Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019

«Ξεμπλοκάρουν» οι συντάξεις – Ποιοι ευνοούνται

Σύνταξη στα 67 και στα 62 με δωρεάν τα ένσημα μιας 5ετίας για μακροχρόνια ανέργους και για άσους είχαν «βαρέα» προβλέπει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ η οποία έρχεται να «ξεμπλοκάρει» χιλιάδες αιτήσεις που ήταν σε εκκρεμότητα μετά τον νόμο Κατρούγκαλου.
Με την εγκύκλιο δίδονται διευκρινίσεις για το ποιοι παίρνουν δωρεάν ένσημα για σύνταξη μέσα από την προαιρετική ασφάλισή που χρηματοδοτείται από τον Λογαριασμό Ασφάλισης και Επαγγελματικός Κατάρτισης (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ και προβλέπεται και η ένταξη όσων είχαν βαρέα αλλά δεν συμπληρώνουν τα υπόλοιπα «κανονικά» ένσημα ως τα 4.500 για να πάρουν σύνταξη.
Για ποιους
Στην προαιρετική ασφάλιση, όπως ξεκαθαρίζει η ΕΦΚΑ, υπάγονται οι άνδρες και γυναίκες ασφαλισμένες του ΙΚΑ πριν και μετά την 01/01/1993, για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος:
α) στο 67ο έτος της ηλικίας τους εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, και
β) στο 62ο έτος της ηλικίας τους εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 3.600 ημέρες σε ειδικότητες που καλύπτονται από τον «Κανονισμό περί

Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων» και 1.000 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στα βαρέα τα τελευταία 13 έτη (σ.σ.: τα 13 έτη για τα 1.000 ένσημα στα βαρέα έγιναν 17 με νέα διάταξη) πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση για τους παλαιούς/ ες ασφαλισμένους/ες και 3.375 ημέρες σε ειδικότητες βαρέων για τους νέους/ες ασφαλισμένους/ες,
Προϋποθέσεις
Κατόπιν τούτου, τα όρια ηλικίας που πρέπει να έχουν συμπληρώσει οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να υπαχθούν στην προαιρετική ασφάλιση μέσω του ΛΑΕΚ, είναι από το 62ο έτος για σύνταξη στα 67 και από το 57ο έτος και μετά για σύνταξη στα 62 με βαρέα. Οι ασφαλισμένοι για να πάρουν τον δωρεάν χρόνο που λείπει για να βγουν στη σύνταξη με δωρεάν ένσημα, θα πρέπει:
Να είναι άνεργοι επί τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες με κάρτα ανεργίας.
Να πληρούν, τα προαναφερόμενα, κατά περίπτωση όρια ηλικίας (κλεισμένα τα 62 ή τα 57 για τα βαρέα).
Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση να μην έχουν ασφαλιστική αναπηρία άνω του 67%.
Ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ήμερων ασφάλισης για τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος στο ΙΚΑ να μην υπερβαίνει τα 5 χρόνια (1.540 ήμερες).
Στον συνολικά χρόνο που έχουν οι ίδιοι συνυπολογίζονται η διαδοχική ασφάλιση, αρκεί να είναι το ΙΚΑ τελευταίος φορέας, αλλά και ο τυχόν κάθε άλλος χρόνος προαιρετικής ασφάλισης.
Προϋποθέσεις
Η ασφάλιση μπορεί να γίνει είτε στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ είτε στον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση με τις ίδιες διατάξεις και στον κλάδο Σύνταξης. Εάν συμπληρωθεί ο αριθμός ημερών ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης (με τις 800 από τις 1.500 ημέρες) είναι δυνατή η συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης μόνο στον κλάδο επικουρικής σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση και σ’ αυτόν ταυ υπολειπόμενου χρόνου ως τις 1.500 ημέρες.
Οι εισφορές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ΛΑΕΚ. Βάση υπολογισμού των εισφορών είναι η ασφαλιστική κλάση, στον οποία κατατάσσεται ο αιτών κατά την υποβολή της αίτησης, με βάση τις αποδοχές της ημέρας διακοπής της εργασίας του, προσαυξημένες με την αναλογία των Δώρων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης προαιρετικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία ένταξης σ’ αυτήν. Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναστολής λόγω ανάληψης Εργασίας δεν απαιτείται παρέλευση 12μήνου ανεργίας, αλλά μετά τη διακοπή της εργασίας συνεχίζεται η προαιρετική ασφάλιση.
Ελεύθερος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα