Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Εφορία : Όσα πρέπει να ξέρετε για τη ρύθμιση των χρεών


Αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη προς την Εφορία βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις, κυνηγώντας τη μία ρύθμιση μετά την άλλη προκειμένου να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων.
Συνολικά τα χρέη προς την Εφορία είναι περίπου 105 δισ. ευρώ, ενώ αν σε αυτά προστεθούν τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις, τότε ξεπερνούν τα 200 δισ. ευρώ.
ο υπουργείο Οικονομικών την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού εφαρμόζει διάφορες ρυθμίσεις και αναστολές προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι, οι οποίοι λόγω των νέων συνθηκών αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος. Οι ρυθμίσεις που τρέχουν είναι πολλές και διαφορετικές, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που, ενώ έχουν ενταχθεί σε παλαιότερες ευνοϊκές ρυθμίσεις όπως είναι αυτή των 120 δόσεων, κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός.
«Το Βήμα της Κυριακής» συγκέντρωσε τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα φυσικών και νομικών για όλες τις επιλογές που παρέχονται σήμερα για την εξόφληση των χρεών προς την Εφορία, αλλά και εκείνες που έχουν εξαγγελθεί και θα ισχύσουν από τον Μάιο του 2021.
1 Οι οφειλέτες του Δημοσίου που δεν έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής σε καμία ρύθμιση τι μπορούν να κάνουν;
Για όλες τις οφειλές, νέες και παλαιές, οι φορολογούμενοι έχουν στη διάθεσή τους την πάγια ρύθμιση χρεών σε έως 48 δόσεις. Οι οφειλές από τακτικές υποχρεώσεις, όπως είναι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων και ο ΕΝΦΙΑ, μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις, ενώ οι έκτακτες φορολογικές οφειλές (π.χ. φόρος κληρονομιάς) μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 48 μηνιαίες δόσεις.
2 Ποιες οφειλές υπάγονται στη νέα πάγια ρύθμιση;
Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία, ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου, ή δικαστικής απόφασης, ή προσωρινής διαταγής. Ωστόσο, μπορούν να υπαχθούν προαιρετικά οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές ή δόσεις οφειλών και οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές που τελούν σε αναστολή πληρωμής.
3 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στην πάγια ρύθμιση;
Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας έως την ημερομηνία της αίτησης (εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα). Οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος οι οποίες δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (με άλλη ρύθμιση ή αναστολή πληρωμής).
4 Από τι εξαρτάται ο αριθμός των δόσεων;
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών που ρυθμίζονται σε έως 24 δόσεις θα πρέπει να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η βιωσιμότητα τεκμαίρεται από τα στοιχεία που δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση. Σε κάθε περίπτωση, ισχύει ο περιορισμός του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης που είναι 30 ευρώ.
5 Πότε χάνει κάποιος την πάγια ρύθμιση και τι συνέπειες έχει;
H ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:
l Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς.
l Δεν καταβάλει την τυχόν μία εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής (15%) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.
6 Κάποιος που δεν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση των 120 δόσεων μπορεί να υπαχθεί τώρα για πρώτη φορά;
Στη ρύθμιση των 120 δόσεων πλέον δεν μπορεί να υπαχθεί κάποιος οφειλέτης. Εχει λήξει η προθεσμία υπαγωγής. Εξαίρεση θα αποτελέσουν οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση που προέκυψαν από καταπτώσεις δανείων τα οποία χορηγήθηκαν με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Τα συγκεκριμένα χρέη μπορούν να ρυθμιστούν σε 120 μηνιαίες δόσεις, με κλιμακούμενο πρόγραμμα απαλλαγής από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
7 Οσοι είναι στη ρύθμιση των 120 δόσεων πότε κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός;
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, η βασική αιτία απώλειας της ρύθμισης των 120 δόσεων, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, είναι αν δεν καταβάλει ο οφειλέτης δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και δεν εξοφλήσει ή ρυθμίσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν από την υπαγωγή σε αυτή.
8 Φορολογούμενος που είχε ενταχθεί σε ρύθμιση 100 ή 120 δόσεων και ανήκει στους πληττόμενους από την πανδημία του κορωνοϊού δεν κατέβαλε τις δόσεις της ρύθμισης τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο του 2020, αξιοποιώντας τη δυνατότητα αναστολής πληρωμής. Τι θα γίνει με τις δόσεις αυτές;
Η περίοδος αναστολής πληρωμής λήγει στις 30/4/2021. Οι παραπάνω δόσεις θα προστεθούν, από τον Μάιο του 2021 και μετά, στο τέλος των δόσεων της αρχικής ρύθμισης.
9 Φορολογούμενος που ανήκει στους πληττόμενους από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας είχε ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά δεν μπόρεσε να πληρώσει δύο δόσεις της περιόδου Μαρτίου – Οκτωβρίου 2020 και έχασε τη ρύθμιση. Τι επιλογές έχει;
Από τον Νοέμβριο του 2020 θα συνεχίσει να πληρώνει κανονικά τη ρύθμιση, η οποία αναβιώνει με όλα τα ευεργετήματά της. Οι δόσεις που δεν καταβλήθηκαν προστίθενται στο τέλος των δόσεων της αρχικής ρύθμισης.
10 Για τις οφειλές που ανεστάλησαν για τους οικονομικά πληττόμενους και αφορούν την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2020 θεσπίζεται νέα ειδική ρύθμιση;
Ναι. Οι οφειλές αυτές έχουν ανασταλεί έως το τέλος Απριλίου 2021 και στη συνέχεια μπορούν να ρυθμιστούν είτε άτοκα σε έως 12 μηνιαίες δόσεις, είτε εντόκως με επιτόκιο 2,5% από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις. Μπορούν βέβαια να ενταχθούν και στην πάγια ρύθμιση που προσφέρεται, αλλά δεν συμφέρει τον οφειλέτη.
Τα επιτόκια που επιβαρύνουν τις οφειλές
Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 12 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο σήμερα είναι 4,7% και καθορίζεται από το μέσο επιτόκιο δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που σήμερα ανέρχεται σε 4,45% συν 0,25%. Αν οι δόσεις είναι πάνω από 12 τότε το επιτόκιο βάσης (4,45%) προσαυξάνεται κατά 1,5% και διαμορφώνεται τελικά σε 4,95% ετησίως.  in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα