Κυριακή 23 Μαΐου 2010

171 θέσεις στο δήμο Αθηναίων/ Παιδικές Εξοχές

Λήξη: 31/05/2010

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εβδομήντα ενός (171) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων, που εδρεύει στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής.
ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 16-06-2010 έως 27-09-2010 2
ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 16-06-2010 έως 27-09-2010 1
ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 16-06-2010 έως 27-09-2010 1
ΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 16-06-2010 έως 27-09-2010 1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 21-06-2010 έως 27-08-2010 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 21-06-2010 έως 27-08-2010 1
ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ –ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ 16-06-2010 έως 27-09-2010 5
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ (με ειδικότητα κολύμβησης) 21-06-2010 έως 27-08-2010 2
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ (με άδεια Ναυαγοσώστη) 21-06-2010 έως 27-09-2010 1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ (διαφόρων ειδικοτήτων) 21-06-2010 έως 27-08-2010 7
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ (με ειδικότητα παραδοσιακών χορών) 21-06-2010 έως 27-09-2010 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 14-06-2010 έως 27-09-2010 1
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 21-06-2010 έως 27-09-2010 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 14-06-2010 έως 27-09-2010 1
ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΟΣ 14-06-2010 έως 27-09-2010 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 14-06-2010 έως 27-09-2010 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 14-06-2010 έως 30-09-2010 2
YE ΦΥΛΑΚΕΣ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 18-06-2010 έως 27-08-2010 9
YE ΕΡΓΑΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ (γενικών καθηκόντων) 14-06-2010 έως 30-09-2010 130
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων - Λιοσίων 22 Τ.Κ 104 38 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος όροφος, απευθύνοντάς την στην Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού – Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου (τηλ. επικοινωνίας 210 5277450 Π. Γιαννέλης, 210 5277482 Σ. Ρίζος και 210 5277484 Λ. Μούτσελος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα