Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

Διευκρινίσεις για την πειθαρχική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων

Απαντήσεις σε δέκα ερωτήματα για την περαιτέρω ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης στον δημόσιο τομέα, έδωσε σήμερα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με στόχο να...περιοριστούν τα φαινόμενα ατιμωρησίας και να εντοπιστούν οι «κοπανατζήδες».
Παράλληλα, το υπουργείο περνάει «από κόσκινο» τους ατομικούς φακέλους και τα μητρώα των δημοσίων υπαλλήλων. Στο πλαίσιο δε αυτό, για το υπουργείο αποτελεί προτεραιότητα ο έλεγχος και η διασταύρωση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας σε συνεργασία με τα ξένα ινστιτούτα που λειτουργούν στην Ελλάδα και τα οποία παρέχουν πτυχία ξένων γλωσσών (Βρετανικό Συμβούλιο, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Ινστιτούτο Γκαίτε κλπ).
Στόχος είναι, σύμφωνα με το υπουργείο, να εντοπιστούν τυχόν πλαστοί τίτλοι γλωσσομάθειας και να κινηθούν νόμιμες διαδικασίες εναντίων όσων τα χρησιμοποίησαν. Ταυτόχρονα, έχουν ξεκινήσει και σημειακές παρεμβάσεις κατά περίπτωση, με αρχή τον έλεγχο των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών.
Οι δέκα απαντήσεις του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης είναι οι εξής:

1. Για ποιον λόγο δίνεται έμφαση στην πειθαρχική ευθύνη στο Δημόσιο;

Η εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στον Δημόσιο Τομέα αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας και απαίτηση της κοινωνίας. Η ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης αποτελεί βασικό εργαλείο για την καλύτερη λειτουργία του Δημοσίου, αλλά και την εμπέδωση του αισθήματος εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δημόσια Διοίκηση. Παράλληλα, αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα αξιοκρατίας και δικαιοσύνης μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων.

2. Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο δράσης για να την ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης;

Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ) έχει ξεκινήσει να υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Το ΥΔΙΜΗΔ έχει την αρμοδιότητα του συντονισμού και ασκεί επιτελικό ρόλο, γι' αυτό και η ουσιαστική πρόοδος των πρωτοβουλιών συνδέεται άρρηκτα με τον βαθμό συνεργασίας των υπουργείων, αλλά και των αρμόδιων οργάνων που είναι επιφορτισμένα με τον πειθαρχικό έλεγχο στο Δημόσιο Τομέα.

3.Τι ακριβώς περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης του ΥΔΙΜΗΔ;

Τρεις είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους κινείται το σχέδιο:

Η ενίσχυση και απρόσκοπτη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων, με στόχο την διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους και την κατά το δυνατόν ταχύτερη εξέταση και ολοκλήρωση των υποθέσεων.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου των Αδικαιολογήτως Απόντων, με τον συστηματικό έλεγχο της τήρησης του ωραρίου εργασίας σε όλο τον Δημόσιο Τομέα και την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβίασής του.

Η επικαιροποίηση των ατομικών μητρώων των δημοσίων υπαλλήλων με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του φαινομένου των Πλαστών Δικαιολογητικών.

4. Ποια όργανα είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια του πειθαρχικού ελέγχου;

Το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, τα Πειθαρχικά Συμβούλια, αλλά και οι εκάστοτε πειθαρχικοί προϊστάμενοι είναι τα αρμόδια θεσμοθετημένα όργανα και οι μηχανισμοί της Πολιτείας για την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο Δημόσιο και την ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης των υπαλλήλων.

5. Με ποιον τρόπο έχουν ενισχυθεί τα όργανα άσκησης πειθαρχικού ελέγχου;

Το ΣΕΕΔΔ έχει ενισχυθεί με προσωπικό (μέσω αποσπάσεων) και ανέρχεται σήμερα σε 135 άτομα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά τα Πειθαρχικά (Α' & Β' βαθμού), από 120 έχουν μειωθεί σε 65 ώστε να επιτευχθεί ευελιξία και ταχύτητα στον πειθαρχικό έλεγχο. Παράλληλα, ξεκίνησε εκ νέου η λειτουργία του Γ΄ Τμήματος του Β' Βαθμιου Πειθαρχικού που για μεγάλο διάστημα δεν λειτουργούσε και εξετάζει υποθέσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ (πρόσφατο παράδειγμα η οριστική παύση των εμπλεκόμενων στην «υπόθεση Παγγαίου»).

6. Ποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί για την επιτάχυνση των διαδικασιών πειθαρχικής ευθύνης;

α. Κατ' αρχήν με τον νόμο 4152/2013 έχουν συντμηθεί οι χρονικές προθεσμίες εξέτασης και άσκησης προσφυγών και ενστάσεων στα πειθαρχικά.

β. Εκδόθηκε ειδική εγκύκλιος που επιλύει επιμέρους ζητήματα και παρέχει διευκρινίσεις προκειμένου να επιταχυνθεί η πειθαρχική διαδικασία και η εξέταση εκκρεμών υποθέσεων.

γ. Δημιουργήθηκε μόνιμος μηχανισμός ελέγχου και ηλεκτρονικής παρακολούθησης της πορείας των πειθαρχικών υποθέσεων από το ΣΕΕΔΔ.

δ. Εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων, οι έλεγχοι σχετικά με την είσπραξη δημοσίων εσόδων, τις προμήθειες, τα δημόσια-δημοτικά έργα κλπ.

7. Ποιο είναι το απτό αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών ενίσχυσης της πειθαρχικής ευθύνης και της επιτάχυνσης των διαδικασιών;

Η πρώτη ορατή διαφοροποίηση είναι η αλλαγή του κλίματος αδράνειας και ατιμωρησίας των προηγούμενων ετών κάτι που επιτεύχθηκε μέσω της επανεκκίνησης των πειθαρχικών διαδικασιών. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε έναν χρόνο (Ιουν.- 2012-Ιουν. 2013) ασκήθηκαν από τις εισαγγελικές Αρχές ποινικές διώξεις σε 500 υπαλλήλους (για 1.000 αδικήματα), όταν μέσα σε 5 χρόνια (2007-2011), είχαν ασκηθεί αντίστοιχες ποινικές διώξεις σε μόλις 540 υπαλλήλους (για 1.100 αδικήματα).

8. Πόσες πειθαρχικές διώξεις βρίσκονται υπό εξέταση στα Πειθαρχικά το τελευταίο 6μηνο;

Τον Μάρτιο του 2013 βρίσκονταν υπό εξέταση στα Πειθαρχικά Συμβούλια (Α' & Β' βαθμού) 2.127 υποθέσεις. Στο τέλος Ιουνίου 2013 βρίσκονταν υπό εξέταση 1.920 υποθέσεις καθώς στο μεσοδιάστημα μεταξύ Μαρτίου - Μαΐου προστέθηκαν νέες. Το τελευταίο χρονικό διάστημα εξετάστηκαν στα Πειθαρχικά Συμβούλια, περίπου 500 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 350 στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια το πρώτο εξάμηνο του έτους και οι υπόλοιπες 150 στo Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το τρίμηνο Απριλίου- Ιουνίου 2013. Σχηματικά, ο μέσος ρυθμός εξέτασης υποθέσεων στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά είναι περίπου 200 και στο Δευτεροβάθμιο 50 υποθέσεις τον μήνα.

9. Πώς αντιμετωπίζεται το φαινόμενο των «συστηματικών κοπανατζήδων» του Δημοσίου;

Για πρώτη φορά γίνεται μια συστηματική προσπάθεια ελέγχου της τήρησης του ωραρίου εργασίας στο Δημόσιο. Γι' αυτό πραγματοποιούνται διαρκώς επιτόπιοι έλεγχοι από το ΣΕΕΔΔ για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου και τον εντοπισμό χρονίως απουσιαζόντων υπαλλήλων, μετά από εντολή του ΥΔΙΜΗΔ. Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν τέσσερις εκθέσεις για τις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εσωτερικών, Τουρισμού και Πολιτισμού και αναμένεται η ολοκλήρωση δεκάδων άλλων ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί. Ήδη έχουν διαβιβαστεί οι εκθέσεις ελέγχου στους αρμόδιους για περαιτέρω ενέργειες (π.χ. το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε πειθαρχικές κυρώσεις).

10. Σε ποιες ενέργειες προχώρησε ο υπουργός ΔΙΜΗΔ για τους παραβάτες του ωραρίου στο υπουργείο του;

Ο υπουργός, αφού έλαβε την έκθεση ελέγχου του ΣΕΕΔΔ και ακολουθώντας τις προτάσεις του Σώματος, ζήτησε αμέσως τον πειθαρχικό έλεγχο τόσο των υπαλλήλων που δεν τηρούσαν το ωράριο όσο και προϊσταμένων του υπουργείου που δεν άσκησαν τα καθήκοντα ελέγχου, προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (μεταξύ αυτών και μείωση αποδοχών).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα