Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης και Διακανονισμός οφειλών στον ΟΑΕΕ

ImageΣύμφωνα με τη διοίκηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 17 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ. 216/τ.Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, να υπαχθούν στο ευεργετικό καθεστώς του προσωρινού διακανονισμού.
Ειδικότερα, με τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται:
Αναστέλλεται έως 31/12/2012 η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης για όσους εργοδότες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους είτε έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης αυτής, εφόσον υπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος με την οποία δηλώνεται και η ύπαρξη απασχόλησης.
 2. Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων μέχρι 31/12/2010.
3. Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2012 και εφεξής ή ρύθμιση αυτών σε 36 ή 48 μηνιαίες δόσεις αναλόγως του ύψους των οφειλών.

4. Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κατά την 31/12/2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής.
Το ποσό αυτό δε θα μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010 και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 150 ευρώ.
Εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέχρι 31/10/2011, θα παρέχεται έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης, την 31/12/2010, οφειλής.
Επίσης, παρέχεται για μία και μόνο φορά η δυνατότητα υπαγωγής με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στους οφειλέτες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ οι οποίοι έχουν απωλέσει το δικαίωμα συνέχισης του προσωρινού διακανονισμού, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι 31/10/2011.
Επιπλέον, δικαίωμα υπαγωγής στις εν λόγω διατάξεις παρέχεται:
-Στους οφειλέτες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικοτεχνικών έργων οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν απασχολούν υπαλλήλους, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31/12/2010.
2. Μηνιαία καταβολή ποσού που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κατά την 31/12/2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής, όταν το συνολικό ποσό αυτής δεν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ και 0,80% για οφειλές άνω των 300.000 ευρώ.


Διακανονισμός οφειλών στον ΟΑΕΕ

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του Ν.4019/30-9-2011 (ΦΕΚ 87Α/30-9-2011) προβλέπεται ότι, για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ οι οποίοι είτε δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης κατά το άρθρο 48 του Ν. 3943/2011 είτε έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων, παρέχεται έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης, την 31/12/2010 οφειλής τους, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 48 του Ν 3943/2011 μέχρι την 31/10/2011. Η ανωτέρω έκπτωση ισχύει και για όσους οφειλέτες έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 48 του Ν 3943/2011 και είναι συνεπείς με τους όρους της ρύθμισης.
Δικαίωμα υπαγωγής με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στις παραπάνω διατάξεις, παρέχεται για μία και μόνο φορά και στους οφειλέτες του ΟΑΕΕ οι οποίοι έχουν απωλέσει το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης, κατά το άρθρο 48 του Ν. 3943/2011.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα