Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

Ανάθεση 23.560 ευρώ για «σπρώξιμο» σκουπιδιών στον παράνομο σκουπιδότοπο Αλιμακίου

Με την υπ’ αριθ. 285/2018 απόφαση του δημάρχου Τριφυλίας, Παναγιώτη Κατσίβελα, «για Μίσθωση μηχανήματος έργου γαιωπροωθητή ερπυστριοφόρου», έναντι 23.560 ευρώ, η οποία φέρεται να υπεγράφη χθες το πρωί, οπότε και αναρτήθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΩΜΜΥΩΗΕ-84, ανατέθηκε σε ιδιώτη «η εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του βοηθητικού χώρου στη ΔΕ Κυπαρισσίας και η προώθηση των απορριμμάτων σε καθημερινή βάση», χώρος ο οποίος είναι προφανώς ο δεύτερος παράνομος σκουπιδότοπος στο Αλιμάκι Κυπαρισσίας, για τον οποίο μόλις την Παρασκευή επεβλήθησαν διοικητικές κυρώσεις με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου και εστάλη ο φάκελος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας!
Στην απόφαση αναφέρεται: «ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την έγκριση της από 27-02-2018 Τεχνικής Περιγραφής μίσθωσης μηχανήματος έργου για την κατεπείγουσα ανάγκη (κίνδυνος για τη δημόσια υγεία) για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του βοηθητικού χώρου στη ΔΕ Κυπαρισσίας και την προώθηση των εναποθέντων απορριμμάτων σε καθημερινή βάση.
Β. Τη μίσθωση Μηχανήματος Έργου - Γαιωπροωθητή ερπυστριοφόρου (μπουλντόζα), από τoν ΠΑΝΤΑΖΕΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥ με ΑΦΜ 052513000 και ΔΟΥ

Καλαμάτας, προκειμένου να υλοποιηθούν εργασίες (εκατό) 100 ημερομισθίων για τη διαμόρφωση του βοηθητικού χώρου και προώθηση των εναποθέντων απορριμμάτων σε καθημερινή βάση.
Γ. Τα παραπάνω ημερομίσθια θα εκτελεστούν μέχρι την 30ή μηνός Ιουλίου του έτους 2018.
Δ. Το σύνολο της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των 19.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24% 4.560,00 ευρώ) ήτοι 23.560,00 ευρώ.
Ε. Επειδή στον προϋπολογισμό του Δήμου Τριφυλίας έτους 2018 δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση, αυτή θα προβλεφθεί σε επόμενη τροποποίηση κατόπιν αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημ. Συμβουλίου».
Στην ίδια απόφαση αναφέρεται: «Ιστορικό: Λόγω της άμεσης κατεπείγουσας ανάγκης συντήρησης του βοηθητικού χώρου απόθεσης των απορριμμάτων στη Δ.Ε Κυπαρισσίας, κρίνεται απαραίτητη η μίσθωση γαιωπροωθητή ερπυστριοφόρου (Μπουλντόζας). Η μίσθωση αφορά στην εκτέλεση εκατό (100) ημερομισθίων από γαιωπροωθητή ερπυστριοφόρου (Μπουλντόζας). Ο χειρισμός του εν λόγω μηχανήματος έργου θα γίνει από χειριστή του Δήμου Τριφυλίας, που διαθέτει το αντίστοιχο δίπλωμα. Τα καύσιμα και τα αναλώσιμα από φθορές του μηχανήματος, θα βαρύνουν το Δήμο.
Περιγραφή των εργασιών: α) Εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του βοηθητικού χώρου και προώθηση των εναποθέντων απορριμμάτων σε καθημερινή βάση. Τα παραπάνω ημερομίσθια θα εκτελεσθούν μέχρι την 30ή μηνός Ιουλίου του έτους 2018, β). Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την διάθεση του χειριστή, των καυσίμων και των φθορών που πιθανόν να προκύψουν. γ). Ο εκμισθωτής υποχρεούται να έχει στο μηχάνημα ασφάλεια, πληρωμένα τέλη και την αντίστοιχη συντήρηση που προβλέπεται για να είναι αυτό άρτιο και λειτουργικό. Τιμολόγιο εργασιών: Τιμή ημερομισθίου για χρήση του μηχανήματος άνευ χειριστού 190,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ 24%. Σύνολο ημερομισθίων εκατό (100) Προϋπολογισμός: 100 ΗΜ Χ 190,00 ευρώ = 19.000,00 ευρώ. Σύνολο Δαπάνης: 100 ΗΜ Χ 190,00 ευρώ = 19.000,00 ευρώ ΦΠΑ 24% 4.560,00 ευρώ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.560,00 ευρώ».  Του Ηλία Γιαννόπουλου tharrosnews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα