Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

Δηλώσεις συγκομιδής αμπελοοινικής περιόδου στην Τριφυλία

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου πρέπει να γίνει η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής για την αμπελοοινική περίοδο 2019-2020, σημειώνεται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας.
Η υποβολή γίνεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ (www.minagric.gr).
Για την υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων που αφορούν την αμπελοοινική περίοδο 2019-2020 ισχύουν τα εξής:
Ολοι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων καταγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο, με αμπελοτεμάχια μονοκαλλιέργειας αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες και νόμιμο δικαίωμα φύτευσης, εκτός της περίπτωσης της παραγράφου 4, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 2018/273 καθώς και τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) 2018/274.
Διευκρινίζεται ότι στους υπόχρεους υποβολής της δήλωσης συγκομιδής περιλαμβάνονται

οι κάτωθι:
α) οι οινοποιοί που είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων και οι οποίοι θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής.
β) οι αμπελουργοί/παραγωγοί οίνου που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή τους επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω αμπελουργοί θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής.
γ) οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου ή μέλη οργάνωσης παραγωγών αμπελοοινικού τομέα και παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο ή στο οινοποιείο στο οποίο παραδίδει η εν λόγω οργάνωση παραγωγών.
Οι εν λόγω αμπελουργοί διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση εφόσον τα εν λόγω συνεταιριστικά οινοποιεία ή ομάδες υπέχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής.
Oι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής στις περιπτώσεις όπου:
α) υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων ή και άλλων μεμονωμένων περιπτώσεων καταστροφής.
β) κατέχουν νέους αμπελώνες που δεν είναι ακόμη παραγωγικοί.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες των οποίων το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης είναι μέχρι και ένα στρέμμα.
Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της δήλωσης συγκομιδής, προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης/ ενημέρωσης των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης στο Αμπελουργικό Μητρώο, τότε προκειμένου να είναι δυνατή η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει συμπληρωματική-τροποποιητική δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στην αρμόδια ΔΑΟΚ με την προσκόμιση τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών/ παραστατικών για την ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου, κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου.
Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Καν.(ΕΕ) 2018/273, στις περιπτώσεις μη υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας προκύπτουν κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου και επιβάλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο ν. 4235/2014.
Σε περιπτώσεις καθυστέρησης άνω των δεκαπέντε ημερών ισχύει το άρθρο 48 του Καν. 2018/273.
Αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής έως και πέντε (5) αμπελοοινικές περιόδους θα υπόκεινται σε έλεγχο μέσω του μητρώου, για τον χαρακτηρισμό τους σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρ. 1 του στοιχείου δ) του Καν. (ΕΕ) 2018/273 ως «εγκαταλειμμένη καλλιεργούμενη έκταση».
Επιπλέον των κυρώσεων που αναφέραμε, στις περιπτώσεις που δεν έχει υποβληθεί δήλωση συγκομιδής από τον υπόχρεο οι ενδιαφερόμενοι δεν επωφελούνται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων:
α)από το μέτρο των επενδύσεων σε οινοποιητικές επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος που έπεται το έτος υποβολής της αίτησής του,
β)από το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για ένα ή δύο οικονομικά έτη, ανάλογα με τις διαδοχικές δηλώσεις που υποβάλλει.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες: α) Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας στην Κυπαρισσία, 1ος όροφος, γραφεία 2 και 3, τηλ. 27613 61502 και 27613 61506. β) Στο γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Γαργαλιάνων τηλ. 27630 22510.  eleftheriaonline

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα