Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος από 2011 έως 2018 στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας


Απόφαση για έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας έλαβε ομόφωνα σε συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.
Στο απόσπασμα από το πρακτικό 28/2020 (απόφαση με αριθμό 242/19-10-2020) για το πρώτο θέμα εκτός ημερησίας «Επί εγκρίσεως έκτακτου διαχειριστικού Ελέγχου στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας», αναγράφεται ότι στη συνεδρίαση στις 19 Οκτωβρίου, «αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο αριθμού έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη, παριστάμενου και του προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τριφυλίας, Αυρηλιώνη Χαράλαμπου, η αναπληρώτρια του γενικού διευθυντή της ΔΕΥΑΤ, κα Ψιλογαλάνη Παναγιώτα, εισηγείται το 1ο θέμα εκτός ημερησίας σχετικά με τον έκτακτο Διαχειριστικό Έλεγχο στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας. Είπε: Σύμφωνα με την απόφαση 191/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας αποφασίστηκε η διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 άρθρο 261-παράγραφος 2- 3ο εδάφιο (έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος μπορεί να διενεργείται από ελεγκτές της προηγούμενης παραγράφου με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου), άρθρο 261-παράγραφος 1-3ο εδάφιο ( ως ελεγκτές ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές ή πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να οριστούν ελεγκτές σε ανώνυμη εταιρεία).
Το χρονικό διάστημα που θα διενεργηθεί ο έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ορίζεται από 01/01/2011 έως 31/12/2018. Επίσης, έπειτα από ενημέρωση που είχα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας-Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης μού αναφέρθηκε ότι πρέπει να διενεργηθεί άμεσα έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και να τους κοινοποιήσουμε άμεσα τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κρίνεται αναγκαίος ο έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος στη ΔΕΥΑ Παρακαλώ για λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας, τον 1069/80, το ν. 4412/2016 και έπειτα από συζήτηση: Αποφασίζει ομόφωνα εγκρίνει τον έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 άρθρο 261-παράγραφος 2-3ο εδάφιο. Το χρονικό διάστημα που θα διενεργηθεί ο έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ορίζεται από 01/01/2011 έως 31/12/2018. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 242/2020…».
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι: Μπακούρος Σωτήριος, Ανδρινόπουλος Ευστάθιος, Παπαδοπούλου Αντωνία, Γκόγκα Χριστίνα και Τερζής Δημήτριος. trarros
Του Ηλία Γιαννόπουλου

1 σχόλιο:

 1. Εγώ τα παίρνω
  εσύ τα παίρνεις
  αυτός τα παίρνει
  εμείς τα παίρνουμε
  εσείς τα παίρνετε
  αυτοί τα παίρνουν!!!!
  ΩΩΩΩΩΩχ μπερδεύτηκα
  Ποιος τα παίρνει τελικά;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα