση με τις αρχικές προοπτικές και τις υπαρκτές ανάγκες, διατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων (και μόλις επαρκούν), οι εισροές από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (για μελέτες και έργα που είχαν ξεκινήσει ή και έχουν ολοκληρωθεί από τους τέως Δήμους ) γίνονται με το σταγονόμετρο, με συνέπεια οι δικαιούχοι εργολάβοι να προσφεύγουν σε κατασχετήρια σε βάρος του νέου μας Δήμου, δεσμεύοντας τα πενιχρά έσοδά του. Στην ίδια διαδικασία προσφεύγουν και προμηθευτές των πρώην Δήμων Τριφυλίας, που οι λογαριασμοί τους ήσαν ανεξόφλητοι. Οι εισροές της ΣΑΤΑ – “κουτσουρεμένες’’ κατά το 2010, είναι ασαφείς, ενώ το επονομαζόμενο πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ είναι ακόμη απροσδιόριστο. Τέλος, οι λεγόμενοι ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ανταποδοτικά τέλη, τέλη καθαριότητας, ύδρευσης, αποχέτευσης και άλλα), είναι ανεπαρκείς για να χρηματοδοτήσουν σημαντικά έργα.
Εν προκειμένω εμμένουμε σταθεροί στην απόφασή μας:
α) Στην παρούσα τουλάχιστον οικονομική συγκυρία, που όλοι οι συνδημότες μας υφίστανται τις συνέπειες της βαθιάς οικονομικής κρίσης της χώρας μας, δεν πρόκειται με δική μας πρωτοβουλία να προχωρήσουμε σε αύξηση των δημοτικών τελών ή να επιβάλλουμε πρόσθετα, όπως μας προτρέπει η κεντρική Διοίκηση.
β) Στην παρούσα συγκυρία έχουμε κλειστά τ’ αφτιά μας στις σειρήνες που μας προτρέπουν να προχωρήσουμε σε δανεισμό (ήδη πληρώνουμε αυξημένα τοκοχρεολύσια για την εξόφληση δανείων τέως Δήμων) για να διαχειρισθούμε την τρέχουσα οικονομική συγκυρία του Δήμου μας. Δε θα υποθηκεύσουμε το μέλλον του, στο οποίο με αισιοδοξία προσβλέπουμε.
γ) Για λόγους ισονομίας και στοιχειώδους δικαιοσύνης αλλά και γιατί αυτό είναι το καθήκον μας θεσμικό και νομικό, θα επιδιώξουμε με κάθε νόμιμο μέσο την είσπραξη των βεβαιωμένων αλλά ανείσπρακτων (εδώ και χρόνια) οφειλών συνδημοτών μας, όσων τουλάχιστον αδικαιολόγητα δεν εκπληρώνουν τις στοιχειώδεις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Αυτά ως προς τα έσοδα. Μια άλλη σημαντική παράμετρος, που έμμεσα συνδέεται και με το τεχνικό πρόγραμμα (σε σχέση με τους διατιθέμενους πόρους), είναι ο εξορθολογισμός – περιστολή των δαπανών.
Στο πεδίο αυτό: Περικόψαμε σημαντικά τις δαπάνες του Δήμου για διάφορες εκδηλώσεις, δίνοντας έμφαση κυρίως στο παραγόμενο στον τόπο μας πολιτιστικό αγαθό και σε προωθητικές των τοπικών μας προϊόντων δράσεις και σε δράσεις τουριστικής προβολής.
Σε αυτό το οικονομικό πλαίσιο συντάχθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου μας, το περίγραμμα του οποίου δίνεται στη συνέχεια, με δύο βασικές επισημάνσεις, που έχουν να κάνουν με την οικονομική ρευστότητα την οποία βιώνουμε:
1) Εάν η οικονομική συγκυρία το επιτρέψει, το συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα όχι μόνο θα υλοποιηθεί, αλλά και θα βελτιωθεί.
2) Εάν τα οικονομικά δεδομένα εξελιχθούν περισσότερο αρνητικά, το τεχνικό πρόγραμμα θ’ αναθεωρηθεί και θα προσαρμοσθεί στις συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες».

Κατανομή Κατά Δημοτική Ενότητα το ύψος των έργων, από ίδιους πόρους και ΣΑΤΑ, που περιλαμβάνονται, έχει ως εξής: Κυπαρισσίας 1.261.615,60 ευρώ, Γαργαλιάνων 1.116.513,50 ευρώ, Φιλιατρών 1.026.262,5 ευρώ, Αυλώνος 401.170.4 ευρώ, Αετού 471.661,10 ευρώ και Τριπύλης 272.500 ευρώ.
Το ύψος των έργων από «ΘΗΣΕΑ», ΕΣΠΑ και λοιπές πηγές χρηματοδότησης, κατά Δημοτική Ενότητα, έχουν ως εξής: Κυπαρισσίας - ΕΣΠΑ 1.300.000 ευρώ, ΘΗΣΕΑΣ 250.000, Γαργαλιάνων - ΘΗΣΕΑΣ 45.240,32 ευρώ, Φιλιατρών - ΘΗΣΕΑΣ 338.545,35, Αυλώνος - ΘΗΣΕΑΣ 310.266,46 ευρώ, ΔΩΡΕΑ 250.000,00 ευρώ, Λοιπά 123.521,98, Αετού - ΘΗΣΕΑΣ 111.567,17 ευρώ, ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.Δ 55.000 ευρώ, Τριπύλης - ΘΗΣΕΑΣ 150.000 ευρώ.
Κατά Τομέα, αναλύονται ως εξής: Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες - 693.185,60 ευρώ, Υπηρεσία Καθαριότητας / Ηλεκτροφωτισμού (αφορά στις Δ.Ε. Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Γαργαλιάνων) 803.400 ευρώ, Υπηρεσία Πρασίνου 216.324,6 ευρώ, Υπηρεσία Ύδρευσης – Άρδευσης και Αποχέτευσης (αφορά τις Δ.Ε. Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Γαργαλιάνων) 880.323,60 ευρώ, Υπηρεσία Τεχνικών Έργων 6.125.598,66 ευρώ, Υπηρεσία Νεκροταφείων 102.400 ευρώ, Λοιπά 33.781 ευρώ.
Οι χρηματοδοτήσεις των έργων έχουν ως εξής: ΕΣΠΑ 1.300.000 ευρώ, ΣΑΤΑ 2011/Υπόλοιπο ΣΑΤΑ 1.558.760,6 ευρώ (κατά προσέγγιση), ΘΗΣΕΑΣ 1.205.619,30 ευρώ, Ίδιοι Πόροι 4.417.111.60 ευρώ και Λοιπά 373.521,98 ευρώ.
Το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης την Πέμπτη 2 Ιουνίου, στις 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στην Κυπαρισσία, όπου και τα μέλη της επιτροπής καλούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους επί αυτού.

Του Ηλία Γιαννόπουλου

2 σχόλια:

 1. ΑνώνυμοςΜαΐου 26, 2011

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.
  ΕΡΗΜΩΣΑΜΕ ΡΕΕΕΕΕΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑνώνυμοςΜαΐου 27, 2011

  Τους κάνανε κατάσχεση.......Χάλια των χαλίων!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα