Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Δήμος Τριφυλίας: Άκυρες αποφάσεις και δια περιφοράς συνεδριάσεις λόγω μη απαρτίας;


Η απόφαση ακύρωσης της 66/2020 Α.Δ.Σ. Τριφυλίας, που αφορούσε στη μεταφορά έδρας της ΔΕΥΑΤ, από τη Β’ Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Νομών Λακωνίας, Μεσσηνίας, θεωρώντας πως δεν υπήρξε καν απαρτία στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Σώματος την Τετάρτη 29/4/2020, δεν είναι μονοσήμαντη, αλλά προφανέστατα με προεκτάσεις.
Στην απόφαση αναφέρεται ότι «στην πρόσκληση δεν αναγράφεται χρόνος έναρξης της συνεδρίασης, αλλά προκύπτει από το κείμενό της η ώρα 11.00 π.μ. της Τετάρτης 29 του μηνός Απριλίου 2020, κι αναγράφεται ως χρόνος λήξης της ψηφοφορίας μέχρι την ώρα 11.00 π.μ. της Τετάρτης 29-04-2020», ότι «δεν τηρήθηκαν τα οριζόμενα από την ως πρόσκληση για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και της ψηφοφορίας», ότι «δεν τηρήθηκαν τα οριζόμενα από την ως άνω πρόσκληση για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και της ψηφοφορίας. Ήτοι, από τα συνολικά 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: α) 9 μέλη μόνο τήρησαν την προβλεπόμενη διαδικασία (βλ σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκ των οποίων 2 μέλη απέστειλαν την ψήφο τους στις 11.00 π.μ. και 2 μέλη στις 11.08 π.μ.), β) 16 μέλη ψήφισαν τηλεφωνικά (άγνωστο πότε), ήτοι απαράδεκτα, και γ) 2 μέλη ψήφισαν με φυσική παρουσία (!), ήτοι απαράδεκτα», ότι «στη συνεδρίαση νόμιμα έλαβαν μέρος και ψήφισαν 5 μέλη (ή, έστω, 7 μέλη, αν ληφθούν ως παραδεκτά τα e-mails που απεστάλησαν στις 11:00 π. μ.) από τα συνολικά 27 μέλη» και ότι «συνεπώς, είναι σαφές ότι δεν υπήρξε νόμιμη απαρτία κατά τη συνεδρίαση και την ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων».
Η απόφαση της Β’ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 αποτελεί κόλαφο για στρεβλή και, προφανώς, κατά παράβαση της νομοθεσίας λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, δεν τηρήθηκαν τα οριζόμενα στην πρόσκληση για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας και δεν υπήρξε καν νόμιμη απαρτία στη συνεδρίαση, πώς γράφτηκε (ότι ελήφθη) απόφαση; Και εστάλη, μάλιστα, στην Αποκεντρωμένη για δημοσίευση σε ΦΕΚ.
Κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας; Ανακύπτει, μήπως, ζήτημα παραβίασης Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. Τριφυλίας και της ισχύουσας νομοθεσίας και υπέρβασης ή παράβασης καθήκοντος; Και επίσης, αφού «δεν υπήρξε νόμιμη απαρτία κατά τη συνεδρίαση και την ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων», συνάγεται ότι όλες οι φερόμενες ως ληφθείσες αποφάσεις επί των θεμάτων της συνεδρίασης είναι, ουσιαστικά και τυπικά, ως μη ληφθείσες;
Μήπως, πλέον, ο Συντονιστής της ΑΔΠΔΕ&Ι πρέπει να ακυρώσει όλες τις φερόμενες ως ληφθείσες αποφάσεις των θεμάτων της συνεδρίασης του Δ.Σ. Τριφυλίας την 29η Απριλίου 2010, αυτεπάγγελτα, αφού «δεν υπήρξε νόμιμη απαρτία κατά τη συνεδρίαση και την ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων»;
Μήπως θεωρούνται άκυρες και όλες οι αποφάσεις και δια περιφοράς συνεδριάσεις του Δ.Σ. Τριφυλίας που φέρονται ως διεξαχθείσες, όμως χωρίς να τηρηθούν τα οριζόμενα στις προσκλήσεις για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων και ψηφοφοριών για τη λήψη αποφάσεων εάν μόνο ελάχιστα από τα μέλη τήρησαν τα οριζόμενα δια αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων και τα περισσότερα ψήφισαν τηλεφωνικά, ήτοι απαράδεκτα, ή με φυσική παρουσία, ήτοι απαράδεκτα, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης της Β’ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Νομών Λακωνίας, Μεσσηνίας; Ιδίως δε για τις αποφάσεις της συνεδρίασης του Δ.Σ. Τριφυλίας την 29η Απριλίου 2020, για θέμα της οποίας (σ.σ. τροποποίησης συστατικής πράξης – μεταφορά έδρας ΔΕΥΑΤ) εκδόθηκε η απόφαση της Β’ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Νομών Λακωνίας, Μεσσηνίας σύμφωνα με την οποία «είναι σαφές ότι δεν υπήρξε νόμιμη απαρτία κατά τη συνεδρίαση και την ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων»;  tharros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα