Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση για 21η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2019

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,
οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 30 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 18:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:
1. Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη για τον Δήμο Τριφυλίας.
2. Εκλογή εκπροσώπων για την Γενική συνέλευση της Π.Ε.Δ
3. Έγκριση δαπάνης για την σύνδεση ΙΝΤΕΡΝΕΤ στην Τ.Κ Σελά στην υπάρχουσα
τηλεφωνική γραμμή μα αριθ.2761025463 για υπηρεσιακές ανάγκες της Κοινότητος.
4. Επικαιροποίηση της με αριθ.273/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
έγκριση της αριθ. 26/2018 Α.Ε.Π.Ζ με θέμα: «Υποβολή αιτήματος στην Μόνιμη

Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαική Ένωση για την απαλλαγή της περιοχής της
Δυτικής Τριφυλίας από τις δεσμεύσεις, απαγορεύσεις και αποκλεισμούς που απορρέουν από τον χαρακτηρισμό της θαλάσσιας χελώνας caretta- caretta, ως είδος προτεραιότητας που χρήζει αυστηρής προστασίας».
5. Επικαιροποίηση της με αριθ.273 α /2018 με θέμα: Άσκηση Αιτήσεως Ακυρώσεως του από 17-09-2018 Προεδρικού Διατάγματος με θέμα: «χαρακτηρισμός του Κυπαρισσιακού Κόλπου και της Ευρύτερης περιοχής του ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης» καθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
6. Έγκριση Σχεδίου Δράσης-προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων και συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής επίβλεψης προγράμματος.
7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
8. Συγκρότηση επιτροπών του Ν.4412/2016 «Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης του Δήμου Τριφυλίας με τον γενικό κανονισμό Ε/Ε679/2019 για την προστασία προσωπικών
δεδομένων (GDPR) και υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

1 σχόλιο:

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα