Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

Το νέο ποινολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων


Γιάννης Ραγκούσης:
Προσέξτε την ημερομηνία που ήταν όλα έτοιμα .Ηταν ...2 χρόνια πριν που θα μπορούσαν να έχουν γίνει όλα τα αυτονόητα με πρωτοβουλία μας . Χωρίς να μας διασύρει η ...τρόικα ! Αλλά "έπρεπε" ......
Οι παραβάσεις, για τις οποίες θα λογοδοτούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, περιγράφονται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών που θα εγκριθεί από το υπουργικό την επόμενη εβδομάδα. Εκτός πειθαρχικών πλέον οι συνδικαλιστές
Τον κατάλογο των 25 πειθαρχικών αδικημάτων, για τα οποία θα ελέγχονται οι δημόσιοι υπάλληλοι στα νέα ανεξάρτητα πειθαρχικά συμβούλια, περιλαμβάνει για πρώτη φορά αναλυτικά το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων λειτουργών.
Ο υπουργός Εσωτερικών, Γ. Ραγκούσης, πρόκειται να εισαγάγει προς έγκριση στο υπουργικό συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα το σχετικό νομοσχέδιο, στο οποίο προβλέπεται η ριζική αλλαγή του Πειθαρχικού Δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων. Τα πειθαρχικά αδικήματα είναι:
Πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην πατρίδα και τη δημοκρατία.
Κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, και οδηγίες.

Η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους.

Η απόκτηση ανταλλάγματος προς όφελος του ίδιου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας.

Η παράβαση της αρχής της αμεροληψίας.

Η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας.

Η σοβαρή απείθεια.

Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων.

Η αδικαιολόγητη προτίμηση νεότερων υποθέσεων με παραμέληση παλαιότερων.

Η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και τις αρχές.

Η μη έγκαιρη απάντηση σε αναφορές πολιτών.

Η χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων.

Η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση.

Η άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασία, την οποία διενεργεί επιτροπή, μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή, στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί.

Η άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή προφορικώς, με σκόπιμη χρήση ανακριβών στοιχείων.

Η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου.

Η αδικαιολόγητα μη έγκαιρη σύνταξη ή η σύνταξη μεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης ή η σύνταξη έκθεσης με κρίσεις ή χαρακτηρισμούς που δεν εξειδικεύονται με αναφορά συγκεκριμένων στοιχείων.

Η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας.

Η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την πρόκληση ή ματαίωση εντολής της υπηρεσίας.

Η σύναψη στενών κοινωνικών σχέσεων με πρόσωπα, από την αντιμετώπιση των οποίων εξαρτώνται ουσιώδη συμφέροντα αυτών.

Η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνομη χρήση πράγματος, το οποίο ανήκει στην υπηρεσία.

Η παράλειψη δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος.

Η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας.

Η απλή απείθεια.


http://www.ethnos.g

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα