Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Ευνοϊκή ρύθμιση για όσους δήλωσαν τα πραγματικά τετραγωνικά ακινήτων


Ευνοϊκή ρύθμιση για περίπου 3,1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων που δήλωσαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) τις πραγματικές επιφάνειες των σπιτιών τους, των εξοχικών κατοικιών τους και των λοιπών κτισμάτων τους, ώστε να μην επιβαρυνθούν εφάπαξ με τα επιπλέον ποσά δημοτικών τελών και δημοτικών φόρων που χρεώθηκαν αναδρομικά για όλο το έτος 2020, θα καταθέσει στη Βουλή εντός του Δεκεμβρίου ο υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος.
Σύμφωνα με τον “Ελεύθερο Τύπο”, με τη ρύθμιση αυτή θα προβλέπεται ότι τα επιπλέον ποσά δημοτικών τελών και δημοτικών φόρων που προκύπτουν από τις δηλώσεις των πραγματικών τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων στους Δήμους, τις οποίες υπέβαλαν εκατομμύρια ιδιοκτήτες, μέσω της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ, θα μπορούν να εξοφληθούν σε 24 δόσεις, μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος των ετών 2021 και 2022.
Με τον τρόπο αυτό, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών θα επιδιώξει να μην επιβαρυνθούν απότομα με επιπλέον ποσά τελών όσοι δημότες συμμορφώθηκαν με το κάλεσμά της για δήλωση των πραγματικών επιφανειών των ακινήτων τους. Οι δημότες αυτοί θα είναι πολλαπλά κερδισμένοι καθώς έχουν ήδη απαλλαγεί από την υποχρέωση να πληρώσουν ποσά δημοτικών τελών και δημοτικών φόρων συνολικού ύψους άνω του 1,5 δισ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στην πενταετία 2015-2019 ή ακόμη και στη δεκαετία 2010-2019 (και συμπεριλαμβάνουν και τα αναλογούντα ποσά προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, τα οποία είναι υπέρογκα).
Επιπλέον τα ποσά που θα κληθούν να καταβάλουν αναδρομικά για το 2020 θα είναι απαλλαγμένα από πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και θα τα χρεωθούν τμηματικά, σε 24 δόσεις, με τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των επομένων ετών. Ουσιαστικά, οι επιπλέον χρεώσεις που θα υποστούν οι δημότες θα περάσουν ανεπαίσθητες στους επόμενους λογαριασμούς ρεύματος, δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα επιπλέον ποσά δημοτικών τελών και δημοτικών φόρων που αντιστοιχούν στα πρόσθετα τετραγωνικά μέτρα που δηλώθηκαν στους Δήμους είναι ποσά χαμηλότερα των 100 ευρώ σε ετήσια βάση.
Η διαδικασία οικειοθελούς δήλωσης των πραγματικών επιφανειών των ακινήτων στους Δήμους ολοκληρώνεται έτσι με μεγάλη επιτυχία και με όφελος όχι μόνο για εκατομμύρια ιδιοκτήτες που εντάχθηκαν σ’ αυτήν αλλά και για όλους τους Δήμους της χώρας, οι οποίοι εξασφάλισαν χωρίς δικά τους έξοδα επιπλέον έσοδα συνολικού ύψους 160 εκατ. ευρώ για το 2021. Η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού οφείλεται στην τεράστια συμμετοχή των δημοτών. Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της ΚΕΔΕ, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ενώσεως υποβλήθηκαν, μόνο για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, 1.869.050 δηλώσεις με αποτέλεσμα την αύξηση των δηλωθεισών επιφανειών κατά 60,6 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα και την εξασφάλιση πρόσθετων εσόδων ύψους 90 εκατ. ευρώ ετησίως για τους Δήμους. Αλλες 1,3 εκατ. δηλώσεις αφορούσαν σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των ιδιοκτητών που συμμετείχαν στη διαδικασία να φτάσει τα 3,1 εκατ. Για το έτος 2021 το συνολικό όφελος των Δήμων σε πρόσθετα έσοδα θα φτάσει τα 160 εκατ. ευρώ λόγω και της τμηματικής είσπραξης των αναδρομικών τελών του έτους 2020. Ανάλογου ύψους συνολικό όφελος θα έχουν οι Δήμοι και το 2022 όταν θα συνεχιστεί η τμηματική είσπραξη των αναδρομικών τελών του 2020. Η είσπραξη των επιπλέον αυτών εσόδων τα επόμενα έτη από τους Δήμους θα επιτρέψει την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών προς τους δημότες ή ακόμη και τη μείωση των συντελεστών υπολογισμού των δημοτικών τελών και των δημοτικών φόρων, αυξάνοντας εν τέλει τόσο την κοινωνική δικαιοσύνη όσο και την αποτελεσματικότητα των δημοτικών υπηρεσιών.
Οι ιδιοκτήτες που ήδη δήλωσαν στους Δήμους επιπλέον τετραγωνικά μέτρα για τα ακίνητά τους έκαναν χρήση της ευνοϊκής διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 για την οικειοθελή αποκάλυψη των πραγματικών επιφανειών των ιδιοκτησιών τους. Η διάταξη αυτή προέβλεπε, συγκεκριμένα, ότι κάθε πολίτης που έχει δηλωμένα στους Δήμους λιγότερα τετραγωνικά μέτρα από όσα έχει δηλωμένα στην εφορία, για ένα ή περισσότερα ακίνητά του, μπορεί να υποβάλει -σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ- διορθωτικές δηλώσεις σε κάθε Δήμο στον οποίο έχει τέτοια ακίνητα για να «αποκαλύψει» τα αδήλωτα (ξεχασμένα) τετραγωνικά μέτρα των επιφανειών. Η οικειοθελής αποκάλυψη των πραγματικών επιφανειών όλων των ακινήτων προβλεπόταν να γίνει χωρίς επιβάρυνση των ιδιοκτητών με πρόστιμα, τόκους και αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για την πενταετία 2015-2019 ή και για τη δεκαετία 2010-2019. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια ευνοϊκή ρύθμιση, όποιος πολίτης δεν είχε καν δηλώσει ένα ή περισσότερα ακίνητά του στον οικείο Δήμο, ακόμη και αυθαίρετα -τακτοποιημένα ή μη- κτίσματα, μπορούσε κι αυτός να υποβάλει δήλωση μέσω της οποίας έπρεπε να αποκαλύψει τις επιφάνειες των αδήλωτων ακινήτων του. Και σ’ αυτή την περίπτωση προβλεπόταν απαλλαγή του δηλούντος ιδιοκτήτου από πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για την πενταετία 2015-2019 ή τη δεκαετία 2010-2019.
Οι ιδιοκτήτες που υπέβαλαν τις δηλώσεις αυτές χρεώνονται μόνο με τα ποσά δημοτικών φόρων και τελών, τα οποία αναλογούν στα επιπλέον δηλούμενα τ.μ. και αφορούν χρονικές περιόδους από την 1η-1-2020 και μετά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα που προβλέπει κανονικά η ισχύουσα νομοθεσία για μη δήλωση στους Δήμους επιφανειών ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων είναι υπέρογκα. Οσον αφορά στο ΤΑΠ, η μη δήλωση επιφάνειας για μία πενταετία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου το οποίο μπορεί να φτάσει και το 200% του αναλογούντος ΤΑΠ, ενώ όσον αφορά στα δημοτικά τέλη, το πρόστιμο μπορεί να ανέλθει στο 100% του αναλογούντος ποσού. Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες που υπέβαλαν στους Δήμους δηλώσεις οικειοθελούς αποκάλυψης των πραγματικών επιφανειών των ακινήτων τους και απέτρεψαν τον αυτεπάγγελτο εντοπισμό των παραβάσεών τους από τους Δήμους γλίτωσαν και από την πληρωμή όλων αυτών των υπέρογκων προστίμων.
Ελεύθερος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα