Κυριακή 12 Απριλίου 2015

Ψήφισμα κατά της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στους Γαργαλιάνους

Ψήφισμα κατά της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στους Γαργαλιάνους
Οι πολίτες για ακόμη μια φορά, όπως και στην πρόσφατη ενημέρωση που έκανε ο δήμαρχος στην περιοχή εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων, ζητούν την ανάκληση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, την ανάθεση περιβαλλοντικής μελέτης που να εξετάσει όλες τις εν δυνάμει περιοχές στις οποίες μπορεί να χωροθετηθεί η μονάδα, αλλά και να προχωρήσει στην εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην πηγή και ανακύκλωση.
Επίσης προχώρησαν στην συγκρότηση μιας εφταμελούς επιτροπής αγώνα την οποία αποτελούν οι Παναγιώτα Λάππα, Νίκος Αναστασόπουλος, Αθηνά Βακαλοπούλου, Αντώνης Καμπύλης, Δημήτρης Ανδρώνης, Ηλίας Γκιώνης και Βάσω Μαρίνη.
Στην διάρκεια της σύσκεψης υπήρξε και ενημέρωση από τον Γαργαλιανιώτη περιβαλλοντολόγο Γιώργο Σιγαλό ο οποίος επισήμανε ότι θα μπορούσε να γίνει μια περιβαλλοντολογική μελέτη για όλες τις περιοχές η οποία και θα αξιολογήσει την καταλληλότητά τους, διαβαθμίζοντάς τες με βάση τα κριτήρια που πληρούν. Ενώ σε αναφορά του για τη σχεδιαζόμενη μονάδα αναφέρθηκε στο υψηλό κόστος κατασκευής και συντήρησης που έχει. Στην διάρκεια της σύσκεψης υπήρχαν ακόμη παρεμβάσεις από τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Ευστάθιο Ανδρινόπουλο και της ελάσσονος μειοψηφίας Σαράντο Κουκούμη.
Στο ψήφισμα που κατέληξαν και υπογράφεται από τους ενεργούς πολίτες αναφέρεται: 

«Εμείς οι ενεργοί πολίτες Γαργαλιάνων δηλώνουμε αποφασισμένοι να  ματαιώσουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για  χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στην θέση του παλαιού λατομείου Αλέρτα –Βούλη στην περιοχή Κουτσουβέρι για τους εξής λόγους: 
Η χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας έγινε σε έκταση που είναι προστατευόμενη περιοχή σύμφωνα με τη νομοθεσία, γεγονός το οποίο αγνοεί παντελώς η δημοτική αρχή. Συγκεκριμένα ο προτεινόμενος χώρος του λατομείου Αλέρτα, βρίσκεται εντός του καταφύγιου άγριας ζωής το οποίο έχει θεσμοθετηθεί με την με αρ 33641/1975 απόφαση Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ  696 Β/  25-5-1976).  Σύμφωνα με τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α’ 60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» τα καταφύγια άγριας ζωής  θεωρούνται προστατευόμενοι χώροι στους οποίους απαγορεύονται    οχλούσες εγκαταστάσεις.
Η έκταση του παλαιού λατομείου είναι δημόσια δασική έκταση για την οποία μετά την παύση λειτουργίας του λατομείου δεν μπορεί να  αποδοθεί σε καμία χρήση αν πρώτα, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία, δεν εκπονηθεί ειδική περιβαλλοντική μελέτη για να αποκατασταθεί ο χώρος. Οπότε αφ' ενός μεν πρέπει να γίνει μελέτη αποκατάστασης και εφαρμογή αυτής, αφ' ετέρου δε μετά την αποκατάσταση του χώρου η περιοχή κάθε άλλο παρά υποβαθμισμένη θα είναι. 
Η δημοτική αρχή δεν έχει λάβει καμία πρόνοια για την διαχείριση του υπολείμματος, το οποίο θα ανέρχεται περίπου στο 80% των εισερχομένων απορριμμάτων, όπως δείχνει η εμπειρία ανάλογων έργων. Ετσι το υπόλειμμα θα παραμένει στον χώρο του εργοστασίου δημιουργώντας νέα χωματερή με τριπλάσιο όγκο από αυτή που υποδεχόταν τα σκουπίδια της πόλης μας.
Η άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραβιάζει τις μέχρι τώρα  αποφάσεις του ιδίου οργάνου, με τις οποίες είχε υιοθετηθεί η αντίληψη της ολικής διαχείρισης των απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή επαναχρησιμοποίηση, κομποστοποίηση και ανακύκλωση. Αντίθετα με τις μέχρι σήμερα αποφάσεις επιλέγει την λύση κατασκευής εργοστασίου για την διαχείριση ολόκληρης της ποσότητας των παραγομένων απορριμμάτων .
Η συγκεκριμένη θέση επιπλέον είναι παντελώς ακατάλληλη καθόσον: 
Α) Βρίσκεται σε απόσταση μόλις 1.500 μ. στη βόρεια πλευρά της πόλης από την οποία φυσούν τις περισσότερες εποχές του χρόνου άνεμοι που θα μεταφέρουν τη δυσοσμία μέσα στα σπίτια μας, όπως γίνεται και με το πυρηνελαιουργείο και με τη χωματερή που λειτουργεί, παρά το ότι αυτά βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση. Επιπλέον η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης λόγω εγγύτητας θα υποβαθμίσει τις προοπτικές αξιοποίησης του τουριστικού ξενώνα της πόλης και ανάπτυξης του λόφου του Προφήτη Ηλία.
Β) Η άνω θέση χωροθέτησης βρίσκεται στο νότιο γεωγραφικό άκρο του Δήμου Τριφυλίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόσθετο κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων, από τα υπόλοιπα μέρη του δήμου προς αυτό και απομάκρυνσης του υπολείμματος από αυτό.    
Γ) Το πέτρωμα της περιοχής είναι ασβεστόλιθος δηλαδή εξαιρετικά διαπερατό, με άμεσο κίνδυνο την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και την επιμόλυνση του ελαιόκαμπου και των κηπευτικών της πόλης των Γαργαλιάνων.  
Δ) Η έκταση που προτείνεται έχει μέγεθος 12-15 στρέμματα και κρίνεται ανεπαρκής για την κατασκευή του έργου, συγκρίνοντας με ανάλογες εκτάσεις στις οποίες λειτουργούν παρόμοιες εγκαταστάσεις (π.χ. περιβαλλοντικοί όροι Δήμου Πύλου-Νέστορος για ανάλογη εγκατάσταση όπου χωροθετείται έκταση 45 στρεμμάτων), ενώ πρόσθετος χώρος απαιτείται με δεδομένο ότι δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση για την άμεση απομάκρυνση του υπολείμματος. 
Ε) Το λατομείο δεν έχει πρόσβαση σε κοινόχρηστο δρόμο αλλά, από τον αγροτικό δρόμο μέχρι την είσοδο σε  αυτό, παρεμβάλλονται ιδιωτικές εκτάσεις (ελαιοπερίβολα Αλέρτα - Βούλη) σε μήκος 150 μέτρων. Με δεδομένη την άρνηση των ιδιοκτητών να συναινέσουν στην παραχώρηση διόδου είναι αυτονόητο ότι, θα υπάρχει τεράστια καθυστέρηση για να γίνουν αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.   
Η εγκληματική προχειρότητα με την οποία η δημοτική αρχή αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά ζητήματα πρέπει να σταματήσει.
Η Δημοτική Αρχή θα πρέπει: 
α) Να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
β) Να ενσκήψει στο πρόβλημα εκπονώντας, σε συνεργασία με όλες τις δημοτικές παρατάξεις και ειδικούς επιστήμονες, άμεσα εφαρμόσιμα προγράμματα διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης, με μικρό οικονομικό κόστος και άμεσο όφελος την μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Αυτό θα οδηγήσει σε μια οικονομικά συμφερόμενη λύση δηλαδή μικρότερο μέγεθος του εργοστασίου μηχανικής διαλογής και επομένως μικρότερο κόστος κατασκευής και λειτουργίας. 
γ) Να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης χωροθέτησης του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων, προτείνοντας διάφορες εναλλακτικές περιοχές του δήμου μας, έτσι ώστε να επιλεγεί εκείνη η οποία θα συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα, ώστε η κατασκευή του εργοστασίου και η λειτουργία αυτού να είναι όσο το δυνατόν πιο οικονομική και να επιφέρει την μικρότερη δυνατή βλάβη στο περιβάλλον. 
Η αυθαίρετη επιλογή της περιοχής του άνω παλαιού λατομείου δίχως  την παραμικρή αιτιολόγηση αφήνει έκθετους στα μάτια μας τον δήμαρχο, τους δημοτικούς συμβούλους που προέρχονται από τη Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων και την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και τους προειδοποιούμε ότι αν δεν ανακαλέσουν άμεσα την άνω απόφασή τους θα έχουμε κάθε δικαίωμα να τους αντιμετωπίζουμε ως άτομα επικίνδυνα για την πόλη μας αλλά και τον δήμο μας».
Κ.Μπ.Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/politiki/aftodioikisi/dimoi/item/61118-gargalianoi-skoupidia-psifisma

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα