Κυριακή 19 Μαρτίου 2017

Αιτήσεις για αναδιάρθρωση αμπελώνων μέχρι τις 15 Μαΐου

Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραλαμβάνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας αιτήσεις ενδιαφερόμενων παραγωγών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2017-2018.
Αιτήσεις για αναδιάρθρωση αμπελώνων μέχρι τις 15 ΜαΐουΣτη σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα «αφορά αποκλειστικά τα οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων ή τη δημιουργία νέων (εφόσον υπάρχουν δικαιώματα φύτευσης), με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος».
Οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα είναι, α) αλλαγή ποικιλίας των αμπελώνων, β) εκρίζωση και επαναφύτευση των αμπελώνων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο ισοδύναμης έκτασης και γ) βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης. Δεν καλύπτεται η ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής, δηλαδή η αναφύτευση μη παραγωγικών αμπελώνων.
Το ένα στρέμμα ορίζεται ως ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα, στο οποίο δεν είναι επιλέξιμοι για ένταξη οι παραγωγοί που έχουν ενταχθεί τις τελευταίες δύο περιόδους εφαρμογής (2015-16 και 2016-17), καθώς και αμπελοτεμάχια που έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση κατά τις δέκα προηγούμενες οικονομικές περιόδους. Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον 8 ετών από το οικονομικό έτος πληρωμής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι, α) αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, β) δήλωση αμπελοκαλλιέργειας και αεροφωτογραφίες, γ) δηλώσεις συγκομιδής για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης, δ) αίτηση ΟΣΔΕ 2016, ε) φωτοτυπία εκκαθαριστικού, στ) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, ζ) φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής και η) φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας (Διοικητήριο Καλαμάτας, γραφεία 213 και 212 στον 2ο όροφο, τηλέφωνα 27213 61213 και 27213 61238) και στο γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Πύλου (τηλέφωνο 27230 22151).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα