Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

"26η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2014"

                                                   

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Κυπαρισσία  22/12 /2014
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ                                                        Αριθ. Πρωτ.  29652
Ταχ. Δ/νση : Δημαρχείου 2
Ταχ. Κώδικας : 245.00
Αρμόδιος : Π. Λαμπρόπουλος
Τηλέφωνο : 2761360724
Fax  : 2761025561

                                                                                                        Προς:
                                                                           Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους,
Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών  Κοινοτήτων  και  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Τριφυλίας. 
                                                                         
           
            ΘΕΜΑ: "26η   Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,  έτους 2014"

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ. Κ Γαργαλιάνων  του Δήμου Τριφυλίας (Δημοτική Βιβλιοθήκη) Μεταβατική έδρα σύμφωνα με την αριθ.331/2014 Α.Δ.Σ, την 28η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Κυριακή  και ώρα 18:00΄, για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα :
1)    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2014
(¨Εγκριση της αριθ.280/2014 ΑΟΕ)
2)    Έγκριση Προυπολογισμού  ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ 2015 και Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.
3)    Παράταση σύμβασης ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δήμου Τριφυλίας.
4)    Αποδοχή της ένταξης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ»στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER του ΑΞΟΝΑ 4 του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»
5)    Αποδοχή της ένταξης  του έργου ¨ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ τα .ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΒΑΛΤΑΣ  και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.
6)    Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ. Τριφυλίας, Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2014.
7)    Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2013 της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ.
8)    Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης του έτους
2014.
9)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και εκκαθάρισης εργολαβίας του έργου «Δημοτική οδοποιία Κυπαρισσίας» (Αρ.Μελ.9/2012).
10) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας Χημικού Υλικού για τη δεξαμενή ύδρευσης Δ.Ε. Αετού.
11) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας Χημικού Υλικού για τη δεξαμενή ύδρευσης Δ.Ε. Γαργαλιάνων.
12) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας Χημικού Υλικού για τη δεξαμενή ύδρευσης Δ.Ε. Φιλιατρών.
13) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας Χημικού Υλικού για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Δ.Ε. Κυπαρισσίας.
14) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας Χημικού Υλικού για τη δεξαμενή ύδρευσης Δ.Ε. Αυλώνος.
15) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας Χημικού Υλικού για τη δεξαμενή ύδρευσης Δ.Ε. Τριπύλης.
16) Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Αντικατάσταση εσωτερικού δυκτίου ύδρευσης Δ. Κ Κοπανακίου-Β Φάση.
17) Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους δημοτικών τελών (τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ΤΑΠ, τέλη κοιμητηρίων) Δήμου Τριφυλίας.
18) Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Δήμου Τριφυλίας.
19) Χορήγηση-Ανανέωση παραγωγικών Αδειών πωλητών  Λαικών Αγορών.
20) Δακοκτονία έτους 2015.
21) Ένταξη του Δήμου  στο Εθνικό διαδημοτικό δύκτιο Υγιών Πόλεων –Προαγωγή Υγείας.
22) Συγκρότηση –Λειτουργία Γνωμοδοτικής επιτροπής  για θέματα ανέλκυσης-απομάκρυνσης- ή
Εξουδετέρωσης ναυαγίων ή Πλοίων.
      23) Απόδοση εντάλματος προπληρωμής  του υπολόγου Αλέξανδρου Σπυρόπουλου.
      24)  Κλήρωση Δημοτικού Συμβούλου  για  συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και παραλαβής                της υπηρεσίας  Τεχνική βοήθεια Δήμου Τριφυλίας.
      25) Αντικατάσταση  του παραιτηθέντος από επιτροπές  του Δήμου Δημοτικού Συμβούλου                         Σαράντου Κουκούμη.


                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                                                              

                                                                                             ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα