Δευτέρα 18 Αυγούστου 2014

Κυπαρισσιακός κόλπος: Προστασία ή ημίμετρα, «παράθυρο» ή «ταφόπλακα»;

Νέες αντιδράσεις φουντώνουν στην Τριφυλία, οι οποίες έρχονται σε συνέχεια εκείνων - πριν από ενάμιση χρόνο - ενάντια στην προωθούμενη επένδυση ανέγερσης παραθεριστικών κατοικιών στο παραλιακό τμήμα μεταξύ Ελαίας και Αγιαννάκη, ενώ διαδέχονται τον έντονο σκεπτικισμό και προβληματισμό που αναπτύσσεται τις τελευταίες μέρες σχετικά με το Π.Δ. για τον Κυπαρισσιακό Κόλπο.
Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τον Κυπαρισσιακό κόλπο και το χαρακτηρισμό χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών από το Κατάκολο έως την Κυπαρισσία ως «Περιφερειακό Πάρκο Λίμνης Καϊάφα, Θινών Κυπαρισσίας και Θαλάσσιας περιοχής Κόλπου Κυπαρισσίας από το Ακρωτήριο Κατάκολο έως την Κυπαρισσία» αναρτήθηκαν από την Παρασκευή στο δικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR), ενώ τέθηκαν σε διαβούλευση μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου. Κάθε πολίτης, φορέας ή Αρχή μπορεί να αποστέλλει σχόλια και παρατηρήσεις στη διεύθυνση kyparissia@prv.ypeka.gr.Όπως έχουμε επισημάνει στο «Θ», όλοι συμφωνούν με τη θέσπιση κανόνων και μέτρων προστασίας της περιοχής, χωρίς όμως αποκλεισμούς και απαγορεύσεις που θα βάζουν φραγμούς και εμπόδια στην ήπια τουριστική ανάπτυξη, με ουσιαστική προστασία στις ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές. Πάντως, ήδη, από κατοίκους της περιοχής και εκπροσώπους φορέων και συλλόγων στην Τριφυλία αναδεικνύονται μια σειρά από ζητήματα, ενώ τίθενται κρίσιμα ερωτήματα για το χρόνο της διαβούλευσης μες στο κατακαλόκαιρο, Αύγουστο μήνα, ελάχιστες μέρες πριν από την εκπνοή της θητείας των απερχόμενων Δημοτικών Αρχών και την ανάληψη καθηκόντων των νέων από 1η Σεπτέμβρη, σημειώνοντας πως ορθά από Δήμους της Ηλείας ζητείται η αναστολή της.
Ένα δεύτερο ζήτημα είναι το γεγονός πως τέθηκαν σε διαβούλευση το σχέδιο του Π.Δ. και η ΕΠΜ, κάτι που τονίζεται ότι συνιστά παγκόσμια πρωτοτυπία, αφού το ΥΠΕΚΑ έπρεπε να έχει εγκρίνει την ΕΠΜ μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων ως προς αυτό Υπηρεσιών και έλεγχο βάσει της σύμβασης και των προδιαγραφών του ΥΠΕΚΑ.
Τέθηκε σε διαβούλευση η ΕΠΜ που συνέταξε ιδιωτική εταιρεία, χωρίς να έχει εγκριθεί και, ως εκ τούτου, να έχουν εκφραστεί επί αυτής οι πολιτικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΕΚΑ. Αν από τη διαβούλευση «απορριφθεί» η ΕΠΜ, για την οποία από την Ηλεία υπάρχουν αντιδράσεις, τι θα κάνει το ΥΠΕΚΑ;
Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το σχέδιο Π.Δ. και όχι η ΕΠΜ, όπως ατυχώς αναφέρει το ΥΠΕΚΑ (άρθρο 6 παρ. 7 Ν.3971/11).
Επίσης, γίνεται λόγος για συγκεκριμένη μεθόδευση, καθώς οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για την πλευρά της Ηλείας θέτουν σε κίνδυνο την έγκριση του Π.Δ. και, ως εκ τούτου, την αντιμετώπιση, όπως όφειλε να κάνει η Ελληνική Πολιτεία, της παραπομπής της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για Παράβαση Κοινοτική Οδηγίας. Συμπεραίνεται ότι η επιλογή για ένα κοινό Π.Δ., παρά το γεγονός ότι για το τμήμα της Natura 2000 στην Ηλεία υπήρχε και εγκεκριμένη Μελέτη και σχέδιο Π.Δ., δεν ήταν τυχαία.
Παρατηρείται, δε, όπως λέγεται, ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αποσκοπούν στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά στη δημιουργία και στην προστασία ζωνών τουριστικής ανάπτυξης (λίμνη Καϊάφα, Ελαία – προωθούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα).
Στο σχέδιο Π.Δ. του 2011 για την Ηλεία δεν προτείνονταν για την Περιοχή Πηγής Καϊάφα τουριστικές εγκαταστάσεις και κατασκευές, με το παρόν προτείνονται. Τι άλλαξε, αναρωτιούνται, συμπληρώνοντας πως οι προτεινόμενες ρυθμίσεις «δένουν» με τη στρατηγική αξιοποίησης της Δυτικής Πελοποννήσου, σε συνδυασμό με τη νέα νομοθεσία (χάραξη αιγιαλού, δάση, ΤΑΙΠΕΔ, ιδιωτική πολεοδόμηση κ.τ.λ).
Συγκεκριμένα, αναφέρεται από κατοίκους και εκπροσώπους φορέων ότι το σχέδιο Π.Δ. «φυτεύει» μεταξύ των Περιοχών Προστασίας της Φύσης ΠΠΦ3 και ΠΠΦ4 ζώνη «γεωργικής γης» (ΠΟΙΚ4), για να ικανοποιήσει – εξυπηρετήσει την προωθούμενη επιχειρηματική επένδυση, τονίζοντας ότι η σχέση μεταξύ ΠΠΦ3 και ΠΟΙΚ4 είναι δυσανάλογη σε σχέση με το χάρτη που απέστειλε το ΥΠΕΚΑ στην Ε.Ε. με το δίκτυο NATURA. Δηλαδή, να υπάρχει ανάμεσα σε δύο προστατευόμενες ζώνες η ζώνη Οικοτουρισμού, και ρωτάνε «αυτό δε θα δημιουργήσει πιέσεις και υποβάθμιση περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας;».
Επίσης, υποβαθμίζεται η αλλοίωση του περιβάλλοντος (δρόμοι, οργώματα – καταστροφή αμμοθινών, κατασκευές κ.τ.λ.), ενώ αυτός ακριβώς, επισημαίνεται, είναι ο λόγος της παραπομπής μας στο Ευρωπαικό Δικαστήριο και δεν προτείνονται μέτρα αποκατάστασης, όπως έχει δεσμευτεί το ΥΠΕΚΑ στην Ε.Ε.
Με γενικούς και αδιαφοροποίητους όρους, το Π.Δ. «προσπαθεί» να ρυθμίσει ευαίσθητα παράκτια οικοσυστήματα (με Π.Δ. για εκτός σχεδίου, με αρτιότητα – οικοδομησιμότητα), ενώ επιτρέπει την δόμηση στα 50 μ. από αιγιαλό! Με τις μεταβατικές διατάξεις επιτρέπει τη δόμηση στα 4 στρέμματα, δηλαδή, ουσιαστικά, «πετάει το μπαλάκι» στην Υπηρεσία Δόμησης των Δήμων και δη του Δήμου Τριφυλίας, να ερμηνεύσει τη νομιμότητα ή μη των κατατμήσεων της ιδιοκτησίας όπου προωθείται η ανέγερση παραθεριστικών κατοικιών, προσθέτοντας με νόημα πως τέλη του χρόνου λήγει η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών. Εάν μέχρι τότε δεν έχει υπογραφεί και δημοσιευθεί το Π.Δ., τι γίνεται; Αλγεινή εντύπωση προκαλεί το ότι η ΠΟΙΚ4 (έκταση που προωθείται επιχειρηματική δραστηριότητα) και η ΠΟΙΚ5 (περιβάλλει το δάσος και τις ζώνες προστασίας) έχουν ίδιες χρήσεις και ίδιους όρους! Δηλαδή, ότι η περιοχή μεταξύ Κυπαρισσίας και Καλού Νερού χρήζει ίδιας ακριβώς προστασίας με τις αμμοθίνες μεταξύ Ελαίας και Αγιαννάκη!
Τονίζεται, επιπρόσθετα, πως δεν προβλέπεται ούτε προτείνεται ο μηχανισμός της απαλλοτρίωσης, άρα και αποζημίωσης, για τον έλεγχο και αποτροπή τυχόν αρνητικών εξελίξεων, συμπληρώνοντας πως η πιο συνεπής και ορθή πρόταση για την περιορισμένη ζώνη γεωργικής γης θα ήταν η αναγκαστική απαλλοτρίωση και αποζημίωση.

Ψήφισμα κατοίκων Ελαίας
Τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο κυκλοφορεί και ψήφισμα των Κατοίκων της Ελαίας, στο οποίο αναφέρεται:
«Εμείς οι κάτοικοι της ΕΛΑΙΑΣ Τριφυλίας - Μεσσηνίας:
1) –Λέμε ΟΧΙ στην ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΗΣΗ της Παραλίας και του Δάσους μας
-Λέμε ΟΧΙ στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ και το Φράξιμο της Παραλίας μας (με πασσάλους, οδοφράγματα, κάθε λογής περιφράξεις και περιφρουρήσεις με φύλακες)
-Λέμε ΝΑΙ στη νόμιμη και ομαλή ανάπτυξη και οικοδόμηση των ΖΩΝΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΟΣ, ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΟΜΟ
-Λέμε ΝΑΙ στην ομαλή ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ Ανθρώπων και Ζώων, στην προφύλαξη του περιβάλλοντος στην περιοχή μας, όπως ΠΑΝΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
2) -ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση εφαρμογή των ευρημάτων της ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Δεκεμβρίου 2013) όσον αφορά στις παρανομίες στην Παραλία μας
-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ της περιοχής μας, όπως όλων των περιοχών του Κυπαρισσιακού κόλπου (Κυπαρισσία, Καλό Νερό, Γιαννιτσοχώρι, Θολό, Ταξιάρχες κ.τ.λ.) όσον αφορά στις παραλιακές ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
3) -ΘΕΩΡΟΥΜΕ Ισχυρή την Απόφαση (ΟΜΟΦΩΝΗ ΠΛΗΝ 2 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ) του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας... «ότι δε συνάδει με το περιβάλλον η αιτουμένη άδεια για την ανοικοδόμηση 47 νέων κατοικιών στην παραλία μας», οι οποίες μόνο καταστροφή του περιβάλλοντος και αποκλεισμό θα φέρει.
4) -ΖΗΤΑΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ από τους κατοίκους ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως των περιοχών, χωριών και οικισμών, καθώς και όλων των κατασκηνωτών, επισκεπτών, φίλων που κατά χιλιάδες κάθε χρόνο ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ μαζί μας το μοναδικό προς εμάς και προς όλους ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, το ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΣ».

του Ηλία Γιαννόπουλου 
tharros news.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα