Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012

Φιλιατρά : Στις 3 Απριλίου η δημοπρασία για το δίκτυο ύδρευσης

Την Τρίτη 3 Απριλίου, στις 10.00 το πρωί, στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατρών, θα διενεργηθεί η δημοπρασία του έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Ύδρευσης Φιλιατρών», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ - Πελοποννήσου με κωδικό 365137.
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας, στη συνεδρίασή της την 9η Μαρτίου, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου και χθες αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η συγκεκριμένη απόφαση. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συνέταξε την αριθ. 17/2011 μελέτη, η οποία περιλαμβάνει και το σχέδιο της διακήρυξης.
Διευθύνουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου είναι η Τ.Υ. Δήμου Τριφυλίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας ανέρχεται σε 745.000 ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 438.333,00 ευρώ, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. + Ο.Ε.) 78.899,94 ευρώ, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε. + Ο.Ε.) 77.584,94 ευρώ, Αναθεώρηση 10.873,18 ευρώ, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 139.308,94 ευρώ. Τόπος εκτέλεσης είναι η Δημοτική Κοινότητα Φιλιατρών. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου: Η μελέτη αφορά στην ολοκλήρωση του δικτύου ύδρευσης Φιλιατρών και περιλαμβάνει εκσκαφές, επιχώσεις, σωλήνες ΡΕ διαφόρων διαμέτρων, δικλείδες και αποκατάσταση του οδοστρώματος με ασφαλτικά.
Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Μιλώντας σχετικά στο «Θ» ο αντιδήμαρχος Τριφυλίας, Παναγιώτης Τσίγγανος, εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και τη δημοπράτηση του έργου, σημειώνοντας: «Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση της επέκτασης - ολοκλήρωσης του δικτύου ύδρευσης Φιλιατρών, με αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων. Είναι ένα έργο που, μετά από προσπάθειες του Δήμου και της Τεχνικής μας Υπηρεσίας, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, και ελπίζουμε ότι θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα ύδρευσης των Φιλιατρών.
Θέλω, με την ευκαιρία, να ευχαριστήσω, και αυτή τη φορά, τον περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη, γιατί επέδειξε προσωπικό ενδιαφέρον για την έγκριση του έργου και την ένταξή του στο ΕΣΠΑ».
Του Ηλία Γιαννόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα