Παρασκευή 18 Απριλίου 2014

Πρόστιμο και παύση του σκουπιδότοπου στο Αλιμάκι Κυπαρισσίας !

Πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ και άμεση παύση λειτουργίας του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α) Κυπαρισσίας στο «Αλιμάκι» επέβαλε στο Δήμο Τριφυλίας, με απόφασή του στις 11 Απριλίου, ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης.
Το θέμα της απόφασης, με Αριθ. Πρωτ. 4857, έχει ως εξής: «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 30 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 και το Ν. 4014/2011 στο Δήμο Τριφυλίας ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, για το Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α) Κυπαρισσίας που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στη θέση “ΑΛΙΜΑΚΙ” της Δ.Ε. Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας».
Αναλυτικά, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου αποφάσισε: «Α) Την επιβολή προστίμου ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 ευρώ) στο ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (ΑΦΜ 800173110, ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) (για το Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στη θέση “Αλιμάκι” της Δ.Ε. Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 106Α/18.10.1986), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25.4.02), και το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.09.2011), το οποίο αναλύεται ως κατωτέρω: 1. Πρόστιμο ύψους είκοσι εννιά χιλιάδων ευρώ (29.000 ευρώ), καθώς ο ΧΑΔΑ στη θέση “Αλιμάκι” της Δ.Ε. Κυπαρισσίας, του Δ. Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας ήταν σε λειτουργία, πραγματοποιούταν ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων και ιλύος η οποία προερχόταν από εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού. Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 10 της ΚΥΑ 50910/2727/2003, της υπ' αριθμ. 612/8.2.2012 Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και συνιστούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 2. Πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1.000 ευρώ), επειδή χώρος του ΧΑΔΑ δε φυλασσόταν και είσοδός του ήταν ελεύθερα προσβάσιμη. Β) 1. Η άμεση εφαρμογή της [σχετ. (13)] απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί παύσης λειτουργίας του ΧΑΔΑ. 2. Να διαβιβαστεί ο φάκελος της υπόθεσης στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κυπαρισσίας, για την ενημέρωσή του και την τυχόν εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν.1650/1986, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 4042/2012». 

του Ηλία Γιαννόπουλου 
tharrosnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα