Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ "6η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας".

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Κυπαρισσία   15-03-2012

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ                                                     Αριθ. Πρωτ. : 6351
Ταχ. Δ/νση : Δημαρχείου 2
Ταχ. Κώδικας : 245.00
Αρμόδιος : Καραολάνη Μαρία
Τηλέφωνο : 2761360724
Fax  : 2761062116                                
                                                          
                                                               ΠΡΟΣ :   Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                                   & Προέδρους – Εκπροσώπους
                                                                                           Τοπικών Συμβουλίων
                                                                                              Δήμου Τριφυλίας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: "6η Τακτική  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας".

           Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2- Κυπαρισσία, την 22η  του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (22-03-2012), ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19.00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα :

1.     Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Τριφυλίας.
2.      Ορισμός μελών των πιο κάτω Επιτροπών Δήμου Τριφυλίας έτους 2012 :
    α. Επιτροπή παραλαβής έργων προϋπολογισμού έως 6.925,80 ευρώ (άρθρο 15,16
        Π.Δ/τος 171/1987).
    β. Επιτροπή παραλαβής έργων προϋπολογισμού άνω των 6.925,80 ευρώ (άρθρο 15,16
        Π.Δ/τος 171/1987).
    γ. Επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών (άρθρο 67 Π/Δ/τος 28/80).
    δ. Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του
         Δήμου (άρθρα 1 & 2 του Π. Δ/τος  270/81).
    ε. Επιτροπή καταλληλότητας (άρθρο 7 του Π. Δ/τος  270/81)
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή
    αγωγού μεταφοράς και τμήματος δικτύων ακαθάρτων Κοπανακίου Δήμου Αετού».
4.     Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος», Δ.Ε.
     Φιλιατρών.
5.  Χορήγηση παράτασης χρόνου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση φθορών
     οδοστρώματος», Δ.Ε. Φιλιατρών.
6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Σύνδεση παροχών στο δίκτυο αποχέτευσης Δ.Δ.
    Αετού».
7. Αίτηση Παναγιωτακόπουλου Νικολάου του Ιωάννη για διόρθωση ποσών δημοτικών
    τελών του.
8. Αίτηση Παπαευθυμίου Βασιλικής του Ιωάννη για διαγραφή ποσού κλήσης ΚΟΚ.
9. Αίτηση Ζέρβα Ειρήνης του Παν/τη για διαγραφή ποσού κλήσης ΚΟΚ.
10. Ορισμός μελών Επιτροπών για την Προγραμματική Σύμβαση καταπολέμηση των
    κουνουπιών.
11. Αίτηση Κουκούμη Ειρήνης του Σαράντου για παραχώρηση πεζοδρομίου και
    Πλατείας έναντι του καταστήματός της στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας.
12. Αίτηση Διονυσόπουλος – Βελισσαρόπουλος Ο.Ε. για παραχώρηση πεζοδρομίου
    και πλατείας έναντι του καταστήματός τους στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας.
13. Αίτηση Κώνσταντου Ευστάθιου του Παν/τη για παραχώρηση πεζοδρομίου και
     πλατείας έναντι του καταστήματός του στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας.
14. Γνωμοδότηση επί του απολογισμού πρώην Σχολικής Επιτροπής 1ου 1/θέσιου
     Νηπιαγωγείου Φιλιατρών μέχρι την κατάργησή της, έτους 2011.
15. Έγκριση δαπάνης ποσού 4.200 € για τον εορτασμό εθνικής επετείου 25ης
      Μαρτίου 2012
16. Εγγραφή του Δήμου Τριφυλίας ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά κ.λ.π.
17. Καθορισμός θέσεων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων στην Τ.Κ. Βάλτας
     (έγκριση της αριθ. 16/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
18. Χωροθέτηση νέων χώρων στάθμευσης αγοραίων ταξί Πύργου Τριφυλίας
     (έγκριση της αριθ. 17/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
19. Αίτηση KRASKA STEFAN του ΑΝΤΟΝ  για την επιστροφή ποσού 150,00 €
     ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
20. Τοποθέτηση κώνων σήμανσης στην ανατολική πλευρά του Κέντρου Υγείας
      Γαργαλιάνων (έγκριση της αριθ. 18/2012 απόφασης της Επιτ. Ποιότητας Ζωής).
21. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου
      Τριφυλίας έτους 2012.
22. Προγραμματισμός πρόσληψης ενός μουσικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.
23. Αίτηση Καμπούκου Κων/νου του Μιλτιάδη για : α) Μίσθωση και παράδοση του
     Τουριστικού Περιπτέρου στη θέση «Κεφαλόβρυσο» Τ.Ε. Αετού και β) μείωση κατά
     50% των οφειλομένων μισθωμάτων (Έγκριση της αριθ. 15/2012 απόφασης
     Οικονομικής Επιτροπής).
24. Αποδοχή ποσού 45.000 ευρώ για κάλυψη δαπανών μεταφοράς των μαθητών
      Α/βθμιας & Β/βθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τριφυλίας.
25. Απόδοση ποσών στις Σχολικές Επιτροπές βάση της αριθ. 425/2011 ΑΔΣ κατανομής 
      ΣΑΤΑ.
26. Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που πρόκειται να
     χορηγηθούν το έτος 2012, κατά κατηγορία επαγγελμάτων στο Δήμο Τριφυλίας.

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.                                             
                                                 
                                                    
                                                                          ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

             


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα