Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Για ποιους υπάρχουν ευκαιρίες για πλήρη σύνταξη πριν από τα 62 έως το τέλος του 2021 [πίνακες & παραδείγματα]

Ευκαιρίες για πλήρη σύνταξη πριν από τα 62 έχουν για ένα 15μηνο οι παλαιοί ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, των Ταμείων ΔΕΚΟ-τραπεζών, αλλά και σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.
Μέχρι και το τέλος του 2021 θα είναι σε ισχύ οι διατάξεις που προβλέπουν κατοχύρωση πλήρους σύνταξης με όρια ηλικίας μικρότερα των 67 και 62 (με 40 έτη). Το δίλημμα είναι αν οι κατοχυρώσεις θα προστατεύουν τους ασφαλισμένους και μετά την 1/1/2022, που τα όρια ηλικίας αυτόματα πηγαίνουν στα 67 και στα 62 με 40 έτη.
Η διάταξη της 35ετίας για παράδειγμα είναι πιθανό να αλλάξει για τους παλαιούς ασφαλισμένους (με ένσημα πριν από το 1982) στα πρώην ειδικά Ταμεία με ανάκληση της σχετικής εγκυκλίου του 2015 ώστε η έξοδος με 35ετία να προϋποθέτει ότι ο ασφαλισμένος

θα έχει συμπληρωμένο και το όριο ηλικίας μέχρι 31/12/2021, αλλιώς από 1/1/2022 τα 35 θα γίνουν 40 και η ηλικία για σύνταξη 62. Τα παράθυρα εξόδου θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούν κυρίως με αίτηση για εξαγορά πλασματικού χρόνου, για να συμπληρωθεί τουλάχιστον η 35ετία από όσους απέχουν 15 μήνες για να συμπληρώσουν και το όριο ηλικίας για σύνταξη πριν από το 2022.
Η δεύτερη επιλογή για πολλούς παλαιούς ασφαλισμένους και κυρίως γυναίκες που είχαν ανήλικο τέκνο ως το 2012, είναι η έξοδος με μειωμένη σύνταξη με πολύ λιγότερα από 35 έτη και με όρια ηλικίας από 55 ως 62 ετών.
Από τα 58,5 η σύνταξη με 35ετία σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών
Από 58,6 ως 61,5 είναι το όριο ηλικίας για παλαιούς πριν από το 1983 ασφαλισμένους που έχουν 35ετία από 19/8/2015 ως το 2021.
Από τα 55 παίρνουν πλήρη σύνταξη οι μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 σε Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών και συμπλήρωσαν 25ετία με ανήλικο τέκνο ως το 2012.
Στα 62 ανεβαίνει το όριο ηλικίας για όσους αποχωρούν με πρόωρη σύνταξη.
Τα 67 τα γλιτώνουν οι περισσότεροι εκτός όσοι έχουν λιγότερα από 25 έτη μέχρι το 2012, δηλαδή οι νέοι κατά κύριο λόγο ασφαλισμένοι από το 1993 και μετά, εκτός και αν συμπληρώσουν 40 έτη στην καριέρα τους και πάρουν πλήρη στα 62.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
Ασφαλισμένος πριν από το 1982 με 35ετία το 2020 θα βγει στη σύνταξη με όριο ηλικίας το 61ο έτος. Αν το 61ο έτος το συμπληρώνει μετά το 2022, κινδυνεύει να φορτωθεί ένα έτος επιπλέον στο όριο ηλικίας, ήτοι στα 62 αντί 61 και να συμπληρώσει 40 χρόνια. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν εξαγοράσει 2 χρόνια από στρατιωτική θητεία σήμερα, τα γλιτώνει όλα καθώς θα έχει την 35ετία το 2018 με όριο ηλικίας για σύνταξη το 60ό έτος, που μπορεί να το πιάνει ως το τέλος του 2021.
Ασφαλισμένη με ανήλικο το 2010 και 25ετία έκλεισε τα 50 το 2017. Δικαιούται μόνον πλήρη σύνταξη στα 58,5.
Ασφαλισμένη με ανήλικο το 2011 και 25ετία έκλεισε τα 52 το 2018 και θα πάρει πλήρη σύνταξη στα 60,2, ενώ μπορεί να βγει με μειωμένη στα 56,9.
Ασφαλισμένη με ανήλικο το 2012 και 25ετία έκλεισε τα 55 το 2018 και θα πάρει πλήρη σύνταξη στα 61 ενώ μπορεί να βγει με μειωμένη στα 58.
Τα όρια ηλικίας μητέρων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ
Οι γυναίκες που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ μέχρι το 1992 και συμπλήρωσαν 5.500 ένσημα με ανήλικο παιδί μέχρι το 2012 έπαιρναν πλήρη σύνταξη με τις ηλικίες των 55, 57 και 60 ετών. Αν τις συμπληρώνουν από τις 19/8/2015 και μετά ισχύουν νέα όρια ηλικίας.
Για παράδειγμα:
Ασφαλισμένη με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011 και ηλικία 57 ετών το 2017 θα πάρει πλήρη σύνταξη στα 60,9. Αν είχε το ανήλικο και τις 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2010 κατοχυρώνει σύνταξη με την ηλικία των 55 ετών. Αν έκλεισε τα 55 το 2018 θα βγει στα 61, αν τα έκλεισε το 2020 θα πάρει σύνταξη στα 64.
Σε κάθε περίπτωση μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη εφόσον συμπληρώνουν τις ηλικίες που θα έπαιρναν πλήρη σύνταξη, δηλαδή 55 και 57 ετών, μέχρι 18/8/2020.
Για παράδειγμα:
Ασφαλισμένη 55 ετών τον Ιούλιο του 2020 ήταν 50 τον Ιούλιο του 2015 και είχε θεμελιώσει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης πριν αυξηθούν τα όρια ηλικίας από 19/8/2015. Οι αλλαγές ισχύουν για την πλήρη σύνταξη, που αντί για 55 θα βγει στα 64 (με τα όρια ηλικίας του 2020), ενώ παίρνει τη μειωμένη οποτεδήποτε γιατί είχε πιάσει την ηλικία των 50 πριν αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης.
Τα όρια ηλικίας από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών
Μητέρες με ανήλικο και 25ετία το 2011

Ηλικία 52 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξηΜειωμένη
Από 19/8/20155550
201656,950
201758,555 (από 19/8/2017)
201860,256,9
201961,158,5
202063,760,2
202165,361,1
20226762
Μητέρες με ανήλικο και 25ετία το 2012
Ηλικία 55Ηλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξηΜειωμένη
Από 19/8/201556,653
20165853
201759,656,6 (από 19/8/2017)
20186158
201962,659,6
20206461
202165,662
20226762
ΔΕΚΟ-τράπεζες: Σύνταξη με 35ετία ασφαλισμένων πριν από το 1983
Ετος που συμπληρώνεται 35ετίαΗλικία συνταξιοδότησης
το 201659
το 201759,6
το 201860
το 201960,6
το 202061
το 202161,6
το 202262
Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ (ασφαλισμένοι πριν από το 1993)
 Μητέρες με 5.500 ένσημα ως το 2010 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 55 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξηΜειωμένη
το 20165850
το 201759,650
το 20186150
το 201962,650
το 20206455 (από 19/8/2020)
το 202165,656,9
το 20226758,5-62
Μητέρες με 5.500 ένσημα το 2011 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 57 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξηΜειωμένη
το 201659,652
το 201760,952
το 20186252
το 201963,352
το 202064,655 (από 19/8/2020)
το 202165,956,9
το 20226758,5-62
Σύνταξη με 10.500 ένσημα ως το 2011 (άνδρες – γυναίκες)
Ηλικία 58 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
το 201659
το 201759,6
το 201860
το 201960,6
το 202061
το 202161,6
το 202262
Σύνταξη με 10.500 ένσημα ως το 2012 (άνδρες – γυναίκες)
Ηλικία 59 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
το 201659,9
το 201760,2
το 201860,6
το 201960,11
το 202061,3
το 202161,8
το 202262
 Μποξ: Σύνταξη στα 61,6 από ΟΑΕΕ
Εξοδο στη σύνταξη με όριο ηλικίας ως 61 ετών και 6 μήνες «κλειδώνουν» μέσα στο 2020 οι ασφαλισμένοι στα Ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών (ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ) και των επιστημόνων (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμείο Νομικών), με «κλειδί» την 35ετία ως το 2012.
Τα απαιτούμενα έτη συμπληρώνονται και με 4 ή 5 χρόνια από εξαγορές πλασματικού χρόνου ασφάλισης. Αν η αίτηση γίνει από 1/1/2020 θα πληρώσουν το ποσό σύνταξης μίας από τις 6 νέες κατηγορίες εισφορών που θα επιλέξουν.
Οι ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ συμφέρει να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους για να βγουν και στα 62 με 40 έτη.
Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από ΟΑΕΕ και άνδρες στο ΕΤΑΑ (*)
Με 35ετία ως το 2012
Ηλικία 60 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
το 201861
το 201961,3
το 202061,6
το 202161,9
το 202262
 Τα όρια ηλικίας για γυναίκες με λιγότερα από 35 έτη στο ΕΤΑΑ
Ετη ασφάλισης ως το 2010:

ΤΣΑΥ: 21,6 έτη
ΤΣΜΕΔΕ & Ταμείο Νομικών: 25 έτη
Ηλικία 60 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
το 201762,8
το 201863,6
το 201964,5
το 202065,3
το 202166,2
το 202267 ή 62 με 40 χρόνια

Τι θα ισχύσει στα όρια ηλικίας ασφαλισμένων μετά το 1993
Για τους νέους ασφαλισμένους μετά το 1993 οι αλλαγές στα όρια ηλικίας θα τους πιάσουν σχεδόν όλους, καθώς όταν θα φτάσουν στα 62 για να πάρουν σύνταξη τα όρια θα έχουν γίνει 63 ή και 64, ενώ τα 67 θα έχουν πάει στα 68 με 69.
Οι νέοι μετά το 1993 ασφαλισμένοι αδικούνται έναντι των παλαιών, καθώς δεν έχουν το δικαίωμα της κατοχύρωσης, ούτε καμία ευνοϊκή διάταξη για σύνταξη πριν από τα 62 ή τα 67.
Με τα σημερινά δεδομένα έχουν τρεις επιλογές συνταξιοδότησης:
Πλήρη σύνταξη όταν κλείσουν τα 62 και έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης.
Πλήρη σύνταξη όταν κλείσουν τα 67 με τουλάχιστον 15 χρόνια.
Μειωμένη σύνταξη όταν κλείσουν τα 62 με τουλάχιστον 15 χρόνια και με 750 ένσημα από εργασία την τελευταία 5ετία. Στα ένσημα αυτά πιάνεται και το διάστημα ανεργίας με επιδότηση για ένα έτος.  
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ  eleftherostypos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα