Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

ΕΡΓΟ: «Ψηφιακή Πύλη, e – Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση»

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ: «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διακυβέρνησης, Δημοκρατίας, Πληροφόρησης, Μάθησης και Ενεργοποίησης των Εργαζόμενων Καταναλωτών»
Ινστιτούτο Εργασίας – Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.Τo ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στα Πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013 υλοποίησε με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρία σημαντικά έργα. Στόχος τους είναι η ενίσχυση της δράσης του φορέα στον ψηφιακό κόσμο καθώς και η παροχή ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ
Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, της γνώσης, οι όροι και οι συνθήκες εργασίας αλλάζουν ραγδαία και κυρίως προς το δυσμενέστερο για τους εργαζόμενους. Απαιτείται από τα συνδικάτα, να χρησιμοποιήσουν όλα εκείνα τα σύγχρονα, αποτελεσματικά και νόμιμα μέσα, ώστε να ενημερώνουν, να ενισχύουν και να υποστηρίζουν τις οργανώσεις μέλη της, ώστε να μπορεί να βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους.
Η Σκοπιμότητα λοιπόν είναι να καλύψει η ΓΣΕΕ, την ανάγκη της για μια ισχυρή ηλεκτρονική
παρουσία στο διαδίκτυο ώστε να εκμεταλλευθεί πλήρως το νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον για την ενημέρωση, εξυπηρέτηση, υποστήριξη, επικοινωνία και συντονισμό των Εργατικών κέντρων και των Ομοσπονδιών μελών της.
Τα οφέλη επηρεάζουν άμεσα δύο ομάδες:
  • τους εργαζόμενους πολίτες
  • τα εγγεγραμμένα μέλη της ΓΣΕΕ σε δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο.
Είναι ξεκάθαρο πως και οι δύο ομάδες ωφελούνται από την δημιουργία την ψηφιακής πύλης. Οι εργαζόμενοι μπορούν πιο εύκολα να αναρτήσουν οποιαδήποτε καινούργια πληροφορία ή ενημέρωση που να αφορά την άλλη ομάδα, της οποίας η ενημέρωση πλέον έχει άμεσο χαρακτήρα, αφού θα του δίνεται η δυνατότητα να ενημερώνεται μέσω μηχανισμών αυτόματης αποστολής για οτιδήποτε καινούργιο που θα αναρτιέται.
Η δεύτερη ομάδα εκτός των προαναφερθέντων, θα έχει πλέον ένα γρήγορο, αξιόπιστο και ασφαλές μέσο πληροφόρησης.
Μπορείτε να βρείτε
το φυλλάδιο της δράσης.
ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άμεσα ωφελούμενος από την λειτουργία του υποσυστήματος, είναι οι εργαζόμενοι αλλά και κάθε ενεργός πολίτης, ο οποίος λόγω της μείωσης του ψηφιακού χάσματος θα συμμετέχει ισότιμα στην κοινωνία έχοντας πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες και τις γενικότερες ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών).
Πιο συγκεκριμένα, οι άνεργοι πολίτες θα μπορούν να προβάλλονται στην αγορά εργασίας ώστε να βοηθηθούν στην επαγγελματική τους αποκατάσταση χωρίς να περιορίζονται από κοινωνικούς, γεωγραφικούς ή άλλους παράγοντες. Έτσι οι χρήστες χωρίς να κάνουν τίποτα παραπάνω από το να καταχωρήσουν το βιογραφικό τους και κάποια στοιχεία επικοινωνίας, θα τους δίνεται η δυνατότητα εύρεσης θέσης και ενημέρωσής του αυτόματα από το σύστημα στην ανάλογη περίπτωση.
Επίσης, θα σημειωθεί σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας εφόσον ο πολίτης θα μπορεί να καταθέτει από αιτήσεις για προγράμματα κατάρτισης που θα είναι διαθέσιμα μέσα από τον φορέα μέχρι και ενστάσεις ή καταγγελίες μέσω ειδικών φορμών και θα μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση της αίτησης μέσω όλων των διαθέσιμων ηλεκτρονικών μέσων.
Επιπροσθέτως, μέσω των νέων υπηρεσιών, δίνονται εργαλεία συμμετοχής σε δημοσκοπήσεις, έρευνες και αποτυπώνεται η  γνώμη των συμμετεχόντων σε εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα. Επίσης, εξασφαλίζεται η συμμετοχή των εργαζομένων σε e- συζητήσεις, είτε αυτές συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο είτε όχι.
Μπορείτε να βρείτε
το φυλλάδιο της δράσης.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (E-LEARNING)
Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των εργαζομένων σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να είναι ανταγωνιστικό στην Κοινωνία της Πληροφορίας, δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, ηλεκτρονικής μάθησης, τόσο από πλευράς δραστηριοτήτων και γνώσης, όσο και από πλευράς των μεθόδων, των μέσων και των τεχνολογιών παράδοσης της γνώσης. Η παροχή ηλεκτρονικής μάθησης πραγματοποιείται με την χρήση ανοιχτής πλατφόρμας βασισμένη στην κοινωνική δικτύωση.
Οι βασικοί στόχοι που θα επιτευχθούν με την λειτουργία του υποσυστήματος είναι:
  • Να βοηθήσει σε μια προοδευτική προσαρμογή των ωφελημένων της ΓΣΕΕ στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης.
  • Να υποστηρίξει την ηλεκτρονική μάθηση μέσω μιας σειράς νέων τεχνολογιών ώστε να καλυφθούν οι διαφορετικές τεχνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των ωφελούμενων.
  • Να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες σε μια πιο προσιτή και πιο κατανοητή μορφή ώστε να ληφθεί το μέγιστο εκπαιδευτικό όφελος με την μεγαλύτερη απόδοση.
  • Να επιτρέψει σε ένα ευρύτερο ακροατήριο να εμπλακεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης καλύπτοντας και τα ΑμΕΑ. Γενικότερα, οι δράσεις αυτές θα μπορούν να ωφελούν πληθυσμιακές ομάδες που έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στα αστικά κέντρα (π.χ. ΑμΕΑ, κάτοικοι παραμεθόριων περιοχών) καθώς η κοινωνική ηλεκτρονική μάθηση είναι εύκολα προσβάσιμη από όλους μέσω Διαδικτύου.
Μπορείτε να βρείτε εδώ το φυλλάδιο της δράσης.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
  • 19.11.2015 Τρίπολη – Διαβάστε εδώ τη σχετική πρόσκληση
  • 25.11.2015 Αθήνα – Διαβάστε εδώ τη σχετική πρόσκληση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα