Ο Γάλλος Μαθηματικός, φιλόσοφος της Μαρξιστικής σχολής και καθηγητής στο European Graduate School,  Αλαίν Μπαντιού, Αθήνα, Μάιος 2016
Αλαίν Μπαντιού, Αθήνα, Μάιος 2016.   Φωτογραφία: Γεράσιμος Δομένικος / FOSPHOTOS