Πέμπτη 27 Μαΐου 2010

60 θέσεις στα ΕΛΤΑ/ Ροδόπη Ξάνθη Καβάλα Έβρος Δράμα


Λήξη: 04/06/2010 ΡΟΔΟΠΗ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθμού 5 ατόμων ( 1 Δ. Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 4 Δ. Ε και ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, των Υπηρεσιακών Λειτουργιών του Νομού Ροδόπης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 26-05-2010 έως και 04-06-2010 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 – 14.00 στις κάτωθι Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ:
1.- Κεντρικό Κατάστημα Κομοτηνής, Παρασσίου 4, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, (τηλ. 25310-23195).
2.- Κατ. Ξυλαγανής, Ηρώων 1, 694 00 ΞΥΛΑΓΑΝΗ, (τηλ.25330-22224)
3.-Κατ. Σαπών, Δ. Βραδέλλη 8, 693 00 ΣΑΠΕΣ, (τηλ.25320-22097)
ΞΑΝΘΗ
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθμού 2 ατόμων Δ. Ε ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, των Υπηρεσιακών Λειτουργιών του Νομού Ξάνθης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 26-05-2010 έως και 04-06-2010 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 – 14.00 στις κάτωθι Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ:
1.- Κατ. Αβδήρων, 670 61 ΑΒΔΗΡΑ , (τηλ. 25410-51248).
1.- Κατ. Ευλάλου, 672 00 ΕΥΛΑΛΟ, (τηλ. 2541041230).
ΚΑΒΑΛΑ
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθμού 22 ατόμων ( 3 Δ. Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 19 Δ. Ε και ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, των Υπηρεσιακών Λειτουργιών του Νομού Καβάλας.
Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 26-05-2010 έως και 04-06-2010 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 – 14.00 στις κάτωθι Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ:
1.- Κεντ. Κατ. Καβάλας, Μητρ. Καβάλας Χρυσοστόμου 8, 651 10 ΚΑΒΑΛΑ, (τηλ. 2510-223540)
2.-Κατ. Κρηνίδων, Χ. Τρικούπη 1, 640 03 ΚΡΗΝΙΔΕΣ, (τηλ. 2510-516888)
3.-Κατ. Χρυσούπολης, Μαρίου 2, 642 00 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, (τηλ. 25910-22335)
4.-Κατ. Ελευθ/πολης, Δημάδη 6, 641 00 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, (τηλ. 25920-22172)
5.-Κατ. Μουσθένης, 640 08 ΜΟΥΣΘΕΝΗ, (τηλ. 25920-93202)
6.-Κατ. Νέας Περάμου, Νίκης 45, 640 07 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, (τηλ. 25940-21702)
7.-Κατ.Θάσου, Μ.Αλεξάνδρου 42, 640 04 ΘΑΣΟΣ, (τηλ. 25930-22114)
8.-Κατ. Λιμεναρίων, 640 02 ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, (τηλ. 25930-51296)
9.- Κατ. Πρίνου, 640 10 ΠΡΙΝΟΣ, (25930-71200)
ΕΒΡΟΣ
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθμού 19 ατόμων ( 2 Δ. Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 17 Δ. Ε και ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, των Υπηρεσιακών Λειτουργιών του Νομού Έβρου.
Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 26-05-2010 έως και 04-06-2010 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 – 14.00 στις κάτωθι Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ:
1.-Κ.Κατ. Αλεξ/πολης, Νικ. Φωκά 1- Δ.Καρ. 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, (τηλ. 25510-82960)
2.- Κατ.Σαμοθράκης, Καμαριώτισσα 680 02 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, (τηλ. 25510-41244)
3.- Κατ. Φερών, 25 Μαρτίου 1, 685 00 ΦΕΡΕΣ, ( τηλ. 25550-22345)
4.- Κατ.Τυχερού, 680 03 ΤΥΧΕΡΟ, (τηλ.25540-41212)
5.- Κατ. Σουφλίου, Β. Γεωργίου 273, 684 00 ΣΟΥΦΛΙ, (τηλ. 25540-22411)
6.- Κατ. Διδ/χου, Ρ. Φερραίου 36-38, 683 00 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, (25530-25222)
7.-Κατ. Μεταξάδων, 680 10 ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ, (τηλ. 25530-51248)
8.- Κατ.Ορεστιάδος, Λοχ. Διαμαντή 13, 682 00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, (τηλ. 25520-22435)
9.- Κατ. Νέας Βύσσας, 680 01 ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ, ( τηλ. 25520-71216)
10.-Κατ.Δικαίων, 680 07 ΔΙΚΑΙΑ, (τηλ. 25560-31213)
ΔΡΑΜΑ
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθμού 12 ατόμων ( 4 Δ. Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 8 Δ. Ε και ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, των Υπηρεσιακών Λειτουργιών του Νομού Δράμας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 26-05-2010 έως και 04-06-2010 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 – 14.00 στις κάτωθι Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ:
1.- Κεντρικό Κατάστημα Δράμας, 28ης Οκτωβρίου 5, 661 00 ΔΡΑΜΑ, (τηλ. 25210-47957).
2.- Κατ.Δοξάτου, Ελ.Βενιζέλου 52 και Εθν.Αντίστασης 39, 663 00 ΔΟΞΑΤΟ, (τηλ.25210-66960)
3.-Κατ.Καλαμπακίου, Ανδρ.Παπανδρέου 12, 660 31 ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ, (τηλ.25210-52000)
4.-Κατ. Παρανεστίου, 660 35 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ, (τηλ. 25240-22102)
5.- Κατ.Προσοτσάνης, Γ.Παπανδρέου 22, 662 00 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, (25220-22242)
6.-Κατ. Κ.Νευροκοπίου, Ελ. Βενιζέλου 58, 660 33 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, (τηλ. 25230-22225).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα