Πέμπτη 20 Μαΐου 2010

Ασφαλισμένοι κινδυνεύουν να χάσουν μέρες εργασίας!

Το κίνδυνο να βρεθούν χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα χωρίς ασφαλιστέες ημέρες εργασίας και παροχές υγείας εγκυμονεί διάταξη που προβλέπει ότι αν ένας εργοδότης οφείλει προς το ΙΚΑ, δεν γίνεται δεκτή η υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

ΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ να βρεθούν χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα χωρίς ασφαλιστέες ημέρες εργασίας και παροχές υγείας εγκυμονεί διάταξη που συμπεριλήφθηκε στον νόμο 3846/2010 (σχετικά με τις...εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια) και προβλέπει ότι αν ένας εργοδότης οφείλει προς το ΙΚΑ, δεν γίνεται δεκτή η υποβολή ΑΠΔ (Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης). Σχετικές επισημάνσεις έγιναν χτες από στελέχη της ΓΣΕΕ.
Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση είναι η δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον εργοδότη και περιλαμβάνει πληροφορίες ή στοιχεία που αφορούν τον χρόνο απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου, την αμοιβή, τους κλάδους ασφάλισης, καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών....
..
Κάθε εργοδότης που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται, για απασχόληση από 1/1/2002, να τηρεί, υποβάλλει και διαφυλάσσει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση. Η υποχρέωση του εργοδότη για την ασφαλιστική τακτοποίηση των μισθωτών δεν ολοκληρώνεται με την καταβολή των εισφορών αλλά με την έγκαιρη υποβολή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου από την ισχύουσα νομοθεσία τύπου ΑΠΔ, ορθά συμπληρωμένης με τα ακριβή στοιχεία των ασφαλισμένων και γι΄ αυτόν τον λόγο η παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται για τον εργοδότη βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις.
Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου για τα εργασιακά, προβλέπονται τα εξής:
Οι ΑΠΔ που υποβάλλονται για διαστήματα μισθολογικών περιόδων για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες. Η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δεν γίνεται δεκτή μέσω Διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Η ΑΠΔ παραλαμβάνεται από το αρμόδιο υποκατάστημα, μόνο αν ο εργοδότης συνυποβάλει το αναλυτικό, καθολικό ισοζύγιο κινούμενων λογαριασμών του προηγούμενου μήνα, καθώς και την ανάλυση πελατών του ίδιου μήνα. Επιπλέον, ο εργοδότης καλείται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τράπεζας με διάρκεια ισχύος ενός έτους από την έκδοσή της, ισόποση με το σύνολο των εισφορών των υποβληθεισών ΑΠΔ, για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.
πηγή:Τα Νέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα