Τετάρτη 19 Μαΐου 2010

Απόσπαση υπαλλήλων στην Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου. Η απόσπαση υπαλλήλων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ.1α του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007). Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης ως εξής:

Τρείς (3) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε κάποιo/α από τα παρακάτω αντικείμενα:
- Συντήρηση, αναβάθμιση και επικαιροποίηση λογισμικού σε περιβάλλον Oracle 10g ή/και μεταγενέστερο, συμπεριλαμβανομένων Oracle Forms και Reports
- Oracle DBA, Oracle Business Intelligence
- Java Programmer
- Microsoft Visual Studio, MS Access (Expert Level)
Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεων από στελέχη ΠΕ Πληροφορικής οι παραπάνω θέσεις δύναται να καλυφθούν από στελέχη άλλων ειδικοτήτων με αποδεδειγμένη εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα.
Τρεις (3) θέσεις πτυχιούχων Μηχανικών ή Οικονομολόγων ή Μαθηματικών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση και διαδικασίες χρηματοδότησης έργων του δημοσίου τομέα ή/και ιδιωτικών επενδύσεων.
Μία (1) θέση μονίμου δημοσίου υπαλλήλου της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ (κατά προτίμηση Πληροφορικής, ή Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ανεξαρτήτως ειδικότητας με ειδική εμπειρία σε οικονομική ή/και διοικητική υποστήριξη) για την θέση υπολόγου – διαχειριστή της Υπηρεσίας ΟΠΣ.
Δύο (2) θέσεις της κατηγορίας ΔΕ.
Για το σύνολο των παραπάνω θέσεων θα συνεκτιμηθεί η δυνατότητα πλήρωσης της θέσης υπολόγου της Υπηρεσίας ΟΠΣ καθώς και σχετική εμπειρία.
Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη στην ιστοσελίδα της Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) http://www.ops.gr/.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα