Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

Δήμος Τριφυλίας: Στην Ε.Ε. για την caretta-caretta και συζήτηση για το Προεδρικό Διάταγμα

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να καταφύγει ο δήμος Τριφυλίας για την απαλλαγή της περιοχής της Δυτικής Τριφυλίας από τις δεσμεύσεις – απαγορεύσεις και αποκλεισμούς που απορρέουν από το χαρακτηρισμό της θαλάσσιας χελώνας caretta-caretta ως είδος προτεραιότητας που χρήζει αυστηρής προστασίας. Μάλιστα, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας το απόγευμα της Τετάρτης στις 7:00μμ, πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η «Έγκριση της αριθ.26/2018 ΑΕΠΖ με θέμα: «Υποβολή αιτήματος στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την απαλλαγή της περιοχής της Δυτικής Τριφυλίας από τις δεσμεύσεις– απαγορεύσεις και αποκλεισμούς που απορρέουν από τον χαρακτηρισμό της θαλάσσιας χελώνας caretta-caretta προτεραιότητας που χρήζει αυστηρής προστασίας». Όπως αναφέρεται στο Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/16-10-2018 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Τριφυλίας, Αριθ. Απόφασης 26/2018, για το εν λόγω θέμα, η ΕΠΖ αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την εισήγηση του προέδρου της και αποφάσισε και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο όταν συζητηθεί το ανωτέρω Θέμα, να συζητηθεί συνολικά το ζήτημα των διατάξεων του με αριθ. ΦΕΚ 391/3-10-2018, δηλαδή του Π.Δ. «Χαρακτηρισμός του Κυπαρισσιακού κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του ως “Περιοχή Προστασίας της Φύσης”, καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης» (ΦΕΚ Δ΄391/3.10.2018) και η απόφαση της ΕΠΖ να διαβιβασθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην εισήγηση του προέδρους της ΕΠΖ, Γιάννη Κατσούλα, την οποία ομόφωνα ενέκριναν τα μέλη της Επιτροπής και η οποία διαβιβάζεται με την απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο, τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: «Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Τριφυλίας είναι αυτό της σύγκρουσης που ανακύπτει μεταξύ των αναπτυξιακών αναγκών αφενός και των περιορισμών και απαγορεύσεων αφετέρου, που επιβάλλονται λόγω του χαρακτηρισμού του παραλιακού μετώπου του Δήμου ως περιοχή ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας caretta caretta. Εξαιτίας της σύγκρουσης αυτής, ακυρώνονται οι δυνατότητες υλοποίησης επενδύσεων και τελικώς πλήττονται τα συμφέροντα του Δήμου. Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που αντιμετωπίζουμε οφείλονται στο γεγονός ότι, η θαλάσσια χελώνα caretta caretta περιλαμβάνεται : α) στο Παράρτημα II της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ως είδος προτεραιότητας δηλαδή, ως κινδυνεύον είδος για το οποίο η Ένωση φέρει ιδιαίτερη ευθύνη και β) στο Παράρτημα IV της Οδηγίας, ως είδος που απαιτεί αυστηρή προστασία. Η καταγραφή αυτή βασιζόταν στον Ερυθρό κατάλογο ή Κόκκινο Βιβλίο της Διεθνούς Ένωσης για την Διατήρηση της Φύσης (IUCN), στον οποίο η caretta caretta από το 1982 ως και το 1994 καταγραφόταν ως Τρωτό (Vulnerable) και από το 1996 ως Κινδυνεύον είδος (Εndangered). Πλην όμως τα δεδομένα αυτά έχουν ανατραπεί, δεδομένου ότι τον Αύγουστο του 2015 η IUCN, στο πλαίσιο της διαρκούς επικαιροποίησης της εκτίμησης της πιθανότητας εξαφάνισης ενός είδους, κατέταξε τη caretta caretta στην κατηγορία Τρωτό (Vulnerable) σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικά τον πληθυσμό της caretta caretta στην Μεσόγειο (Μεσογειακή θαλάσσια χελώνα), τον κατέταξε στην κατηγορία των ειδών Μειωμένου Ενδιαφέροντος (LeastConcern). Ειδικότερα, βάσει των δεδομένων των τελευταίων 10 και πλέον ετών ο πληθυσμός της caretta caretta στην Μεσόγειο αυξάνεται. Το συνολικό μήκος των ακτών που το είδος φωλιάζει στη Μεσόγειο υπολογίζεται σε 1490 χ.λ.μ. Η συνολική περιοχή παρουσίας του είδους στη Μεσόγειο υπολογίζεται σε 2980 τετρ. χ.λ.μ. Ο αριθμός των ώριμων ατόμων, θηλυκών και αρσενικών στη Μεσόγειο υπολογίζεται σε 21.414 άτομα. Επομένως τα Παραρτήματα της Οδηγίας μπορούν να προσαρμοσθούν και να ενσωματώσουν την πρόσφατη κατάταξη του συγκεκριμένου είδους από την IUCN. Επιπλέον η τροποποίηση αυτή επιβάλλεται από την ίδια την Οδηγία στο άρθρο 19 της οποίας ρυθμίζει την διαδικασία τροποποίησης των Παραρτημάτων έτσι ώστε να προστίθενται ή να αφαιρούνται είδη και οικότοποι και για το σκοπό αυτό ορίζει: «Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή των παραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, V και VI στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, θεσπίζονται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή του παραρτήματος IV στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο θεσπίζονται από το Συμβούλιο με ομοφωνία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής». Άρα αποκλειστικά αρμόδια να κινήσει την διαδικασία τροποποίησης είναι η Επιτροπή, είτε κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, είτε και αυτεπάγγελτα. Το σχετικό αίτημα μπορεί να το υποβάλλει κάθε ενδιαφερόμενος προς την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου η Μόνιμη Αντιπροσωπεία να το υποβάλλει περαιτέρω στην Επιτροπή. Ο Δήμος Τριφυλίας, είχε την δυνατότητα να προβεί στην υποβολή του αιτήματος, στο πλαίσιο άσκησης της γενικής αρμοδιότητας του να σχεδιάζει και να μεριμνά για την προστασία και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας (άρθρο 71§1Δ.Κ.Κ.). Εν όψει των δεδομένων αυτών, είναι προφανές ότι, το συμφέρον του Δήμου Τριφυλίας επιβάλλει την προώθηση της αναγκαίας διαδικασίας για την τροποποίηση των παραρτημάτων της Οδηγίας, ώστε να προσαρμοσθούν και να ενσωματωθούν τα νεότερα στοιχεία της επιστημονικής προόδου, που αποδεικνύουν ότι οι απόλυτες και οριζόντιες απαγορεύσεις και αποκλεισμοί που θεσπίζονται με την επίκληση της ανάγκης προστασίας της θαλάσσιας χελώνας ως κινδυνεύοντος είδους στηρίζονται σε μια εσφαλμένη προϋπόθεση…». Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας την Τετάρτη θα συζητηθεί το θέμα αυτό όπως επίσης και συνολικά το Προεδρικό Διάταγμα προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου που χαρακτηρίζεται ως “Περιοχή Προστασίας της Φύσης”. Του Ηλία Γιαννόπουλου tharrosnews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα