Πέμπτη 27 Μαΐου 2010

Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει νέους επιχειρηματίες της Ε.Ε. να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους, να μάθουν και να δικτυωθούν μαθητεύοντας για ορισμένη χρονική περίοδο στις επιχειρήσεις έμπειρων επιχειρηματιών σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο γενικός στόχος της προπαρασκευαστικής δράσης είναι να συμβάλει στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της διεθνοποίησης και της ανταγωνιστικότητας επιχειρηματιών που σκοπεύουν να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση και νεοσύστατων επιχειρήσεων πολύ μικρού και μικρού μεγέθους στην ΕΕ. Η δράση απευθύνεται σε άτομα που σκοπεύουν να ιδρύσουν μια επιχείρηση και σε επιχειρηματίες νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων. Η πρόσκληση περιλαμβάνει δύο μέρη με δύο διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων:

Μέρος 1: Ενδιάμεσοι οργανισμοί που ενισχύουν και διευκολύνουν την κινητικότητα των νέων επιχειρηματιών
Μέρος 2: Υποστήριξη, συντονισμός και δικτύωση των ενδιάμεσων οργανισμών που διεξάγουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο μέρος 1.
Πρόταση μπορεί να υποβάλει κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιείται στον τομέα της υποστήριξης των επιχειρήσεων. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων μπορεί να αφορά ειδικότερα:
- δημόσιες αρχές που δραστηριοποιούνται ή έχουν αρμοδιότητες στους τομείς των οικονομικών υποθέσεων, της επιχειρηματικότητας, της στήριξης των επιχειρήσεων ή σε παρεμφερείς τομείς
- εμπορικά, βιομηχανικά ή βιοτεχνικά επιμελητήρια ή ανάλογοι οργανισμοί
- οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων και κέντρα στήριξης επιχειρήσεων κατά τη φάση έναρξης της λειτουργίας τους καθώς και εκκολαπτήρια επιχειρήσεων
- επαγγελματικές ενώσεις και δίκτυα υποστήριξης επιχειρήσεων
- νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση των σχεδίων ανέρχεται σε 4 300 000 EUR. Η οικονομική συνδρομή της Επιτροπής δεν δύναται να υπερβαίνει το 90 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών για ένα μόνο σχέδιο.
Μέρος 1: Καμία επιχορήγηση δεν θα υπερβεί τα 180 000 EUR για κοινοπραξίες και τα 150 000 EUR για τις ατομικές αιτήσεις. Η μέγιστη διάρκεια των σχεδίων είναι οι 21 μήνες.
Μέρος 2: Το ανώτατο ύψος της επιχορήγησης ορίζεται σε 350 000 EUR. Η μέγιστη διάρκεια σχεδίου είναι 25 μήνες.
Προγραμματιζόμενη ημερομηνία έναρξης της δράσης ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου 2011. Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 28 Ιουνίου 2010. Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν οπωσδήποτε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο πλήρες κείμενο και να υποβληθούν με χρήση του προβλεπόμενου εντύπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα