Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «μαμούθ» για 8.166 θέσεις σε δήμους

Χρήσιμες οδηγίες για την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ 
 Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «μαμούθ» του ΑΣΕΠ 3Κ/208 «Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών)».
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΔΕ: 20 Φεβρουαρίου έως 7 Μαρτίου και ώρα 14:00.
ΠΕ και ΤΕ: 26 Φεβρουαρίου έως 13 Μαρτίου και ώρα 14:00.
ΥΕ: 8 έως 23 Μαρτίου και ώρα 14:00.
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟ ΑΣΕΠ
ΔΕ: 12 Μαρτίου.
ΠΕ και ΤΕ: 16 Μαρτίου.
ΥΕ: 27 Μαρτίου 2018.
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της προκήρυξης 3Κ/2018, υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ πληκτρολογώντας www.asep.gr.  [Συμβατότητα με browsers: Mozilla Firefox 31+ ή Safari 8+].
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ. Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης προχωρήστε απευθείας στο βήμα «Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». Για να εγγραφούν οι υποψήφιοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π., ακολουθούν τη διαδρομή: Πολίτες - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και στη συνέχεια επιλέγουν μεταξύ των δύο παρακάτω τρόπων εγγραφής:
·      Εγγραφή Νέου Χρήστη μέσω ΓΓΠΣ (τα  προσωπικά   στοιχεία   του χρήστη συμπληρώνονται αυτόματα) ή
·      Εγγραφή Νέου Χρήστη (με πλήρη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από τον ίδιο τον χρήστη).
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι υποψήφιοι, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, πρέπει να εισέλθουν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες επιλέγοντας τη διαδρομή: Πολίτες -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Είσοδος Μέλους, και στη συνέχεια να επιλέξουν μεταξύ των δύο κάτωθι συνδέσεων:
·      Μέσω ΓΓΠΣ πατώντας στο σύνδεσμο «Συνδεθείτε μέσω ΓΓΠΣ» και καταχωρίζοντας τα στοιχεία σύνδεσης του taxisnet
·      Μέσω απλής σύνδεσης καταχωρίζοντας το «Όνομα Χρήστη» και το «Συνθηματικό».
Σε περίπτωση απώλειας των στοιχείων σύνδεσης, οι υποψήφιοι επιλέγουν τη διαδρομή: Πολίτες - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Ξέχασα τον κωδικό μου.
Οι υποψήφιοι προτείνεται προηγουμένως να επικαιροποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (τηλ. επικοινωνίας, email) στη σχετική καρτέλα του «Μητρώου», από τη διαδρομή: Πολίτες- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, για την άμεση ενημέρωσή τους από τις υπηρεσίες του ΑΣΕΠ. Για τη συγκεκριμένη προκήρυξη δεν συμπληρώνονται οι υπόλοιπες καρτέλες του Μητρώου. Ακολούθως, οι υποψήφιοι, επιλέγοντας «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων», προβαίνουν στη δημιουργία νέας αίτησης επιλέγοντας «Νέα Αίτηση».
Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται σκόπιμο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τον «Οδηγό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για Πολίτες» στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), όπου παρέχονται ηλεκτρονικά αναλυτικές οδηγίες, ειδικά κείμενα βοήθειας, βίντεο και παραδείγματα συμπλήρωσης ανά πεδίο.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
·      Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) μπορούν να δηλώσουν έως 120 προτιμήσεις.
·      Οι υποψήφιοι ΔΕ, ΥΕ, που επιθυμούν να δηλώσουν πάνω από 120 προτιμήσεις (κωδικοί θέσεων), επιλέγουν το αρχείο Preferences.pdf, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ηλεκτρονική αίτηση.
·      Υποχρεωτική η συμπλήρωση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων: αριθμός μηνών εμπειρίας ειδικής και συνολικής, εντοπιότητα, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, δεύτερος τίτλος σπουδών.
·      Τα αναλυτικά στοιχεία της εργασιακής εμπειρίας (εργοδότης, αντικείμενο απασχόλησης, ασφαλιστικός φορέας) δεν μεταφέρονται από την καρτέλα του Μητρώου αλλά συμπληρώνονται στην Αίτηση–Υπεύθυνη Δήλωση Εργασιακής Εμπειρίας, που είναι διαθέσιμη και στο πεδίο «Εργασιακή Εμπειρία» της ηλεκτρονικής αίτησης.
·      Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΥΕ , μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις ΔΕ με κωδικό τίτλου 705 και 714 (β΄ Επικουρικός Πίνακας), με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση της κατηγορίας ΥΕ στην οποία έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και τις θέσεις της κατηγορίας ΔΕ. Οι εν λόγω υποψήφιοι δεν συμπληρώνουν αίτηση της κατηγορίας ΔΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ
Τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και να αποδεικνύονται με Τίτλους, Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις, σύμφωνα με το Ν. 4250/2014, Άρθρο 1, ΦΕΚ 74/26.3.2014/τ.Α).

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να σπεύσουν εγκαίρως για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης, καθώς, εάν κρίνουμε από ανάλογες περιπτώσεις για ελάχιστες θέσεις (150-200), το σύστημα του ΑΣΕΠ θα παρουσιάσει σίγουρα υπερφόρτωση και «πεσίματα», που θα κάνουν πολύ δύσκολη και χρονοβόρα την όλη διαδικασία τις τελευταίες ημέρες.  πηγή: Το Θάρρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα